Řekli o nás:
Litoměřický deník

"...Hlavní ceny však nakonec obcím z regionu "vyfoukly" Kostomlaty p.M., které získaly Bílou stuhu za činnost mládeže a diplom za vzorné vedení knihovny...24.6.2004"
|
KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE.

V rámci soutěže se hodnotí činnost knihovníků v několika oblastech (mj. spolupráce s OÚ a dalšími organizacemi, propagace knihovny, prezentace knihovny na webu, rozsah služeb a komunitní aktivity, vzhled knihovny, zapojení do celostátních projektů, inovativní přístup, realizace aktivit na podporu čtenářství).
Do letošního 6. ročníku bylo nominováno 5 knihovníků. Krajská komise složená z metodiků a zástupce kraje navštívila všechny nominované knihovny, hodnotila činnost knihovníků podle podmínek soutěže a rozhodla o výsledku:
Na 1. místě se umístili manželé Hana a Miroslav Bláhovi z Místní knihovny Kostomlaty pod Milešovkou (region Teplice). Kostomlatská knihovna patří mezi nejlepší obecní knihovny v regionu a je držitelkou několika čestných uznání a ocenění. Zdejší knihovna díky manželům Bláhovým již řadu let přispívá ke kvalitě společenského a kulturního života v obci, úzce spolupracuje s místními spolky a institucemi a pro školy i veřejnost pořádá ohromné množství kulturních a společenských aktivit.
2. místo získala paní Ludmila Zavadilová z Obecní knihovny v Dolním Podluží (region Děčín – Varnsdorf), která svými aktivitami cílí nejen na dětské čtenáře a podporu čtenářství, ale úzce spolupracuje i s místními spolky a podílí se na kulturním dění v obci.
3. místo v soutěži Knihovník roku patří Ing. Lence Feiklové z Místní knihovny Siřejovice (region Litoměřice). Svou činností v knihovně se zaměřuje především na dětské čtenáře, učí je lásce ke knihám, rozvíjí jejich čtenářské dovednosti, ale i zručnost, tvořivost a fantazii při pořádání pravidelných dílniček.
Dále komise navrhla speciální ocenění: za dlouholetou a obětavou činnost v knihovně Janě Brejšové z Obecní knihovny ve Verneřicích (region Děčín) a za obětavou činnost v knihovně Ireně Čerychové z Obecní knihovny ve Velké Bukovině (region Děčín).
Předání ocenění proběhlo v komorním duchu dne 5. 10. 2020 v kavárně Knihomolka v Severočeské vědecké knihovně. Během večera mohli ocenění knihovníci zhlédnout výstavu Dvacet plus jedna: NEJ Severočeské vědecké knihovny připravenou k 75. výročí ústecké knihovny.

VŠEM OCENĚNÝM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

Jana Bednářová
Oddělení regionálních funkcí
Knihovna roku 2020

26. listopadu 2020
Dne 26. listopadu 2020 byly vyhlášeny ceny "Knihovna roku 2020". Knihovnou roku 2020 v kategorii "základní...

Odešel malý, velký knihovník

13. října 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzrůstem menší postavy, ale duší velký knihovník. To byl pan Zdeněk Pavlíček z...

Knihovník ÚK - ocenění

5. října 2020
KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE. V rámci soutěže se hodnotí činnost knihovníků v několika oblastech (mj....

Setkání seniorů SKIPu v Broumově

1. října 2020
Píše Bláha Miroslav | Na poslední chvíli, než se kvůli koronaviru zakázaly hromadné akce, podařilo se...Kostýmovaní noční knihovníci
Kostýmovaní noční knihovníci
Vítá nás zmoklý Rapotín
Vítá nás zmoklý Rapotín