Řekli o nás:
Adolf Dudek

"Za vřelé přijetí a rodinnou pohodu od srdce věnuje Adolf Dudek - ilustrátor dětských knih - beseda v MLK - 8.12.2005"
|
Píše Bláha Miroslav |

     Rozloučení s mateřskou školou si kostomlatsští předškoláci užili 16. června ve slunečném odpoledni na zahradě školky. Zhlédli i středověké zbraně, rytířský souboj a s tím největším mečem byli pasováni. I knihovníci předali drobné dárky a pamětní list.

Uvítací písnička malých předškoláků


Ukázka středověkých zbraní


Ukázka rytířského souboje


Předání dárků i od knihovníků


První pasovaný předškolák


Děvčata přijímala pasování vestoje


Další pasovaná předškolačka


Přání od paní učitelky


Došlo i na slzičky


A podívej se, co tam máš!


Přípitek na rozloučenou


Ještě společné foto


Kytička pro paní učitelku


Pamětní list od knihovníků
Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...

Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...

Návštěva z Litvínova

20. července 2022
Píše Bláha Miroslav | V nejparnějším letošním dni, 20. 7. 2022 se do Kostomlat vypravila skupina sokolek...Sehnat dohromady takový houf...
Sehnat dohromady takový houf...
Rozloučení hostitelky a organizátorky
Rozloučení hostitelky a organizátorky