Řekli o nás:
Markéta Zinnerová

"Gratuluju k ocenění knihovny, že je nejlepší v kraji. - Že nejenom v kraji, to vím už dávno - srpen 2004"
|
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni

Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana
Číslo:
• 2022, ročník 31, číslo 3
Rubrika:
• Z regionů
Klíčová slova:
• knihovníci / informační pracovníci, senioři
Region:
• 04 Plzeňský region
     Ve dnech 23.–25. srpna 2022 se v Plzni pod záštitou výkonného výboru SKIP s podporou všech velkých plzeňských knihoven uskutečnilo již 18. celostátní setkání knihovnických seniorů. Na vlastním organizačním zajištění setkání měly největší podíl kolegyně PhDr. Miloslava Faitová a Bc. Martina Martínková z Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni, připraveného programu se zúčastnilo 42 knihovnic a knihovníků opravdu z celé republiky.
     Slavnostní zahájení s malým občerstvením proběhlo v krajské knihovně, kterou je Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Knihovna sídlí v centru města v historické budově bývalého kláštera dominikánek, pro potřeby knihovny byla rekonstruována v 50. letech minulého století a do dnešní doby prošly její interiéry řadou úprav; ty poslední se týkaly zavedení automatizace do výpůjčního procesu. Exkurze účastníků vedená Mgr. Milanem Říským vedla prostorami pro čtenáře, od volného výběru ve druhém poschodí po čítárnu, studovnu, půjčovnu a hudební kabinet, což je místnost bývalého klášterního refektáře se zachovalými nástěnnými freskami. Následovala procházka historickým centrem města s odborným výkladem a společenský večer v restauraci hotelu Central s krásným výhledem na náměstí a chrám sv. Bartoloměje.
     Druhý den začal exkurzí v knihovně Západočeského muzea v Plzni. Ta sídlí v hlavní muzejní budově a snad každého návštěvníka zaujme její unikátní secesní interiér. Vedoucí knihovny Mgr. Lenka Bendová si svůj výklad připravila historicky i výtvarně zajímavé tituly z fondu knihovny – jak ostatně také pro knihovníky jinak. Druhá skupina účastníků byla na prohlídce Pivovarského muzea a potom se obě skupiny vyměnily.
     Odpolední a večerní program byl připraven v prostorách moderní Univerzitní knihovny Západočeské univerzity na Borských polích. Zahrnoval prohlídku velkoryse koncipovaných prostor knihovny a seznámení s nabídkou služeb pro studenty a pedagogy, odbornou přednášku PaeDr. Jiřího Staňka, CSc., zaměřenou na nepublikované dokumenty ze života spisovatele Jiřího Muchy, vystoupení Mgr. Romana Giebische, Ph.D., o aktualitách z knihovnického dění, malý koncert plzeňských hudebníků, dua Švejkband, samozřejmě i báječné pohoštění a volnou zábavu.
     Závěr setkání ve čtvrtek patřil návštěvě jednoho z interiérů podle návrhu architekta Adolfa Loose, bytu Voglových na adrese Klatovská 12, a prohlídce Velké synagogy, nedávno otevřené po rozsáhlé rekonstrukci; někteří účastníci využili také nabídky prohlédnout si prostory Knihovny města Plzně a navštívit pivovar Pilsner Urquell.
     Za všechny kolegyně, které se podílely na organizačním zajištění setkání, doufám, že připravený program účastníky zaujal. Alespoň podle mnoha ohlasů se knihovníkům v Plzni líbilo; hodnotili také vzhled města, krásnou parkovou úpravu v centru, úroveň kulturní nabídky a péči o památky.

      Převzato z Bulletinu SKIPu č.3, ročník 31, 2022

Honosné průčelí vědecké knihovny v Plzni


Vítá vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje


Přicházejí první účastníci


Už na vás čekáme


Přátelé se po roce opět scházejí


Přivítání organizátorkami setkání


Průvodce prostorami Studijní a vědecké knihovny


Někdo si počíhal na kameramana


Chvíle odpočinku při prohlídce knihovny


K posezení lákaly i malované lavice


Velebné ticho vědecké studovny


Výpůjční a návratové boxy v knihovně


Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni


Zahájení prohlídky plzeňských pamětihodností


Vyrážíme na návštěvu plzeňské radnice


Centrum Plzně jako na dlani


Před katedrálou sv. Bartoloměje


Svíčka na zdraví a zdar setkání


Před oltářem ve sv. Bartoloměji


Jeden z bočních oltářů


Andělíček Ošahánek už asi přinesl štěstí mnoha lidem


I účastnice setkání si k Ošahánkovi přišly pro trochu štěstíčka


Kašna Chrtice na plzeňském náměstí


Další putování plzeňskými ulicemi


Pamětní deska na domě první plzeňské knihtiskárny


Závěr prohlídky u Západočeského muzea


Hotel Centrál - místo společného posezení


Interiér hotelu Centrál je moderní


Tak na zdraví a na shledání!


V Plzni probíhaly hudební slavnosti


Tak, co si dáme?


Přítelkyně napříč republikou


Že by Milena porušila abstinenci?


sv. Bartoloměj v nočním osvětlení


Noční průhled na Velkou Synagogu


Ranní fontána v Kopeckého sadech


Scházíme se u Západočeského muzea


Honem se schovat před deštěm


Ve studovně Západočeského muzea


Přicházíme do knihovny Západočeského muzea


Ve starobylém interiéru knihovny


Připravené ukázky starých tisků


Milá průvodkyně historií a současností knihovny


Nejmenší exponát


Kolem Masných krámů směřujeme k Pivovarskému muzeu


Vstup do Pivovarského muzea


Náš průvodce muzeem a podzemím


V Plzni bylo pivovarů několik


Model pivovaru


Původní pivovarské provozy jsou věrně znázorněny


Zajímavý film o bednářské řemesle


Bednářská dílna jako živá


Stará hospoda i s panem hostinským


Přehlídka pivních půllitrů a džbánků


Každý se mohl převtělit do pana hostinského


Známá značka piva i známá pivnice


V pivovarských sklepích


Závěrečné poděkování a rozloučení


Ještě prosím podpis na pamětní list


Katedrála sv. Bartoloměje s nejvyšší věží v zemi


Dorazili jsme do areálu Západočeské univerzity


Přivítání organizátorkou setkání


Nové zprávy v podání předsedy SKIPu


Chvilka na občerstvení


Přednáška na téma životních osudů Jiřího Muchy


Nepublikované osudy


Představení známé osobnosti


Vyrážíme na prohlídku univerzitní knihovny


Snoubení angličtiny s plzeňským nářečím


Ve studovně knihovny


Vstupujeme do knihovny


Nezbývá, než souhlasitN


Několik údajů o knihovně


Nepřehledné řady regálů


V podkroví knihovny


Někdo pěšky, někdo výtahem


Hudební duo Švejkband


Pozorní posluchači


Hudebníci zapojili i jednu z účastnic setkání


Po dortech se jen zaprášilo


Účastníci, či spíše účastnice se výborně bavily


Přípitky nebraly konce


Po tolika krásných písničkách aspoň chvilka odpočinku


Zakončení druhého dne setkání


Knihovna města Plzně


Uložili jsme zavazadla a opět vyrážíme za poznáním


Čerstvě "otočený" kalendář


Přicházíme k plzeňskému divadlu


Po skupinách vyrážíme za dalšími památkami


Velká Synagoga, největší v zemi


Naše milá a vševědoucí průvodkyně


Výklad na Klatovské třídě


Synagoga je krátce po rekonstrukci


Tak s tímhle písmem si neporadíme


Základní informace na úvod


Vznosná klenba Synagogy


Výklad v lavicích


Další zajímavá zastávka


Opět chvilka na posezení


Průběh rekonstrukce na interaktivních panelech


Nádherná, vitrážová okna


Prostor Synagogy je opravdu impozantní


Výklad na kůru Synagogy


Povinná pokrývka hlavy v Synagoze


Přesun Klatovskou třídou přes výkopy


Stoupáme k bytu Voglových


Byt Voglových je umístěn v kancelářském objektu


Výstavní expozice před bytem


Plzeňáci si památek na slavného architekta považují


Výklad v secesním interiéru


Účastnice se pohodlně posadily do dobových křesel


V dalším pokoji slavného bytu


Nádherné secesní svítidlo


Fotografie interiéru bytu Voglových


Loučíme se, setkání končí


Poslední pohled na plzeňský památník osvobození
Jubileum režisérky Plívové-Šimkové

29. května 2024
Přejeme paní režisérce zdraví a pohodu a vzpomínáme na společné chvíle.

Setkání seniorů v Kutné Hoře

24. srpna 2023
ZLATA HOUŠKOVÁ zlata.houskova@gmail.com Když se sejdou přátelé, kteří se delší dobu neviděli, bývá...

Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...I takové koule lze najít ve Středohoří
I takové koule lze najít ve Středohoří
Příchod k Národnímu zemědělskému muzeu
Příchod k Národnímu zemědělskému muzeu