Řekli o nás:
Daniela Wimmerová

"Moc děkujeme za pozvání do Kostomlat a za vlídné přijetí, vzornou péči a mnoho inspirace do další knihovnické práce - Co venkovské knihovny umějí a mohou - setkání v Kostomlatech - 22. až 24.6.2006"
|
Píše Bláha Miroslav |

Citujeme ze stránek SKIPu:

     V rámci akce Březen - měsíc Internetu vyhlašuje SKIP devátý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky. Soutěž se opět uskuteční pod záštitou Asociace krajů České republiky. Ve své kategorii budou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie bude pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem. Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Vyhodnocení soutěže
Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven a institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:

- Kvalita obsahu stránek (šíře nabídky služeb knihovny propagovaných webovými stránkami, zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na stránkách odborných knihoven, nabídka informací o veřejné správě na stránkách veřejných knihoven)
- Aktuálnost.
- Design stránek (grafické zpracování,navigace aj.).
- Zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem.
- Zda jsou přístupné pro těžce zrakově postižené uživatele podle Best practice - Pravidel pro tvorbu přístupného webu
- Zda má knihovna zpracovánu písemnou koncepci webu a jakou má představu o budoucnosti svého webu

     I když jsme si vědomi, že na našich stránkách není vše stoprocentně dokončeno (a asi nikdy nebude), chtěli bychom stránky kostomlatské knihovny do této soutěže přihlásit. Snad to není velká troufalost....

     Stránky bude moci opět posuzovat laická veřejnost na adrese, která bude aktivní v období, kdy bude stránky hodnotit porota.

     Odborná porota hodnotila stránky 40 přihlášených knihoven v období od 25.2.2008 do 16.3.2008. Dne 7.4.2008 byly zveřejněny výsledky a naše knihovna se umístila v kategorii obcí do 5000 obyvatel na slušném čtvrtém místě. Vítězem v této kategorii se stala knihovna v malé podblanické obci Kondrac. Na 2. místě v kategorii obcí nad 25000 obyvatel se umístila Městská knihovna v Litvínově, která získala rovněž ocenění Blind Friedly Web, udělované Metodickým centrem informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Vítězům gratulujeme a všem přejeme inspiraci při přípravě stránek do dalšího ročníku Bibliowebu.
     Děkujeme všem, kdo nám poslali body do hlasování veřejnosti, neboť se v něm naše knihovna umístila na 7. místě v republice.
Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...

Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...

Návštěva z Litvínova

20. července 2022
Píše Bláha Miroslav | V nejparnějším letošním dni, 20. 7. 2022 se do Kostomlat vypravila skupina sokolek...To je modýlek co? Skřítek Anežka
To je modýlek co? Skřítek Anežka
O zázracích Vřesové studánky
O zázracích Vřesové studánky