Řekli o nás:
Jiří Žáček

"Ať žije družba mezi Prahou a Kostomlaty - 18.12.2003"
|
KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE.

V rámci soutěže se hodnotí činnost knihovníků v několika oblastech (mj. spolupráce s OÚ a dalšími organizacemi, propagace knihovny, prezentace knihovny na webu, rozsah služeb a komunitní aktivity, vzhled knihovny, zapojení do celostátních projektů, inovativní přístup, realizace aktivit na podporu čtenářství).
Do letošního 6. ročníku bylo nominováno 5 knihovníků. Krajská komise složená z metodiků a zástupce kraje navštívila všechny nominované knihovny, hodnotila činnost knihovníků podle podmínek soutěže a rozhodla o výsledku:
Na 1. místě se umístili manželé Hana a Miroslav Bláhovi z Místní knihovny Kostomlaty pod Milešovkou (region Teplice). Kostomlatská knihovna patří mezi nejlepší obecní knihovny v regionu a je držitelkou několika čestných uznání a ocenění. Zdejší knihovna díky manželům Bláhovým již řadu let přispívá ke kvalitě společenského a kulturního života v obci, úzce spolupracuje s místními spolky a institucemi a pro školy i veřejnost pořádá ohromné množství kulturních a společenských aktivit.
2. místo získala paní Ludmila Zavadilová z Obecní knihovny v Dolním Podluží (region Děčín – Varnsdorf), která svými aktivitami cílí nejen na dětské čtenáře a podporu čtenářství, ale úzce spolupracuje i s místními spolky a podílí se na kulturním dění v obci.
3. místo v soutěži Knihovník roku patří Ing. Lence Feiklové z Místní knihovny Siřejovice (region Litoměřice). Svou činností v knihovně se zaměřuje především na dětské čtenáře, učí je lásce ke knihám, rozvíjí jejich čtenářské dovednosti, ale i zručnost, tvořivost a fantazii při pořádání pravidelných dílniček.
Dále komise navrhla speciální ocenění: za dlouholetou a obětavou činnost v knihovně Janě Brejšové z Obecní knihovny ve Verneřicích (region Děčín) a za obětavou činnost v knihovně Ireně Čerychové z Obecní knihovny ve Velké Bukovině (region Děčín).
Předání ocenění proběhlo v komorním duchu dne 5. 10. 2020 v kavárně Knihomolka v Severočeské vědecké knihovně. Během večera mohli ocenění knihovníci zhlédnout výstavu Dvacet plus jedna: NEJ Severočeské vědecké knihovny připravenou k 75. výročí ústecké knihovny.

VŠEM OCENĚNÝM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

Jana Bednářová
Oddělení regionálních funkcí
Program Zákon vs.4.0

1. března 2021
Píše Bláha Miroslav | Díky firmě "Počítačová škola Bárta, spol. s r.o." je v naší knihovně...

Další ztráta pro knihovnictví

13. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Velice nás zarmoutila smutná zpráva o úmrtí Mgr. Marie Mudrové. S Marií jsme se...

Knihovna roku 2020

26. listopadu 2020
Dne 26. listopadu 2020 byly vyhlášeny ceny "Knihovna roku 2020". Knihovnou roku 2020 v kategorii "základní...

Odešel malý, velký knihovník

13. října 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzrůstem menší postavy, ale duší velký knihovník. To byl pan Zdeněk Pavlíček z...Komu se poštěstí držet Křišťálový globus
Komu se poštěstí držet Křišťálový globus
Vítajte v Ratíškovicích!
Vítajte v Ratíškovicích!