Řekli o nás:
Zora Jandová

"Dětem z Kostomlat - Moc Vás všechny zdravím - vyhlášení výsledků soutěže Inspirace 2003 - ZOO Děčín - 12.6.2005"
|
Píše Bláha Miroslav |

Citujeme z webu společnosti Svět knihy, s.r.o.

14. mezinárodní knižní veletrh a literární festival SVĚT KNIHY PRAHA
Čestný host: Španělsko
Téma: Láska a vášeň v literatuře, Kniha a životní styl, Egypt - 50 let české egyptologie
Datum: 24. - 27. dubna 2008
Spolupořadatel:
hlavní město Praha - pod záštitou ministra kultury ČR a primátora hl. m. Prahy
Místo konání: Veletrh se koná v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha, jež bylo postaveno pro účely Všeobecné zemské jubilejní výstavy v roce 1891. Palác je postaven v secesním slohu, jeho dominantou je střední hala, k níž jsou připojena dvě křídla. Celková výstavní plocha paláce je 10 000 čtverečních metrů, výstaviště však umožňuje další flexibilní řešení větších výstavních ploch.
O pražském mezinárodním knižním veletrhu: Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha patří k těm mezinárodním veletrhům, které jsou zaměřeny na vyváženou komerční i kulturní prezentaci. První den veletrhu do 14.00 hodin je kontraktačním dnem, určeným pouze pro odbornou veřejnost a zástupce tisku. Každý rok se hlavní pořadatel veletrhu - Svaz českých knihkupců a nakladatelů - a jeho produkční firma Svět knihy, s.r.o. snaží zajistit co největší návštěvnost ze strany knihkupců, knihovníků, knihovníků, informačních pracovníků, literárních agentů, zástupců nakladatelství i tiskáren. Veletrh Svět knihy Praha je rovněž velmi populární mezi širokou čtenářskou veřejností. Těm pořadatelé nabízejí celou řadu programů - odborných seminářů a konferencí, ale i setkání se spisovateli a autorská čtení, prezentace nakladatelských domů, oceňování edičních a tvůrčích počinů.
     Kostomlatští knihovníci se knižního veletrhu zúčastňují každý rok. Po důkladné přípravě , zejména s využitím internetových informací, nakupují žádané tituly (většinou s veletržními slevami), do kterých při autorských autogramiádách nechávají vepsat věnování čtenářům kostomlatské knihovny. Letošní návštěva veletrhu byla směrována na pátek 25. dubna 2008, neboť na stánku nakladatelství OFTIS byla prodávána kniha o základních kamenech pro novou Národní knihovnu. Autor knihy, pan Jaroslav Císař, ve spolupráci s dárci kamenů zpracoval původ a historii jednotlivých kamenů i popis vlastního předávacího aktu na Letenské pláni na knihovnickém happeningu v září 2006. Kamenů bylo předáno celkem 38 a trpělivě čekají na důstojném místě v Klementinu až pominou malicherné půtky a dojde k jejich zasazení do základů tolik potřebné stavby. Aktéři letenského happeningu by se měli rychle rozpomenout na své sliby o všestrané podpoře. Knihovníci si to stále dobře pamatují.
     Kostomlatská knihovna byla také jedním z dárců a tak jsme si nesli k podpisu pět výtisků - obci, hradu, knihovně, věrné pomocnici a samozřejmě domů. Knihy podepsal nejen autor, který poděkoval za pomoc, ale i generální ředitel Národní knihovny Mgr. Vlastimil Ježek, jemuž knihovníci popřáli pevné nervy při zdolávání administrativní nepřízně. Knihu stojí za to si koupit a přečíst (jednou bude vzácná), my Vám nabízíme alespoň část věnovanou kamenům z Ústeckého kraje, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Další kroky směřovaly ke stánku nakladatelství Fragment, kde byla pro kostomlatskou knihovnu připravena výhra za umístění v soutěži vyhlášené nakladatelstvím pro Noc s Andersenem. Jaké bylo překvapení, když si knihovníci přebírali krabici s více než padesátkou pěkných a hodnotných knížek. Chvilka věnovaná luštění úkolů v nabitém programu Noci se vyplatila.
     Nakladatelství Fragment pozvalo návštěvníky veletrhu do Velkého sálu – střední haly na udílení Autorských výročních cen za rok 2007. Moderátorka Markéta Mayerová pozvala na jeviště přítomné oceněné - Zdeňka Svěráka, Miloše a Michala Nesvadbovi, a ilustrátorku Ladislavu Pechovou. Ceny předávali majitelé nakladatelství - Ing. Jan Eisler a Ing. Pavel Nýč a kocourek Fragmentík. A pak již nastal maratón dle připraveného itineráře po autogramiádách a prodejních akcích. A tak si mohou návštěvníci kostomlatské knihovny zakrátko přečíst věnování pana Donutila, Romana Cílka, Ivana Mládka i autorského kolektivu knihy "O češtině". Věnování průvodce stejnojmenným televizním seriálem Aleše Cibulky začínající "Mylím čtenářům s Kostomlat..." jim vyrazí dech, než pochopí, že jde o nadsázku.
     Na jeden necelý den toho bylo až moc, ne všechno se podařilo shlédnout, ale v kufru auta bylo dost žádaných titulů, které budou čtenáři ihned rozebrány. Nechybí, jako každoročně, lužickosrbský kalendář z nakladatelství Domowina. Díky štědrosti nakladatelů si odvážíme spoustu drobností - záložek, kalendáříků aj., které se náramně hodí při odměňování při besedách a soutěžích. Příjemnou pohodu nenarušil ani celodenní, vytrvalý, aprílový déšť. Takže za rok...

Několika obrázky si připomeňme veletržní ruch
Setkání seniorů v Kutné Hoře

24. srpna 2023
Milá Gábino, nebo ještě spíše "Milá Lvice". Protože jak jinak než se lví silou a srdcem byste toho tolik...

Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...

Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...Tenhle, tenhle plátek je pěkně prorostlý
Tenhle, tenhle plátek je pěkně prorostlý
Vyrážíme za poznáním Valašska
Vyrážíme za poznáním Valašska