Řekli o nás:
Cyril Podolský

"Nejmenším, malým i větším dětem z Kostomlat nejenom pro koukání na televizi, ale i pro čtení. Máte tu hezké kino, ať Vám vydrží! C. P., co přespává ve Štrbicích - beseda o animaci 10.4.2012"
|
Píše Bláha Miroslav |

     Spolupráce kostomlatské knihovny se Základní školou v obci pokračovala zorganizováním poznávací výpravy s cílem seznámit žáky s přírodou Českého středohoří. K zadaným tématům bylo nutno přizvat odborníka a ejhle knihovníci mají v rodině hajného, tedy lesníka. Počasí 19. května 2008 bylo dosti nevlídné, ani výstroj žáků 2. stupně nebyla leckdy dostatečná, ale přesto se vyrazilo. První zastávka byla u kostomlatského poutního místa - kapličky Panny Marie Pomocné s pramenem údajně léčivé vody poblíž, které stojí opomíjený pomník obětem 1.sv. války. U kostomlatské hájovny si účastníci prohlédli dokončované stavební úpravy výpustě rybniční kaskády a přilehlé studánky.
     V lesním porostu nad hájovnou, kde byly jestě patrné stopy vichřice Emma, se žáci dozvěděli o původní i současné skladbě lesů v Českém středohoří. Morfologické členění a geologickou skladbu Středohoří si vyslechli v altánu u rybníka. To, že se pohoří skládá z deseti podcelků a okrsků byla pro ně novina, jako i to, že nejvyšší část včetně Milešovky patří do Kostomlatského středohoří. Hajný si posteskl, že altán, který jim poskytl ochranu je neustále napadán vandaly. Zastávka u plastové skříňky - feromonového lapače, byla věnována ochraně lesa před hmyzími škůdci - v tomto případě lýkožroutu smrkovému a lesklému.
     V předhradí kostomlatského hradu to bylo trochu historie a informace o základním kameni pro novou Národní knihovnu, který odsud knihovníci v roce 2006 vezli do Prahy. Cestou k dalšímu cíli - rybníku U studánky, měli žáci sbírat rostliny o nichž si myslí, že jsou léčivé. A po výkladu o vodohospodářských stavbách - rybnících, objektech na tocích, studánkách byly přinesené rostliny určeny a fakt, že většina byla léčivá všechny překvapil. Neúprosný čas zasáhl do plánované trasy a tak mlhou pokrytá planina Březiny zůstala našimi kroky nedotčena - snad příště.... K rašeliništi pod Březinou došli navlhlí poutníci kratší cestou v jejímž průběhu se dozvěděli o živočišných druzích žijících ve Středohoří, ale také o ochraně proti škodám, které zvěř působí.
     Březinské rašeliniště, jediné na levém břehu Labe, bylo vhodnou lokalitou pro výklad o chráněných rostlinách Českého středohoří. Na plovoucích ostrůvcích začínal kvést suchopýr pochvatý a červenavá barva dávala tušit porosty rosnatky okrouhlolisté. Ještě krátké zopakování nabytých vědomostí pro připravovaný test a už se vyráží na zpáteční cestu. Únava už zapůsobila a tak se peleton řádně roztrhal. Všichni se však sešli u značky Kostomlaty ke společné fotografii. Na parku si průvodci vyslechli poděkování účastníků a hned se dohodli na brigádě při úpravách břehových porostů potoka u hájovny. No a kam příště - ale kolem obce je spousta zajímavých míst!

Chcete-li se s námi projít, nabízíme Vám pár obrázků.
Setkání seniorů v Kutné Hoře

24. srpna 2023
Milá Gábino, nebo ještě spíše "Milá Lvice". Protože jak jinak než se lví silou a srdcem byste toho tolik...

Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...

Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...Maminky a babičky nás dobře zásobily
Maminky a babičky nás dobře zásobily
Krteček a jeho přátelé v mnoha podobách
Krteček a jeho přátelé v mnoha podobách