Řekli o nás:
Věra Šimková-Plívová

"...A víte Haničko, od dob studií mi nikdo nezabalil svačinku na cestu vlakem až Vy. To mě dojalo, na takové pozornosti se nikdy nezapomíná...Srdečně zdravím V.Š-P"
|
Píše Hana a Miroslav Bláhovi |

     Již podeváté mířili v sobotu 24. května 2008 z různých koutů republiky do Kostomlat účastníci setkání učitelů, kteří svou pedagogickou dráhu začínali v této obci v padesátých letech. Čas, který jinak milosrdně stírá rozdíly mezi pedagogy a bývalými žáky, tentokrát neúprosně zasáhl do počtu známých tváří. O to srdečněji byl každý nový příchozí přivítán. A už se sdělovaly události uplynulého roku i osobní a zdravotní trápení. Ale pohoda setkání přehlušila všechny strasti. Knihovna poskytla rovněž azyl "srazovému" výboru a účastníkům setkání jedné ze tříd po půlstoletí. Zbyla ještě chvíle na návštěvu výstavy "Proměny krajiny", instalované na Obecním úřadě. Na fotografiích bylo možno sledovat přerod uhelného kraje mezi Krušnými horami a Českým středohořím.
     Dojemným okamžikem bylo setkání "prvňáčků" z třicátých let, pamětníků otevření nové budovy české školy, pana Jiráska a pana Lásky, které život zavál do různých koutů země a kteří se tak opět potkali po několika desítkách let. V družném hovoru si účastníci ani neuvědomili, jak ubíhá čas, ale vidina mnohých kilometrů k domovu byla popudem k loučení a k příslibu příštího setkání.
Místní však nadále v knihovně setrvali a při hudební produkci rodiny Faiglovy se prozpívali až do večerních hodin.

Pohodovou atmosféru setkání v kostomlatské knihovně Vám přiblíží několik obrázků.
Setkání seniorů v Kutné Hoře

24. srpna 2023
Milá Gábino, nebo ještě spíše "Milá Lvice". Protože jak jinak než se lví silou a srdcem byste toho tolik...

Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...

Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...Při prohlídce nebyla o humor nouze
Při prohlídce nebyla o humor nouze
Přivítání u kostela panem místostarostou
Přivítání u kostela panem místostarostou