Řekli o nás:
Miroslav Houra

"Vážení Kostomlatští! Mou ženu jste doslova uhranuli, nadchli svým kulturním podnikáním. Musíte být dobří, opakovaně mi o Vás vypráví. Fandím Vám taky...23.5.2004"
|
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni

Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana
Číslo:
• 2022, ročník 31, číslo 3
Rubrika:
• Z regionů
Klíčová slova:
• knihovníci / informační pracovníci, senioři
Region:
• 04 Plzeňský region
     Ve dnech 23.–25. srpna 2022 se v Plzni pod záštitou výkonného výboru SKIP s podporou všech velkých plzeňských knihoven uskutečnilo již 18. celostátní setkání knihovnických seniorů. Na vlastním organizačním zajištění setkání měly největší podíl kolegyně PhDr. Miloslava Faitová a Bc. Martina Martínková z Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni, připraveného programu se zúčastnilo 42 knihovnic a knihovníků opravdu z celé republiky.
     Slavnostní zahájení s malým občerstvením proběhlo v krajské knihovně, kterou je Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Knihovna sídlí v centru města v historické budově bývalého kláštera dominikánek, pro potřeby knihovny byla rekonstruována v 50. letech minulého století a do dnešní doby prošly její interiéry řadou úprav; ty poslední se týkaly zavedení automatizace do výpůjčního procesu. Exkurze účastníků vedená Mgr. Milanem Říským vedla prostorami pro čtenáře, od volného výběru ve druhém poschodí po čítárnu, studovnu, půjčovnu a hudební kabinet, což je místnost bývalého klášterního refektáře se zachovalými nástěnnými freskami. Následovala procházka historickým centrem města s odborným výkladem a společenský večer v restauraci hotelu Central s krásným výhledem na náměstí a chrám sv. Bartoloměje.
     Druhý den začal exkurzí v knihovně Západočeského muzea v Plzni. Ta sídlí v hlavní muzejní budově a snad každého návštěvníka zaujme její unikátní secesní interiér. Vedoucí knihovny Mgr. Lenka Bendová si svůj výklad připravila historicky i výtvarně zajímavé tituly z fondu knihovny – jak ostatně také pro knihovníky jinak. Druhá skupina účastníků byla na prohlídce Pivovarského muzea a potom se obě skupiny vyměnily.
     Odpolední a večerní program byl připraven v prostorách moderní Univerzitní knihovny Západočeské univerzity na Borských polích. Zahrnoval prohlídku velkoryse koncipovaných prostor knihovny a seznámení s nabídkou služeb pro studenty a pedagogy, odbornou přednášku PaeDr. Jiřího Staňka, CSc., zaměřenou na nepublikované dokumenty ze života spisovatele Jiřího Muchy, vystoupení Mgr. Romana Giebische, Ph.D., o aktualitách z knihovnického dění, malý koncert plzeňských hudebníků, dua Švejkband, samozřejmě i báječné pohoštění a volnou zábavu.
     Závěr setkání ve čtvrtek patřil návštěvě jednoho z interiérů podle návrhu architekta Adolfa Loose, bytu Voglových na adrese Klatovská 12, a prohlídce Velké synagogy, nedávno otevřené po rozsáhlé rekonstrukci; někteří účastníci využili také nabídky prohlédnout si prostory Knihovny města Plzně a navštívit pivovar Pilsner Urquell.
     Za všechny kolegyně, které se podílely na organizačním zajištění setkání, doufám, že připravený program účastníky zaujal. Alespoň podle mnoha ohlasů se knihovníkům v Plzni líbilo; hodnotili také vzhled města, krásnou parkovou úpravu v centru, úroveň kulturní nabídky a péči o památky.

      Převzato z Bulletinu SKIPu č.3, ročník 31, 2022
Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...

Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...

Návštěva z Litvínova

20. července 2022
Píše Bláha Miroslav | V nejparnějším letošním dni, 20. 7. 2022 se do Kostomlat vypravila skupina sokolek...Zasvěcený výklad lounského archiváře
Zasvěcený výklad lounského archiváře
Pořádná loupežnická tlupa co?
Pořádná loupežnická tlupa co?