Řekli o nás:
Věra Šimková-Plívová

"Ó, jak je báječné, když se sejde babinec nadšených mladých duchem (i tělem) v Kostomlatech, v knihovně, s hýčkaným Haničkou Mirkem Bláhou - Vaše V.Š-P - 11.4.2002"
ROK 1999
ROK 2000
ROK 2001
ROK 2002
ROK 2003
ROK 2004
ROK 2005
ROK 2006
ROK 2007
ROK 2008
ROK 2009
ROK 2010
ROK 2011
ROK 2012
ROK 2013
ROK 2014
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019
ROK 2020
ROK 2021
ROK 2022

     Paměť obce byla nenávratně narušena po roce 1989 neuváženou likvidací obecního archivu a následně ztrátou (zcizením) obecních kronik. Vznik knihovny v Kostomlatech je ještě předmětem dalšího pátrání. Historie je proto popsána od roku 1962, kdy současná knihovnice na popud svého otce uspořádala knihovnu z hromady knih v prostorách bývalého výčepu U Süsmilichů v Požárnické ulici...

6.12.1962 – zahájení provozu knihovny – Hana Mengrová (Bláhová)

1966 – předání knihovnického postu v rodině dcera-matce
1978 – Čestné uznání v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“ – KNV Ústí n/L.

1980 – Čestné uznání v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“ – Ministerstvo kultury Praha - Liberec (foto1, foto2)

1982 – propůjčení titulu „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“ - Ministerstvo kultury Praha - Kroměříž (foto1, foto2)

1988 – předání knihovnického postu v rodině matka-dceři
1988 – rekonstrukce knihovny-zádveří, aku vytápění
1989 - 1990besedy a výpravy - historie obce a hradu Kostomlaty, přírodní rezervace v okolí Kostomlat

Březen – červen 1991 – pořádání akce „Zde je náš domov“ - aktivity pro mládež se zaměřením na ekologii, sociální pomoc a posílení vztahu k bydlišti

Podzim 1994 – zajištění přenosného počítače (sponzorská zápůjčka), instalace programu LANius, zahájení vkládání knihovního fondu

Listopad 1995 – setkání uživatelů AKS LANius v Táboře - knihovna Kostomlaty vyhlášena Knihovnou roku

28.5.1996 – zahájení automatizovaného provozu knihovny
1.6.1998 - vlastivědný výlet do Přírodního parku Východní Krušné hory
12.9.1998 - zájezd Stadice - Tiské stěny - Chlumec - historií a přírodou regionu

5. - 11.října.1998 - Týden knihoven - výlet po naučné stezce okolo Oseka, zájezd po hradech v kraji, beseda u počítače pro "mateřinku".

12. - 13.října.1998 - Setkání uživatelů AKS LANius v Seči u Chrudimi

Více se o akcích uskutečněných v roce 1998 dozvíte ve zprávě o činnosti


20.3.1999 - výstup na Milešovku - Den otevřených dveří
24.4.1999 - výprava za "humna" - vlastivědný výšlap po okolí obce
4.5.1999 - besedy o poezii, zejména z tvorby Jiřího Žáčka
15.5.1999 - výprava do "Brány Čech" - zajímavosti na řece Labi
24.6.1999 - Obrázky z Českých dějin a pověstí - beseda s využitím CD ROMu vydaného Albatrosem
Týden knihoven
18.10.1999 - cestou necestou za zajímavostmi okolí Kostomlat
20.10.1999 - besedy s Jiřím Žáčkem
23.10.1999Cesta sedmi hradů – putování po hradech v blízkém okolí s knihou spisovatele J. Suchomela
17.11.1999 – setkání knihovníků regionu při příležitosti 5. výročí digitalizace první knihovny v teplickém okrese

- Vánoční besedy

Více se o akcích uskutečněných v roce 1999 dozvíte ve zprávě o činnosti


25.1.2000 - Besedy pro ZŠ s filmem Čtyři okamžiky ticha - stopy lidských generací v české krajině
březen 2000 - zavedení telefonní přípojky do knihovny - připojením na Internet se knihovna mohla zapojit do akcí BMI 2000
28.3.2000 - Vítání jara - besedy pro "mateřinku" a prvňáčky
4.4.2000 - Škola Internetu - beseda s využitím televizního pořadu
1.5.2000 – předání knihovnického postu v rodině manželka-manžel 13.5.2000 - Svět knihy 2000 - setkání se známými autory při autogramiádách, nákup knižních novinek
24.5.2000 - Proměny měsíční krajiny - exkurze po provozech a rekultivovaných plochách Dolu Bílina
27.5.2000 - setkání bývalých pedagogů kostomlatské školy - vyhotovení pamětního listu a fotodokumentace
29.9.2000 - exkurze do Přírodního parku Východní Krušné hory
Týden knihoven -
7.10.2000 - Cestou sedmi hradů - dokončení poznávací výpravy z roku 1999
11.10.2000 – besedy s Martinou Drijverovou – škola, Výchovný ústav
18.-19.10.2000 - účast na setkání uživatelů AKS LANius - Seč u Chrudimi
27.10.2000 - Svátek lužickosrbské poezie - přátelské posezení v Městské knihovně ve Varnsdorfu
prosinec 2000 - díky grantu MK ČR - RISK a sponzorskému daru společnosti ČEZ, byla zakoupena počítačová sestava a multifunkční zařízení
19.12.2000 - vánoční besedy od "mateřinky" po sedmáky - vánoční tradice, pohoštění, sestavení "Řetězu tisíciletí"

Více se o akcích uskutečněných v roce 2000 dozvíte ve zprávě o činnosti


22.3.2001setkání starostů a knihovníků obcí mikroregionu Svornost v kostomlatské knihovně.
duben 2001 – soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici
8.5.2001 – zajištění průvodcovské služby po zajímavých místech obce a Českého středohoří pro školní výpravu z Dolní Bělé na Plzeňsku
12.5.2001 – účast na knižním veletrhu Svět knihy v Praze - milá věnování od M.Zinnerové s dcerou, M.Viewega, J.Collinsové, L.Vaňkové a Jiřího Žáčka v zakoupených knihách.
9.6.2001 – účast mladých kostomlatských čtenářů na slavnostním vyhlášení literární soutěže Drápanda v Městské knihovně Varnsdorf
Léto 2001 – spolupráce na organizaci dětského letního tábora v Adršpachu
12.9.2001 – zajištění besed s protidrogovou tématikou ve spolupráci se sdružením Drop-in pro školy v regionu
Září 2001 – zahájení rekonstrukce prostor nové knihovny
Týden knihoven
6.10.2001 – zájezd za přírodou a památkami Verneřického středohoří
8.10.2001Provázkiáda (2.místo) a Drakiáda – knihovnický drak na svázaných provázcích
10.10.2001beseda s Markétou Zinnerovou a Petrou Jelenovou pro 1.st. ZŠ a mateřinky z Kostomlat a sousedních Bžan
13.10.2001 - literární toulky Českým středohořím – tak by se dala nazvat sobotní výprava po místech v okolí obce, které ve své knize „Kde se země zapomněla“ popisuje Josef Suchomel, povoláním lékař, zálibou myslivec a znalec zdejšího kraje
18.12.2001 - poslední půj(n)čování - tradiční posezení s návštěvníky knihovny v závěru roku
V průběhu roku byly shromažďovány knihy - cca 150 knih pro knihovnu v ukrajinské Koločavě prostřednictvím gymnázia v Teplicích

Více se o akcích uskutečněných v roce 2001 dozvíte ve zprávě o činnosti


Únor 2002 – zařazení knihovny do projektu Veřejný Internet
Únor 2002 – zařazení knihovny jako místního informačního střediska MZ ČR pro poskytování informací o EU
Velikonoce 2002 – besedy s velikonoční tématikou, soutěž o nejhezčí kraslici, Vejciáda - řetěz z 1252 "vejdumků" kolem obecního parku
Duben 2002besedy se spisovatelkou a režisérkou Věrou Šimkovou – Plívovou
23.5.2002 – návštěva knihovníků z Litoměřicka – seznámení s knihovnou a automatizovaným provozem
25.5.2002 – setkání bývalých učitelů – předání pamětních listů, video a fotodokumentace
11.6.2002 – exkurze po důlních provozech a rekultivacích Dolu Bílina
zapojení knihovny do projektu Rozmanitost do knihoven realizovaného Multikulturním centrem Praha
27.8.2002 – zájezd se SKIPem – knihovny v Libereci a Zittau (SRN)
22.9.2002 – výtvarné a literární putování na Milešovku – ve spolupráci s Okresní knihovnou Teplice
8.10.2002setkání s velvyslancem EK panem Ramirem Cibriánem v Okresní knihovně Teplice v rámci Týdne knihoven
23.10.2002 – beseda pro prvňáky a předškoláky s Markétou Zinnerovou a Petrou Jelenovou
16. - 17.12.2002 – vánoční besedy pro MŠ, ZŠ a Výchovný ústav

Více se o akcích uskutečněných v roce 2002 dozvíte ve zprávě o činnosti


8. 3.2003 - tradiční „Internetové“ posezení dlouholetých čtenářů a příznivců knihovny spojené s oslavou svátku žen
25. března 2003 - bylo vydáno kolaudační rozhodnutí k užívání rekonstruovaných prostor v rodinném domě knihovníků jako veřejná knihovna.
Den 1. dubna 2003 byl po 42 letech posledním půjčovním dnem v prostorách v domě č.p. 135 v Požárnické ulici.
2. – 7. dubna 2003 stěhování knižního fondu a nábytku do nových prostor za pomoci pracovníků OÚ a školáků
První návštěvníci v nové knihovně byli přivítáni starostkou obce slavnostním přípitkem v úterý 8. dubna
24.5.2003 - tradiční setkání bývalých kostomlatských učitelů a jejich žáků v knihovně.
4.6.2003 - zájezd se SKIPem do knihoven v Drážďanech

Týden knihoven ve dnech 6. – 12.10.2003 byl naplněn programem zahrnujícím Provázkiádu spojenou s Drakiádou, besedy s Martinou Drijverovou, hudební vystoupení Lídy Helligerové a výstavku leteckých fotografií Českého středohoří a zejména Kostomlat pod Milešovkou

20.10.2003 - výjezdní zasedání zastupitelstva obce v knihovně

23.10.2003 - křest nové knihy spisovatelky Markéty Zinnerové v pražské čítárně „U čerta s knihou“za přítomnosti kmotrů – paní Havelkové, Žilkové a Michala Nesvadby.

Ve dnech 19. až 21. listopadu byla provedena revize knižního fondu při které pomáhaly knihovnice z Regionální knihovny Teplice i z Vědecké knihovny v Ústí n/L.

Na konci listopadu 2003 bylo provedeno síťové propojení počítačů umístěných v knihovně. Na pořízení této počítačové sítě byla použita účelová dotace poskytnutá Nadací Duhová energie

Počátkem prosince byla kostomlatská knihovna přizvána k přistoupení do sdružení čítáren. V pražské čítárně „U čerta s knihou“ se sešli zástupci knihoven nebo obcí z Kostomlat, Teplic, Ostravy a Štěchovic a podepsali dohodu o spolupráci na aktivitách podporujících zájem zejména mladé generace o literaturu. Odpoledne téhož dne proběhl v pražské čítárně křest knihy Heleny Lehečkové „Čertice Trucajda“ za účasti kmotrů mezi kterými nechyběl i režisér Zdeněk Troška..

Prosinec 2003 byl opět vyplněn besedami od mateřinky až po nejstarší žáky v duchu vánočních tradic a zvyků

Více se o akcích uskutečněných v roce 2003 dozvíte ve zprávě o činnosti


V průběhu roku 2004 – Čítárna u čerta s knihou – pravidelná čtení se žáky ZŠ. První čtení v kostomlatské Čítárně U čerta s knihou se uskutečnilo 20. ledna. Téma – přímo čertovské – čerti v knihách Jiřího Žáčka. Působivým přednesem zaujala besedníky paní učitelka A. Silnicová. Vystřídali se též „prvňáčci“, kteří se pochlubili nabytými znalostmi.

- V únoru 2004 se uskutečnilo několik čtení věnovaných dílu Josefa Čapka při kterých se vystřídaly třídy 1.stupně ZŠ. Další čtení pro 3. až 5. třídu bylo věnováno příběhům z knih Jaroslava Foglara.

Březen byl opět zasvěcen knize a také Internetu. První se v knihovně 2. března usadily děti z kostomlatské „mateřinky“, aby si s knihovnicí popovídaly o loutkách a divadle a dokonce, aby se na nabídku divadel podívaly i na Internetu. Dva dny nato se za stejnými kamarády přišly podívat i děti z MŠ Bžany, které si i loutky povodily

Nedělní odpoledne 7. března se v knihovně sešli senioři – spíše seniorky, aby již tradičně pobrouzdali po internetových stránkách - po rodných místech, po zákoutích z dovolených a dalších zajímavostech. Karafiát při loučení připoměl svátek žen a blížící se jaro

Knihovna nabídla i posezení u Internetu o březnových víkendech.. Zúčastnila se zejména školní mládež a děvčata z VÚM.

- 10. března se sešly děti v kostomlatské Čítárně u čtení na jarní téma

- K vyjádření v anketách „Nejhezčí kniha roku 2003“ a „Moje kniha“ vyzvala knihovna čtenáře a další příznivce a došlé lístky odeslala prostřednictvím Internetu do Národní knihovny.

- Děti z 1. stupně ZŠ se zúčastnily výtvarné soutěže vyhlášené děčínskou knihovnou a ZOO Děčín. Tři práce se umístily na předních místech.

- 16. března se v knihovně postupně vystřídaly všechny třídy 1. stupně, aby tak jako jejich mladší kamarádi se seznámily s divadelní tradicí v obci a s loutkami a divadlem jak v divadelních kronikách tak i na Internetu a vlastníma rukama při vodění

Ve středu 17. března se v knihovně při jejím „knihovnickém“ křtu sešli kolegové z knihovnické profese z Teplic, Ústí a Bíliny spolu s dalšími hosty včetně starostky obce. Po „pohádkovém“ přivítání Petry Hurtukové v divadelním kostýmu Kašpárka si návštěvníci prohlédli prostory knihovny a výzdobu zaměřenou na historii divadla v obci

Divadelní výzdoba připomněla účastníkům vzpomínkového posezení konaného 20. března jejich mladá léta strávená na jevišti jak loutkovém, tak i ochotnickém. V knihovně se sešlo několik generací herců, kteří vzpomínali také na principála Václava Mengra. Divadelní kroniky, fotky, novinové výstřižky kolovaly z ruky do ruky. Citovaly se role a někteří si znovu zkusili i oživit dřevěné kamarády. Letitý kostým Kašpárka ve kterém Petra Hurtuková vítala a provázela účastníky setkání, rovněž mnohým připomínal léta divadelních přátelství. Pamětní list s fotografiemi divadelních souborů bude dlouho připomínat příjemné chvíle vzpomínání (foto1, foto2)

Čítárna 23. března přivítala žáky 1. stupně ZŠ. Prvňáci a druháci se setkali prostřednictvím čtení s Krtečkem a jeho kamarády. O kamarádství se z knih V. Steklače zase leccos dozvěděli žáci 3. až 5. třídy.

O divadelnických tradicích v Kostomlatech si 30. března přišli do knihovny popovídat žáci druhého stupně ZŠ. Loutky, kroniky, novinové články, to vše připomínalo loutkářské a ochotnické soubory působící v obci od čtyřicátých po sedmdesátá léta.

      Jen málokdo tušil, kam míří děti první dubnový pátek v podvečer obtěžkány spacáky, taškami a baťůžky. Stopy tuctu věrných, malých čtenářů končily v kostomlatské knihovně, která se rozhodla poprvé připojit k celostátní knihovnické akci Noc s Andersenem. K akci zasvěcené svátku dětské knihy a věnované velkému dánskému pohádkáři H. Ch. Andersenovi, od jehož narození uplynulo 2. dubna již 199 let. (foto1, foto2)

Na cestu labyrintem encyklopedií se 20. dubna vydali účastníci besedy - žáci z 1. stupně ZŠ. Průvodcem jim byly jak knihy, tak CD ROMy.

Tóny Ódy na radost - hymny Evropské unie, vítaly 28. dubna účastníky besedy v kostomlatské knihovně - žáky 2. stupně kostomlatské základky. Stručnou historii unie přiblížil Magazín EU, pravidelně do knihovny zasílaný Delegací Evropské komise v ČR.

Vědecké pracoviště připomínala knihovna 4. května dopoledne – žáci 1.stupně ZŠ pilně vyhledávali v encyklopediích odpovědi na zadaná témata. Skupinky i jednotlivci obklopeni knihami a poznámkami pronikali do různých oborů přírodovědy, průmyslu i lidské činnosti.

- Knižní veletrh Svět knihy pořádaný již po desáté je vždy vítanou příležitostí k setkávání s autory i k nákupu žádaných knižních titulů. Autorská věnování kostomlatským čtenářům jsou zároveň i obdivem úrovni kultury v naší obci.

„Když chci poznat lidi zlatý, navštěvuju Kostomlaty“. Hezčí vyjádření vztahu k naší obci než jaké napsala do kroniky návštěva z nejmilejších si lze sotva představit. Při své severočeské besední „šňůře“ se 12. května 2004 odpoledne zastavila mezi svými starými známými – kostomlatskými čtenáři a příznivci, paní Markéta Zinnerová se svou dcerou Petrou Jelenovou.

Výtvarní umělci Českého středohoří – tradiční výstava na zámku Skalka u Vlastislavi na jejíž vernisáž dne 14. května byli knihovníci v roce 2004 opět pozváni. Setkávání lidí spřízněných láskou k našemu kraji je pro propagaci Českého středohoří velkým přínosem.

18. května se v Čítárně sešli žáci 1.stupně ZŠ aby se potěšili pohádkovými příběhy z knih V. Čtvrtka. Při této příležitosti prvňáci předvedli, jak se za uplynulý rok zdokonalili ve čtení. Téhož dne si žáci 3. a 4. třídy zopakovali vyhledávání v encyklopediích.

Podmračené sobotní dopoledne 22. května 2004 vítalo účastníky tradičního květnového setkání bývalých kolegů z učitelského sboru, kteří nastupovali na kostomlatskou školu v padesátých a šedesátých letech a které osud zavál do různých končin země.

Skutečně mezinárodní dětský den proběhl v neděli 6. června v Kostomlatech pod Milešovkou. Za přispění Česko – německého fondu budoucnosti, ČEZu – elektrárny Ledvice a dalších sponzorů se celý den bavily nejen místní děti a děti zaměstnanců elektrárny, ale i děti z německé obce Krumhermersdorfu, jejíž obyvatelé přijeli do Kostomlat na přátelskou návštěvu.(foto1, foto2)

Výtvarné a hravé dopoledne aneb Čítárna naruby se 15. června 2004 uskutečnilo v knihovně. Všechny třídy 1.stupně postupně svými výstupy a výtvarnými pracemi bavily ostatní žáky a knihovníky. Závěrem se žáci po skupinkách vyfotografovali na lavičkách před knihovnou

Následujícího dne se v knihovně sešla komise, která v obci hodnotila kritéria krajského kola soutěže Vesnice roku. V rámci této soutěže se kromě jiného posuzuje i aktivita knihovny. První zprávy o umístění přišly z redakce Deníku Směr a byly potvrzeny tiskovou zprávou na stránkách Ústeckého kraje – Kostomlaty získaly diplom za vzorné vedení knihovny a Bílou stuhu za práci s mládeží, zejména přičiněním knihovnických akcí a spoluprací se školou a mateřskou školkou

30. června – při rozloučení vycházejících žáků se školou byly za knihovnu předány pamětní listy a byla pořízena videodokumentace

Srpen 2004 - na dětském letním táboře v Jižních Čechách byla uspořádána čtenářská beseda kostomlatské Čítarny a byly předány knihy pro knihovnu v rekreačním středisku náhradou za zničené povodní

19. srpna - knihovníci a starostka obce se zúčastnili slavnostního předání cen krajského kola soutěže Vesnice roku ve Veliké vsi - Podlesicích u Kadaně. Osobní gratulaci knihovníkům k titulům poslala Markéta Zinnerová

1. září – přivítání prvňáčků – předání pamětních listů a dárků, pořízení videozáznamu

9. zářínávštěva komise pro hodnocení kostomlatské knihovny v rámci celostátního kola ceny Knihovna roku 2004 v kategorii základní knihovna

20. září – v knihovně se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce na kterém starostka informovala o ocenění v rámci krajského kola Vesnice roku .

V rámci TÝDNE KNIHOVEN 2004
se uskutečnily následující akce:

1. a 2. října se knihovníci zúčastnili knihovnického happeningu v Semilech, kde se rovněž sešli se spisovatelkou a režisérkou V. Šimkovou – Plívovou

4. října si děti z kostomlatské i bžanské mateřinky a z 1. stupně ZŠ zazpívaly a zadováděly se zpěvačkou Janou Rychterovou

5. října proběhly v knihovně besedy – 1. třída – čertovské povídání a 3. a 4. třída – Česká republika v encyklopediích

6.října si žáci 2.stupně ZŠ a děvčata z VÚM zopakovali literaturu v hudebním pořadu „Básníci“ se zpěvačkami V. Nerušilovou a M. Němcovou-Březinovou

6. a 7. října proběhly besedy u Internetu s děvčaty z Výchovného ústavu. Byl rovněž představen projekt Rozmanitost do knihoven.

8. října převzala starostka obce a knihovníci státní cenu Ministerstva kultury České republiky - Knihovna roku 2004. Předání se uskutečnilo v Zrcadlové kapli pražského Klementina, které si účastníci s průvodkyní prohlédli

10. října se v knihovně na tradičním setkání u punče a Internetu sešli čtenářští senioři a další příznivci

13. října skončil zájezd po pražských knihovnách pořádaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků v knihovně v Kostomlatech

19. října se žáci 2. a 3. třídy sešli v Čítárně u čerta s knihou, aby se naučili vyhledávat informace v časopisech a na počítači.

25. a 26. října proběhla na 2. stupni ZŠ akce Kalendárium – týmová práce k vyjádření činností a zvláštností měsíců v roce. Byla pořízena dokumentace.

9. listopadu se v knihovně vystřídali žáci 1. třídy a 4.a 5. třídy – Čítárna s tématy pexesa a leporela

11. listopadu – Čítárna – 2.a 3. třída – básničky, dramatizace

až do tmy se po hřišti za bezvětří proháněli účastníci Drakiády, kterou pořádala knihovna se školní družinou

16. listopadu se na besedě v knihovně sešly děti z kostomlatské mateřinky. Milou návštěvou byla redaktorka časopisu Veřejná správa paní Řeřichová a pan fotograf, kteří dělali reportáž z obce. Knihovna dostala darem knihu paní Řeřichové

19.listopadu se starostka obce a knihovníci zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku v jihočeské obci Kovářov. Slavnostní atmosféru podtrhovala účast zástupců ministerstev a krajských hejtmanů. Folklorní soubor z pořádající obce Kovářov – Vesnice roku 2004 prokládal celý program svými vystoupeními. Obec Kostomlaty pod Milešovkou převzala Bílou stuhu.za práci s mládeží (foto1, foto2)

3. prosince se knihovníci zúčastnili posezení v pražské Čítárně u čerta s knihou. Dětem z pohádkových knížek předčítal pan Zdeněk Troška a paní Vítězslava Klimtová, známá odbornice na strašidla

14. prosince se v knihovně sešly s paní knihovnicí děti z mateřské školy na předvánoční besedě. Nejdříve již tradičně ozdobily vánoční stromek, který netypicky „visel“ od stropu. A knihovnické Vánoce mohly začít…

Následujícího dne byl nabitý program. Nejdříve si dopoledne žáci z 2. stupně poseděli se zpěvačkami V. Nerušilovou a M. Němcovou u vánočního povídání a zpívání a odpoledne se sešli zájemci na představení Raf a Ňaf v podání těchto zpěvaček. Nenásilnou formou děti vstřebávaly zhudebněné básničky a zapojovali se do různých her a výstupů. Akce byla podpořena grantem Ministerstva kultury ČR. Na sále vystavovaly děti svoji výtvarnou tvorbu a formou jarmarku ji nabízely návštěvníkům

Dopoledne 21. prosince se v knihovně na vánočních besedách vystřídaly všechny třídy 1. stupně ZŠ. O vánočních tradicích poutavě vyprávěla a z knih příklady dokládala paní učitelka A. Silnicová. Děti si rovněž vyzkoušely nový, přenosný počítač zakoupený ze sponzorského daru Nadace Duhová energie společnosti ČEZ Předvánoční půj(n)čování 21. prosince již bylo zcela v duchu vánoční nálady – vyzdobená knihovna (přes 50 betlémů), vánoční cukroví a nezbytný punč – návštěvníci jen neradi odcházeli domů. Obdobná nálada panovala v knihovně i při posledním půjčování v roce 2004 a to 28. prosince. Vzpomínání na končící rok, rok pro knihovnu i obec velmi úspěšný a přání úspěchů a čtenářského zájmu i v letech dalších byly mottem přání návštěvníků (foto1, foto3)

Závěr roku strávili knihovníci především „úřadováním“. Vyúčtovat dotace a sponzorské dary a podat žádosti o nové a to vše ve stanovených termínech znamenalo mnohdy práci dlouho do noci. Ale pro obec, kde je takový čtenářský zájem, se to jistě vyplatí.

Více se o akcích uskutečněných v roce 2004 dozvíte ve zprávě o činnosti


Dny na přelomu roku jsou již tradičně věnovány vyúčtování dotací a podáním žádostí o nové. Úspěchy knihovny v roce 2004 se projevily i na množství novoroční korespondence od starých i nových známých.

18. ledna se sešli žáci 1. stupně na besedě v kostomlatské Čítárně. První třída si ještě vyzkoušela putování na Internetu. Ještě před půjčovní dobou si děti ze školní družiny povídaly s lesníkem Petrem Bláhou o lese a zvěři. Slib vycházky do lesa si pak splnili 28.ledna, kdy se vypravili do lesního porostu nad rybníkem

11.února proběhlo na 2. stupni kostomlatské ZŠ první kolo akce „§11/55 …. dodržujme zákony“. Knihovna zajišťovala dokumentaci akce a účast v porotě

V průběhu února byly dokončeny webové stránky kostomlatské knihovny a byly přihlášeny do soutěže Biblioweb

První březnový den přivítala knihovna či spíše Čítárna, postupně všechny třídy 1.stupně ZŠ. Společně s paní učitelkou Silnicovou děti vzpomínaly na B. Němcovou, J. Wericha a F. Nepila, jejichž významná výročí právě uplynula

Březen měsíc Internetu zahajoval v knihovně Seniorinternet – předjarní posezení 5. března s dlouholetými čtenáři a příznivci. Ženy si jako každoročně odnášely kvítek k dlouho neprávem opomíjenému svátku

Dne 11.3. navštívily knihovnu děti z bžanské „mateřinky“, aby si na Internetu vyhledaly inspiraci k blížícím se velikonočním svátkům

- S blížícími se oslavami dvoustého výročí narození H. Ch. Andersena se téma besed soustředilo na život a dílo známého dánského pohádkáře. Nejdříve se v knihovně vystřídali žáci 1.stupně ZŠ, aby si vyslechli poutavé čtení z Andersenova díla a aby zhlédli film o Dánsku a dánských dětech. Přinesli mnoho pěkných obrázků s pohádkovými výjevy a velký plakát se stromem – Pohádkovníkem Andersenovým, jehož každá větev hostila symbolický obrázek z některé pohádky

- V malířskou dílnu se knihovna změnila ve dnech 21. a 22. 3., kdy se děti ze školní družiny učily techniku barvení vajec barevnými vosky

- Při besedě 22.3. pro 2.stupeň ZŠ si nejdříve žáci vyzkoušeli přednes životopisu H.Ch. Andersena před kamerou s mikrofonem a pak si zhlédli film o Dánsku. Z klubka zašmodrchaných pohádek, které připravila knihovnice hádaly názvy, ale počtu 78 nedosáhla ani jedna třída. Ze soutěží vyšla vítězně 8. třída

- Na apríla se sešlo 17 dětí a 5 dospělých, a by v knihovně strávili Noc s Andersenem, které se zúčastnilo přes 400 knihoven a škol v Čechách na Moravě, Slovensku a Polsku a také v Rakousku. Přes Internet s nimi byla kostomlatská knihovna ve spojení. Večer byl vyplněn čtením, soutěžemi i brannou hrou na hrad Sukoslav. Při této hře pomáhali starší žáci a další příznivci. Ve spolupráci s paní učitelkou Silnicovou si děti pohovořily i se samotným Andersenem, kterého věrně ztvárnil pan Seifert.. Pohledy, které děti v průběhu večera namalovaly byly odeslány mnoha známým lidem – dánské královně, velvyslanci Dánska, V. Klausovi, V. Havlovi, Jiřímu Žáčkovi a dalším. Škoda, že kapacita knihovny neumožnila účast většího počtu dětí. Pohádkovníky-zimostrázy zatím přečkají do doby kdy bude upraven parčík před knihovnou

- Klubíčko her, Hejbejte se kosti moje a další cédéčka proháněly děti ze školní družiny spolu s Internetem při návštěvě knihovny 12.dubna

- Místní lidová knihovna byla Svazem knihovníků pozvána na Knihovnickou dílnu pořádanou 20.4. a 21.4.2005 v Městské knihovně v Praze. Při této akci kostomlatská knihovna spolu s předchozími Knihovnami roku prezentovala obec a svoji činnost prostřednictvím kronik a videozáznamu.

- Besedy o díle zesnulé ilustrátorky Heleny Zmatlíkové byly uspořádány pro všechny třídy 1.stupně ZŠ počátkem května ve spolupráci s paní učitelkou Silnicovou

- V anketě o nejhezčí knihu roku 2004 pořádanou Národní pedagogickou knihovnou Komenského se na odměněných místech umístili L. Danko, I. Karpova a J.Patočka

- Z 11. mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy konaného 6. – 8. května v Praze přivezli knihovníci řadu knižních novinek i s podpisy autorů – např. Z. Svěráka, M. Nesvadby, K. Saudka. A Goldflama, M. Stingla

- Tradiční májová setkávání bývalých učitelů a žáků pokračovala již šestým setkáním dne 28. května

- Ke 40. výročí zrození Večerníčka si žáci z 1 až 3. třídy 7. června v knihovně vyhledávali v knižním fondu a ostatním přednesli večerníčkové příběhy a to na kameru a s mikrofonem

- Ve výtvarné soutěži pořádané ZOO Děčín a Obč. sdružením CREATIV Jílové byla udělena zvláštní cena I. Karpové. a čestné uznání kostomlatské knihovně. Na slavnostním předání, jež se uskutečnilo 12. června v ZOO Děčín, a kterého se zúčastnilo několik kostomlatských dětí a rodičů, předávala ceny kromě jiných i zpěvačka Zora Jandová

- Znalosti o událostech 2. světové války si žáci 4. a 5. třídy ověřili 7.a 14. června při vyhledávání v knihách a prezentaci nabytých vědomostí na mikrofon pro spolužáky

- Svaz knihovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje a knihovny v Novém Jičíně a Sedlnicích uspořádali ve dnech 16.6 až 18.6 seminář s názvem „Co venkovské knihovny umějí a mohou“ na který byla pozvána i kostomlatská knihovna. V příjemném prostředí Sedlnického kulturního a informačního střediska se sešly knihovny ze všech koutů republiky, aby si vyměnily zkušenosti a prezentovaly svoje obce i knihovnickou práci. Součástí semináře byla i prohlídka rekonstruované knihovny v Novém Jičíně

- Z rozloučení předškoláků v „mateřince“ (20. června) i žáků deváté třídy (30. června) a ze školní akademie (22. června) byla pořízena video a fotodokumentace

- Na rozloučení se školou, které se uskutečnilo poslední červnový den na Obecním úřadě připravili knihovníci pro vycházející žáky pamětní listy a rovněž pořídili foto a videodokumentaci

- Koncem července navštívili knihovnu starostové a knihovníci obcí Místo (21.7) a Vlastislav (27.7.) za účelem získání zkušeností s provozováním svých knihoven

- při návštěvě dětského tábora elektrárny Ledvice v Jižních Čechách byly dětem předány brožury a časopisy získané od sponzorů

- začátkem srpna byl zahájen zkušební přechod z knihovního programu LANius na program Clavius umožňující i přístup do knižních katalogů knihoven (i kostomlatské) prostřednictvím Internetu. Na tento projekt byla získána dotace z Ministerstva kultury ČR

- při pobytu v Českém ráji knihovníci zavítali do „pohádkové“ jičínské knihovny a navštívili též příznivkyni Kostomlat, spisovatelku a režisérku paní Věru Šimkovou – Plívovou

- na pozvání Svazu knihovníků a Spolku pro obnovu venkova se 29. srpna knihovníci zúčastnili Spolkového dne na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. V programovém bloku věnovaném práci veřejných knihoven byla prezentována obec i knihovna formou videoprojekce a výstavkou knihovnických kronik a propagačních materiálů o obci

- první školní den byl malým školákům kromě dárků předán za knihovnu i pamětní list. Slavnostní okamžiky byly zachyceny na video a z fotografií byly pro zájemce vytvořeny grafické listy

- Regionální knihovna Teplice uspořádala 24. září zájezd knihovníků z obecních knihoven teplického regionu na setkání v kostomlatské knihovně. Při pohodové výměně zkušeností bylo dohodnuto tato setkávání konat pravidelně.v různých knihovnách

Týden knihoven:
- Kostomlatská knihovna byla coby loňský držitel titulu „Knihovna roku“ pozvána na vyhlášení, které se konalo 6.října opět v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Důležitost této akce podtrhovala i přítomnost ministra kultury ČR Vítězslava Jandáka. Pamětní list, který kostomlatští knihovníci připravili pro všechny nominované knihovny byl předán i jemu
- Téhož dne odpoledne proběhla na fotbalovém hřišti Drakiáda – mimo jiné vypuštění knihovnického draka ve spolupráci s příznivci knihovny a žáky Základní školy-školní družiny. Nejhezčí doma vyrobené a nejlépe létající draci byli oceněni, ale odměnu dostali všichni účastníci
- Dvě setkání dne 7.10.2005 se spisovatelkou a ilustrátorkou Vítězslavou Klimtovou a písničkářem Pavlem Půtou pro 1. i 2.stupeň Základní školy, Mateřskou školu a Výchovný ústav byla plná poutavého vyprávění a „chytlavých“ písniček. Paní Klimtová přislíbila namalovat kostomlatského skřítka do připravovaného leporela. Tato akce byla hrazena z dotace Ministerstva kultury ČR.

– Knihovníci byli pováni dne 15.1října do obce Vlastislav na slavnostní akci-ukončení výstavy Výtvarní umělci Českého středohoří, ale zejména na převzetí vlajky a znaku obce

- V pátek 4. listopadu byla spuštěna ostrá verze nového knihovnického programu Clavius na jehož úhradu bylo použito dotace Ministerstva kultury

- 15 října přišli do knihovny „prvňáci“, aby se seznámili s provozem knihovny. Mnozí nebyli v knihovně poprvé, neboť se již jako předškoláci zúčastňovali besed

- Loutkovým divadlem vlastní výroby se 29. listopadu přišly do knihovny pochlubit žáci ze školní družiny a také sehráli vlastní představení

- Dvojici zpěvaček Věru Nerušilovou a Martu Němcovou již kostomlatští posluchači znali z minulého roku. 5. prosince uspořádaly dvě představení – ve Výchovném ústavu vystoupily s pořadem Básníci a koledami a vánoční náladu navodily i v knihovně při posezení pro seniory

- Ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka předcházela pověst velkého baviče a skutečnost byla ještě barvitější. Dvě skupiny dětí z kostomlatské a bžanské mateřinky a žáky z prvního stupně vtáhnul do výtvarného reje tak, že se jim ani nechtělo z besed konaných 8. prosince, odejít

- V předvánočním čase se uskutečnily tradiční besedy s vánoční tématikou pro předškoláky i školáky a to 19. prosince pro 1. stupeň ZŠ, 20. prosince pro 2. stupeň a 21. prosince pro mateřskou školu

- Knihovníci byli pozváni na předvánoční jarmark 21. prosince, jehož průběh a atmosféru zachytili na video

- Poslední půjčování před Vánoci a před koncem roku je již tradičně pojato jako punčování – pohodové posezení při punči, čaji a pamlscích paní knihovnice. Bilancoval se končící rok a spřádaly plány na rok 2006 – rok ve kterém se kromě tradičních akcí chystá i celostátní setkání knihovníků v kostomlatské a teplické knihovně.

Více se o akcích uskutečněných v roce 2005 dozvíte ve zprávě o činnosti


- dne 18. ledna byl zprovozněn www katalog knižního fondu kostomlatské knihovny. Prostřednictvím Internetu lze vyhledávat knihy dostupné v naší knihovně

- na tradiční pracovní besedu v knihovně přišly 24. ledna děti ze školní družiny

- o knížkách a zejména ilustracích spisovatelky paní Klimtové přišli pobesedovat 31. ledna postupně všichni žáci 1.stupně ZŠ. Po těchto besedách se začali v knihovně scházet dětmi namalovaní skřítci do připravovaného leporela

- celostátní akce Březen měsíc Internetu a samozřejmě i knihy – s mottem „Na úřad přes Internet“ se knihovna letos rovněž zúčastnila:

- 7. března se v knihovně vystřídaly všechny třídy 1. stupně – žáci vybírali nejlepší českou knihu vydanou v roce 2005

- pohodové sobotní odpoledne 11. března si v knihovně užili účastníci Seniorinternetu. Přítomné ženy si k svátku i k přivolání jara odnášely kytičku

- děti z kostomlatské mateřinky si 14. března přišly popovídat o Krtečkovi a jeho tvůrcích.

- dvě besedy s děvčaty z Výchovného ústavu dne 15. března byly rovněž zaměřeny na informace z Internetu

- knihovníci se 16. března zúčastnili na 2.stupni ZŠ soutěže „11:55“ zaměřené na dodržování zákonů – jednak v porotě a jednak pro zdokumentování průběhu

- v březnu ještě proběhly v knihovně besedy se žáky 1. stupně k výročí V.Čtvrtka a 2. stupně - poezie a literatura

- po celý měsíc březen byla v knihovně k zhlédnutí výstavka prací z díla výtvarníka Miroslava Houry, umělce neodmyslitelně spjatého s naším regionem

- z odpovědí v anketě o nejhezčí knihu roku 2005 pořádanou Sukovou knihovnou v Praze byla vylosována Lucka Rumplíková a byla odměněna hezkou knihou

- za sponzorského přispění byl 27.3.2006 v knihovně namontován zavěšený strop včetně osvětlovacích těles

- dne 28.3.2006 se v knihovně vystřídaly všechny třídy 2. stupně ZŠ na besedách věnovaných humoru v literatuře a poezii. Zejména byli citováni autoři – Jirotka, Werich, Seifert, Nezval, Suchý, Kryl a další

- poslední březnový den se v knihovně sešlo 14 dětí z 1. stupně ZŠ a několik pomocníků, aby prožili celostátní akci Noc s Andersenem. Odpoledne a část noci bylo vyplněno hrami, soutěženi a také brannou hrou nočními ulicemi Kostomlat. Prostřednictvím Internetu byli nocležníci ve spojení s dalšími asi 480 knihovnami z Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Německa i Slovinska ve kterých nocovalo cca 17259 přátel dětských knížek

- knihovníci z teplického regionu se sešli 22.4.2006 v knihovně v Háji u Duchova na pracovním setkání. Knihovníci navštívili Ústav sociální péče, kde bylo zajištěno nejen stravování,ale i výborný kulturní program předvedený chovanci ústavu

- při každoroční návštěvě Mezinárodního knižního veletrhu v Praze dne 6.5.2006 bylo zakoupeno za výhodné ceny několik knih z nichž mnohé byly podepsány jejich autory

- po stopách knihy Kde se země zapomněla, autora Josefa Suchomela se vydali žáci 1. stupně ZŠ dne 11.5.2006. Pochod okolím obce až na plošinu Březiny byl prokládán zastávkami vyplněnými čtením z uvedené knihy - v sobotu 27.5.2006 se již posedmé v hojném počtu sešli v knihovně bývalí žáci a učitelé. Vzpomínání a plánů bylo víc než dost, ale čas byl neúprosný, tak zase až za rok

- se Svazem knihovníků se ti kostomlatští vypravili 17.5.2006 na zájezd do nové Krajské knihovny v Karlových Varech a do města Loket, kde si kromě starobylého hradu prohlédli i muzeum knižní vazby

- v průběhu 6.6.2006 se v knihovně vystřídaly všechny třídy 2. stupně na besedách o díle J. Wericha, zejména o jeho knize a filmu Fimfárum

- dlouho připravované celostátní setkání knihovníků „Co venkovské knihovny umějí a mohou – II“ bylo zahájeno ve čtvrtek 22.6.2006 v Regionální knihovně v Teplicích. Po prohlídce lázní a muzejní knihovny se účastníci přesunuli do Kocourova, kde bylo zajištěno ubytování a večer pak hudební produkce skupiny LIRA. V pátek proběhla pracovní část setkání na sále Obecního úřadu za účasti pracovníků Národní knihovny a činovníků Svazu knihovníků. Této části se zúčastnily i knihovnice z teplického regionu. Je potřeba ocenit pomoc pracovníků OÚ jak při rekonstrukci sálu, tak zejména při obsluze. Krátká procházka seznámila účastníky s památkami obce. Při posezení v kostomlatské knihovně se mezi účastníky dostavil hejtman Ústeckého kraje ing. Jiří Šulc. Na večerní posezení byl pozván pan Zdeněk Kalík, aby účastníkům přiblížil krásy Českého středohoří. Po závěrečném výletu po trase Vlastislav, Třebenice, Dubice a Stadice se účastníci rozjížděli do svých domovů více než spokojeni.

- závěru měsíce června byla pořízena foto a videodokumentace ze školních akademií Mateřské školy 1. a 2. stupně ZŠ

- rozloučení předškoláků s „mateřinkou“ dne 28. června a „deváťáků“ se školou 30.6.2006 byla pořízena foto a videodokumentace a rovněž byly vycházejícím předány pamětní list

- a pozvání starostky Obce Vlastislav se knihovníci zúčastnili dne 19. srpna zámecké slavnosti a kladení základního kamene pro rekonstrukci zámku Skalka.

- první školní den 4.září byl rovněž dokumentačně zachycen a prvňáčkům byly od knihovníků předány pamětní listy a drobné dárky od společnosti ČEZ

- obci Kostomlaty pod Milešovkou se dostalo velké cti – byla požádána Svazem knihovníků o předání základního kamene pro stavbu nové budovy Národní knihovny, která se bude stavět na Letenské pláni v Praze. Předání základního kamene se uskutečnilo v sobotu dne 9.9.2006 na hradě Kostomlaty při šermířských slavnostech. Kámen opatřený štítkem byl dne 22.9.2006 převezen do Prahy, kde byl na Letné předán řediteli Národní knihovny spolu s dalšími kameny z celé republiky. Kámen byl opatřen darovacím a průvodním listem, který byl zúčastněnými stvrzen při předání.

- Místní lidová knihovna obdržela od společnosti ČEZ sponzorský dar na financování projektu s názvem „Tady je náš domov“, který zahrnuje výtvarné, literární a poznávací aktivity. V rámci tohoto projektu knihovna uspořádala 20. září poznávací zájezd Českým středohořím. Žáci z celé školy se dvěma autobusy vydali po trase Milešov – Třebenice – Libčeves s výkladem o historii a přírodních zajímavostech navštívených míst. Cesta pokračovala na zámek Červený Hrádek u Jirkova, kde navštívili vystoupení paní Vítězslavy Klimtové a Pavla Půty a rovněž si prohlédli výstavu skřítků a postaviček z pohádek paní Klimtové

- říjnový Týden knihoven začínal pro kostomlatskou knihovnu již v září účastí na slavnostním předávání základního kamene pro stavbu nové Národní knihovny v Praze

- i letos se kostomlatské děti zúčastnily výtvarné soutěže Inspirace – děti nemocným a seniorům pořádanou sdružením Creative Jílové, Městskou knihovnou Děčín a ZOO Děčín

- již se stalo tradicí, že se prvňáčci seznamují na první besedě s knihovnou. I letos 3.října přišli s paní učitelkou a od paní knihovnice se dozvěděli leccos zajímavého o knížkách, zhlédli video a i u počítače se vystřídali

- po prvňáčcích přišly děti z mateřské školy, aby si vyzkoušely své herecké schopnosti při vodění loutek a maňásků. Ještě zbyla chvíle času na zhlédnutí příhod kamaráda Krtečka a jeho přátel

- kostomlatská knihovna obdržela pozvání na vyhlášení výsledků soutěže Knihovna roku, které se opět konalo v krásných prostorách pražského Klementina dne 5.října 2006

- při besedě dne 12.10.2006 byli žáci 2. stupně seznámeni s podmínkami soutěže – projektu „Tady je náš domov“. Záměrem projektu je podpora zájmu o historii i současnost obce a získání znalostí o okolí obce a regionu

- téhož dne odpoledne proběhla na hřišti Drakiáda se soutěží o nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka i o nejlépe létajícího. Vzlétl i knihovnický drak se symboly Týdne knihoven

- ne 17.11.2006 navštívil kostomlatskou knihovnu senátor a primátor Teplic pan Jaroslav Kubera. Zápis do kroniky svědčí, že byl v knihovně spokojen

- teplická knihovna slavila letos 60 let svého působení v krásné vile v Lipové ulici. Na oslavy, které se za přítomnosti bývalých i současných zaměstnanců konaly dne 23.11.2006 byli pozváni i kostomlatští knihovníci. Příjemné odpoledne zpestřili svým vystoupením i herci Bára Munzarová a Jiří Dvořák

- pondělí 4. prosince bylo věnováno besedám při nichž se vystřídala celá škola, školka i Výchovný ústav. Nejdříve si se žáky 1. i 2. stupně ZŠ povídala spisovatelka a scénáristka paní Martina Drijverová se svým synem Vojtěchem Otčenáškem. Souběžně probíhala beseda ve školce, kde paní Petra Jelenová vyprávěla a kresbami doprovázela povídání o knížkách a ilustracích

- Městská knihovna v Lounech pozvala 14. prosince kostomlatské knihovníky na pohodové předvánoční posezení s knihovníky lounského regionu

- v pátek 15. prosince se uskutečnilo předvánoční posezení i v kostomlatské knihovně. K poslechu se svými šansony vystoupila zpěvačka Jana Rychterová s houslistou Vladimírem Pecháčkem

- Poslední pun(j)čování v knihovně bylo dne 19.12.2006. Při punči a vánočních pamlscích se již tradičně bilancoval uplynulý rok a plánovalo se co v roce novém.

Více se o akcích uskutečněných v roce 2006 dozvíte ve zprávě o činnosti


- Na poznávací toulky do přírody se s počítačem a CD Romem Duháček vydaly děti ze školní družiny 30. ledna 2007

- Koncem února bylo internetové připojení v knihovně zrychleno na dvojnásobek – systém ADSL

- Tradiční předjarní posezení v knihovně – Seniorinternet spojený s oslavou svátku žen se uskutečnilo v sobotu 3. března. Opět se putovalo informační sítí – místy rodišť i studií účastníků

- Na pondělí 5. března byl knihovnou zajištěn zájezd na vystoupení Zdeňka Trošky v Duchcově. Bezprostřední kontakt se známým režisérem byl opravdu zážitek. A příjemný večer pokračoval příslibem zahrnutí kostomlatského hradu a okolí do exteriérů pro připravovanou filmovou pohádku

- V pátek 9.3. proběhly v knihovně tři besedy při kterých byli žáci seznámeni s knižní tvorbou v loňském roce a vybraným knihám dali svůj hlas do celostátní ankety

- V úterý 13. března byl náročný den – zatím co děti z „mateřinky“ besedovaly u počítače o zvířátkách, jejich starší kamarádi putovali s knihovníkem po obci a dozvídali se leccos zajímavého z historie i současnosti. Měli rovněž za úkol hledat architektonické detaily na budovách. Akce je součástí projektu „Tady je náš domov“, kterou podpořila sponzorsky společnost ČEZ. Před půjčovní dobou se ještě v knihovně sešly děti ze školní družiny a namalovaly obrázky sýkorek všech možných druhů

- 14. a 21. března se v knihovně vystřídaly čtyři oddíly dětí z Výchovného ústavu, aby se z Internetu dozvěděly leccos zajímavého o naší obci a svých bydlištích a také o drogách

- K výročím Bohumila Říha a Jiřího Trnky proběhly v knihovně tři besedy pro žáky 1. stupně ZŠ. Besedy připravila paní Alena Silnicová, která je dlouhodobě výbornou spolupracovnicí knihovny

- Vyvrcholením celostátní akce „Březen – měsíc knihy a Internetu“ byla Noc s Andersenem, která se v kostomlatské knihovně uskutečnila z pátku na sobotu 30. až 31. března. Téměř dvě desítky dětí užily odpoledne a večer plný tvůrčí práce a zábavy se zakončením na Sukoslavu, kde pro ně členové hradního Sdružení připravili rej pohádkových postav

- Další setkání knihovníků teplického regionu se uskutečnilo 21.4.2007 ve Bžanech pod záštitou starostky obce

- Nové internetové stránky knihovny byly zprovozněny dne 22.4.2007

- Na 4. října obdržela knihovna pozvání Ministerstva Kultury ČR na vyhlášení výsledků soutěže Knihovna roku 2007. V nádherném prostředí Zrcadlové kaple v Klementinu obdržela tento titul Obecní knihovna Bory. Se sympatickým manželským – knihovnickým párem byly navázány přátelské kontakty. Všem nominovaným knihovnám vyhotovila kostomlatská knihovna pamětní list a průběh vyhlášení byl zaznamenán na video. Účastníkům bylo rovněž umožněno zhlédnout Ďáblovu bibli – Codex gigas.

Více se o akcích uskutečněných v roce 2007 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2008 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2009 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2010 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2011 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2012 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2013 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2014 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2015 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2016 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2017 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2018 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2019 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2020 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2021 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce


Více se o akcích uskutečněných v roce 2022 dozvíte ve zprávě o činnosti a v rubrice Akce
Jubileum režisérky Plívové-Šimkové

29. května 2024
Přejeme paní režisérce zdraví a pohodu a vzpomínáme na společné chvíle.

Setkání seniorů v Kutné Hoře

24. srpna 2023
ZLATA HOUŠKOVÁ zlata.houskova@gmail.com Když se sejdou přátelé, kteří se delší dobu neviděli, bývá...

Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
Tak na zdraví milé seniorky...!
Tak na zdraví milé seniorky...!
 
 
 
 

rolex swiss high quality rolex replica fuses fifteen confusing tools in tense monitors.best swiss richardmille.to passed down that chic neoclassical trend, but more straight into the cutting-edge substances.it's backed up with helpful and sophisticated options high quality replica uhren kaufen often accentuate the great the watchmaking industry culture.soccer jerseys for sale how to spot watches.we offer the really qualitative and durable cartierreplica.ru.it is a wide selection of yvessaintlaurent.to that suit men and women with free shipping worldwide.worksmen relentlessly purchased making high quality carolinaherrerareplica.ru carolina herrera replica.best ditareplica review reflects unique concept of minimalism.