Řekli o nás:
J.Rychterová+V.I.P.

"Milý a krásný den v Kostomlatech nás opět potěšil, jako vždy. Je nám ctí, že jsme mohli potěšit i my-písničkami. Děkujeme za vlídné přijetí premiéry našeho pořadu - vystoupení v Kostomlatech 12. listopadu 2014."
|
Píše Bláha Miroslav |

     Ani uplakané aprílové počasí neubralo nic na srdečnosti s jakou byli v košťanské Městské knihovně přivítáni 19. dubna 2008 účastníci již čtvrtého setkání knihovníků teplického regionu. Starosta, pan František Voháňka seznámil přítomné s městem a osudy knihovny, která je v současnosti umístěna v multifunkčním objektu na náměstí a slouží též jako informační centrum. Poté následovala prohlídka rozlehlých prostor knihovny a představení dalších záměrů. A pak už došlo nejen na plánovaný program, ale zejména na přátelské popovídání a výměnu zkušeností.
      Statistika nuda je... - to rozhodně neplatilo o příspěvcích pracovníků Regionální knihovny Teplice paní Heleny Spěváčkové a PhDr. Miroslava Büntera, kteří prezentovali činnost za uplynulé období a seznámili posluchače s připravovanými akcemi - zaváděním REKSu (regionální knihovnický systém) v dalších knihovnách regionu a revizemi knižního fondu. Kostomlatští knihovníci předali své zkušenosti se získáváním dotačních prostředků jak z grantů Ministerstva kultury ČR, tak i z nadačních zdrojů.
     Průběžně se diskutovalo a témat bylo mnoho - provozování veřejného Internetu, ztrátovost a poškozování knih a časopisů, ale zejména "mimoknihovnická" činnost - besedy, výstavy. Košťanská knihovna se i za své krátké působení v nových prostorách může pochlubit mnoha výstavami - fotografie z obce i okolí, úspěšná výstava kraslic z celé republiky i Slovenska. A výstava kreseb košťanských dětí byla i součástí přivítání účastníků setkání. Chutný oběd v košťanské Sokolovně zakončil program setkání a tak již nezbývá než se těšit na další setkání v příštím roce, které by se mohlo uskutečnit třeba v knihovně v Měrunicích u Bíliny.
     Dík za pohodové setkání patří vedení města a knihovníkovi panu Rudolfu Partikovi a Regionální knihovně v Teplicích. Několika fotografiemi si připomeňme příjemné chvíle u milých hostitelů.
Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...

Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...

Návštěva z Litvínova

20. července 2022
Píše Bláha Miroslav | V nejparnějším letošním dni, 20. 7. 2022 se do Kostomlat vypravila skupina sokolek...Čítárna coby hudební salonek
Čítárna coby hudební salonek
Houby v ratíškovické Dúbravě
Houby v ratíškovické Dúbravě