Řekli o nás:
Zdeněk Troška

"Všem bezva dětem z Kostomlat samou radost ze srdce přeje Z.T. - Čítárna Praha - 3.12.2004"
|
KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE.

V rámci soutěže se hodnotí činnost knihovníků v několika oblastech (mj. spolupráce s OÚ a dalšími organizacemi, propagace knihovny, prezentace knihovny na webu, rozsah služeb a komunitní aktivity, vzhled knihovny, zapojení do celostátních projektů, inovativní přístup, realizace aktivit na podporu čtenářství).
Do letošního 6. ročníku bylo nominováno 5 knihovníků. Krajská komise složená z metodiků a zástupce kraje navštívila všechny nominované knihovny, hodnotila činnost knihovníků podle podmínek soutěže a rozhodla o výsledku:
Na 1. místě se umístili manželé Hana a Miroslav Bláhovi z Místní knihovny Kostomlaty pod Milešovkou (region Teplice). Kostomlatská knihovna patří mezi nejlepší obecní knihovny v regionu a je držitelkou několika čestných uznání a ocenění. Zdejší knihovna díky manželům Bláhovým již řadu let přispívá ke kvalitě společenského a kulturního života v obci, úzce spolupracuje s místními spolky a institucemi a pro školy i veřejnost pořádá ohromné množství kulturních a společenských aktivit.
2. místo získala paní Ludmila Zavadilová z Obecní knihovny v Dolním Podluží (region Děčín – Varnsdorf), která svými aktivitami cílí nejen na dětské čtenáře a podporu čtenářství, ale úzce spolupracuje i s místními spolky a podílí se na kulturním dění v obci.
3. místo v soutěži Knihovník roku patří Ing. Lence Feiklové z Místní knihovny Siřejovice (region Litoměřice). Svou činností v knihovně se zaměřuje především na dětské čtenáře, učí je lásce ke knihám, rozvíjí jejich čtenářské dovednosti, ale i zručnost, tvořivost a fantazii při pořádání pravidelných dílniček.
Dále komise navrhla speciální ocenění: za dlouholetou a obětavou činnost v knihovně Janě Brejšové z Obecní knihovny ve Verneřicích (region Děčín) a za obětavou činnost v knihovně Ireně Čerychové z Obecní knihovny ve Velké Bukovině (region Děčín).
Předání ocenění proběhlo v komorním duchu dne 5. 10. 2020 v kavárně Knihomolka v Severočeské vědecké knihovně. Během večera mohli ocenění knihovníci zhlédnout výstavu Dvacet plus jedna: NEJ Severočeské vědecké knihovny připravenou k 75. výročí ústecké knihovny.

VŠEM OCENĚNÝM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

Jana Bednářová
Oddělení regionálních funkcí
Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...

Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...

Návštěva z Litvínova

20. července 2022
Píše Bláha Miroslav | V nejparnějším letošním dni, 20. 7. 2022 se do Kostomlat vypravila skupina sokolek...Večeře na Skaláku byla opravdu vydatná
Večeře na Skaláku byla opravdu vydatná
...a na prázdniny chystáme...dětské odd.
...a na prázdniny chystáme...dětské odd.