Řekli o nás:
Mgr. Eva Krejsková

"Vážení manželé Bláhovi, dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poděkovala za přípravu a velice zdárný průběh akce: Co venkovské knihovny umějí a mohou - II. - 26.6.2006"
|
Píše Hana a Miroslav Bláhovi |

     První zvědavci nahlíželi do knihovny už po poledni 28. března 2008, ale to ještě knihovníci pilně vychystávali. Takže před půl pátou dorazilo postupně všech 17 nocležníků a dvě paní učitelky. V průběhu večera pak ještě dorazila paní starostka s čtyřletou vnučkou, dva pomocníci k chatu a hajný, takže i s knihovníky to bylo 7 dospěláků. A výzdoba i informační nástěnka dávaly tušit, čemu bude celé nocování zasvěceno. Ústřední motto "Čert a Káča skáčou s káčou" nenechalo nikoho na pochybách, že to bude zatraceně čertovské.
     A tak se z dětí stali čertíci a ďáblíci a z knihovníků a pomocníků - Lucifer, Luciferka, Solferinka a stará Belzebubka. A už se malovalo, soutěžilo a četlo. Pohledy a známky s čerty do Jičína a k tomu čtení o čertovi a Káče. Jo a v té káče - jarošovské, se také soutěžilo. A to už pan hajný nesl grilované voňavé párky, na které sponzorsky přispěl místní řezník. Po večeři se vyráběli papíroví čertíci a masky. A protože použitým materiálem byly pestré kartonové kalendáře (rok 2006) jedné velké energetické firmy, byli ti čertíci nádherně barevní.
      Potom se rozvinulo projekční plátno a promítal se film o natáčení filmu Nejkrásnější hádanka, které na kostomlatském hradě probíhalo pod režijním vedením Z. Trošky v září roku 2007. A to už se chystaly lampióny a všelijaká světýlka na noční cestu do místního kostela, který si děti nejen s odborným výkladem prohlédly, ale v kterém si mohly i zazpívat. A protože ve skupině starších žáků, kteří nocovali ve škole byl i šikovný hudebník, tak si mohli vyslechnout i vzletné tóny varhan.
      Knihovničtí nocležníci odešli dříve, ale jenom proto, aby mohli své starší kamarády před kostelem vystrašit v čertovském přestrojení. Po návratu se všichni vrhli na druhou večeři a pak už nastala pyžamová párty s nejoblíbenějším hitem - Mňam, mňam Bobík. Po ní ještě film Pekelná maturita a popůlnoční výtvarná dílna. Až čtení na dobrou noc je trochu zklidnilo, ale i tak poslední vytrvalci usínali až ke třetí hodině ranní.
      Paní knihovnice se pustila do diplomů a pamětních listů a knihovník chatoval do kuropění nejen s nejbližší knihovnou ve Bžanech, ale i s knihovníčkami z Oravy. A samozřejmě se pracovalo na zprávě o nocování, která odešla éterem do andersenovského centra už v půl páté. Ranní ptáčata poletovala po knihovně už po sedmé hodině. Trochu té ranní hygieny a pak honem ke stolu, kde voněl ořechový koláč od paní učitelky Silnicové a vánoční pečivo paní knihovnice. Po obojím se jen zaprášilo a pak už rychle k balení neforemných báglů a šup na vyhodnocení soutěží a celé Noci.
      Odměnu si zasloužili nejen ti nejúspěšnější, ale všichni, neboť svojí pracovitostí a ukázněností přispěli k pohodě celého pobytu v knihovně. Tašky se plnily dárky od sponzorů a velký zájem byl o přílohy z dětských časopisů, které paní knihovnice pro tento účel celý rok schovává. Ještě společné foto na zápraží a pak ...Ahoj za rok! Jen páťáci byli posmutnělí, že už jejich místa zaujmou jiné děti. Ale vzpomínky zůstanou...
     Poděkování patří paní A. Silnicové, V. Kalivodové, oběma Václavům Faiglů a našemu hajnému - Petru Bláhovi.

Sebelepší fotografie nenahradí tu úžasnou atmosféru, přesto Vám jich několik nabízíme ke zhlédnutí.Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...

Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...

Návštěva z Litvínova

20. července 2022
Píše Bláha Miroslav | V nejparnějším letošním dni, 20. 7. 2022 se do Kostomlat vypravila skupina sokolek...Stará radnice-Krajská knihovna Vysočiny
Stará radnice-Krajská knihovna Vysočiny
Komu asi dojde ten můj pohled
Komu asi dojde ten můj pohled