Řekli o nás:
Lída Helligerová

"Srdečné díky za úžasné přijetí a skvělou atmosféru, která tu díky Vám panuje. Ráda se sem opět vrátím - Vaše L.H. - 9.10.2003"
|
     Praha - Knihovnou roku 2018 se dnes stala Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic z Moravskoslezského kraje. V tradiční knihovnické soutěži zvítězila v kategorii základní knihovna. Zvláštní ocenění a diplom v kategorii základní knihovna získaly Místní knihovna Černotín z Olomouckého kraje a Obecní knihovna Horní Ves z kraje Vysočina. Zástupci oceněných knihoven v pražském Klementinu ceny převzali od ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

Vítězná knihovna z Holasovic vedená knihovnicemi Helenou Dehnerovou a Lenkou Pálinkovou je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 22 neprofesionálních knihoven v regionu. Knihovna cenu dostala za spolupráci s vedením obce, kvalitu knihovního fondu a profesionální práci knihovníků.

"Naším nejúspěšnějším projektem je akce Do knihovny za pohádkou, ve kterém si klademe za cíl seznámit děti s klasickými českými pohádkami Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Myslím, že v dnešní době to chybí, rodiče už mnohdy dětem pohádky nečtou, a ty je pak neznají. Vrcholem projektu je pak slavnostní pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského," řekla ČTK knihovnice Dehnerová.

Obec Holasovice má 1387 obyvatel. V knihovním fondu mají 34.842 knih. Loni zaznamenali 28.141 výpůjček od 505 čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem 9086 lidí.

Hlavní cenu v kategorii informační počin získal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Roman Giebisch za implementaci mezinárodního projektu Bookstart v českém prostředí s názvem S knížkou do života.

Součástí dnešního předávání cen bylo ocenění Městská knihovna roku 2018, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Ocenění a částku 20.000 korun získala Regionální knihovna Karviná. Byla oceněna především za moderní prostředí a propagaci četby a čtenářství.

Ve městě s 55.577 obyvateli mají v knihovně téměř 150.000 knih. Loni registrovali 412.00 výpůjček mezi 6710 čtenářů a knihovnu navštívilo celkem 140.639 lidí.

V kategorii základní knihovna ministr udělil ještě zvláštní ocenění Knihovně města Ostravy za vedení klubové činnosti jako významného sociálního a socializačního prvku napříč všemi generacemi. Knihovna města Ostravy s ústředím a 27 pobočkami dlouhodobě nabízí obyvatelům Ostravy klubovou činnost, jednotlivé kluby mají své strategie, jednotnou vizuální podobu a jasný obsah.

Ocenění Knihovna roku se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Svaz měst a obcí letos také udělil ocenění Knihovna jinak, které za akci lákající čtenáře z facebooku do knihoven převzali zástupci Zámecké knihovny Mořice.

V Česku je 5500 knihoven a několik stovek jejich poboček. V celosvětovém měřítku je to nejhustší síť. V celé Evropské unie funguje 63.000 knihoven. Podle statistik knihovnického institutu v České republice do knihovny chodí polovina dětí a třetina dospělých. Loni knihovny zaznamenaly 24 milionů návštěvníků, kteří si vypůjčili 58 milionů svazků.

Převzato z webu ČTK - České noviny. Fotografie paní Eva Hodíková NK Praha

Pozvánka na vyhlášení ceny Knihovna roku 2018


Vedení Ministerstva a Národní knihovny


Cena pro ostravskou knihovnu


Cena pro předsedu SKIPu


A to je nejlepší knihovna roku z Holasovic


Nejlepší městská knihovna z Karviné


Mladý knihovník ze Zámecké knihovny Mořice


Udělení ceny MARK


Pamětní list od kostomlatských knihovníků
Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...

Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...

Návštěva z Litvínova

20. července 2022
Píše Bláha Miroslav | V nejparnějším letošním dni, 20. 7. 2022 se do Kostomlat vypravila skupina sokolek...Předání autorské ceny nakl. Fragment
Předání autorské ceny nakl. Fragment
Mapka památek na bitvu u Chlumce
Mapka památek na bitvu u Chlumce