Řekli o nás:
Vít Herman

"Milí manželé Bláhovi, Blahopřejeme Vám a máme opravdickou radost ))) - mail z Čítáren 9.10.2004"
|
     Ve dnech 26.–28. června 2018 uspořádala jihočeská regionální organizace SKIP v Českém Krumlově Setkání knihovnických seniorů. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Českém Krumlově a s jejím ředitelem Mgr. Martinem Nechvíle byl připraven pestrý program.
     Účastníci setkání byli ubytováni v penzionu Rosa. Již sehnat ubytování v jednom penzionu pro 40 osob, za přijatelnou cenu a v takto exponovaném termínu je oříšek, který musel regionální výbor rozlousknout již rok předem a ubytování sehnat, domluvit cenu a rezervovat.
     Následovala pečlivá příprava programu a domluva s přednášejícími, zamluvení exkurzí (prohlídek pamětihodností) atd.
     Po Velikonocích byla zveřejněna přihláška na toto setkání a to bylo během pouhých dvou dnů obsazeno, měli jsme i šest náhradníků.
     S blížícím se termínem se část seniorů omlouvala, byli využiti i náhradníci, a přesto byli pro doplnění stavu a využití objednaných noclehů osloveni ještě senioři z Jihočeského kraje. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda vše klapne. Nakonec na setkání seniorů dorazilo 38 účastníků a část programu s námi absolvovalo dalších pět kolegyň.
     Program setkání byl zahájen v Prokyšově sále u Městské knihovny v Českém Krumlově, a to ředitelem knihovny a předsedkyní jihočeské organizace SKIP Ivanou Troupovou.
     Po slavnostním zahájení následovala prohlídka městské knihovny, jež sídlí v areálu Prelatury, a prohlídka historických sálu v tomto areálu, které knihovna získala do své správy.
     Po kratičké přestávce následovala přednáška Ing. Petra Hudičáka a Mgr. Zdeny Mrázkové, MBA, kteří nám představili českokrumlovské Museum Fotoateliér Seidel a seznámili nás s knihami fotografii, které vydali – Šumava: krajina pod sněhem a Lipno: krajina pod hladinou. Ve své prezentaci prostřednictvím fotografií přiblížili Český Krumlov dříve (na počátku 20. století) a nyní.
     Pak následovala večeře v restauraci Eggenberg, večerní program byl v režii manželů Bláhových a promítání videa z minulého setkání.
     Další den (ve středu) jsme měli dopoledne na programu prohlídku Musea Fotoateliér Seidel a komentovanou prohlídku nově opravených českokrumlovských klášterů – tzv. trojklášteří minoritů, klarisek a laických sester – bekyní. Průvodkyní nám byla Ing. Kateřina Slavíková (manažerka klášterů).
     Po obědě následoval volný program a v 16 hodin jsme se sešli na komentovanou prohlídku středu města, kterou pro nás připravila Mgr. Marie Kalistová.
     Večerním programem bylo krátké vystoupení souboru Krumlovští pištci, kteří nejen hrají na všechny druhy zobcových fléten, ale v renesančních kostýmech i tancují a své vystoupení doplňují také zpěvem.
     Ve čtvrtek jsme za deště odjeli do Kaplice, kde jsme navštívili prostory kulturního domu nově adaptované pro Městskou knihovnu Kaplice. Zde nás kolegyně přivítaly krátkou prezentací o knihovně a vedoucí knihovny nás seznámila s úpravami prostor pro knihovnu a s jejím stěhováním.
     Po malém občerstvení jsme za velkého deště odešli na prohlídku Galerie Krampus – do rekonstruovaných sklepních prostor bývalého rožmberského pivovaru, kde je výstava démonického světa „Neživých“ – tzv. Krampusů a Percht. Jsou zde vidět dokonale zpracované masky vyřezávané ze dřeva či kůže i originální odění a výbava. Součástí jsou i působivá portrétní galerie, fotografie z kaplických Krampus show a filmová ukázka; nechybí ani sestřih z Krampus běhů z minulých let.
     Po obědě se již blížil závěr setkání. Odjeli jsem autobusem do Českých Budějovic a odtud se účastníci vydali na cestu ke svým domovům.
     Doufáme, že se Setkání knihovnických seniorů v letošním roce vydařilo, přispělo k setkání bývalých kolegyň, a i když nám počasí úplně nepřálo, tak jsme si ho užili.

TROUPOVÁ, Ivana. Celostátní setkání knihovnických seniorů SKIP v Českém Krumlově. Bulletin SKIP [online]. 2018, roč. 27, č. 3 [cit. 2019-01-01]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/ node/428

Pamětní list, který pro účastníky připravila kostomlatská knihovnice

Prezence účastníků v sále krumlovské knihovny


Přivítání ředitelem knihovny a předsedkyní jihočeského SKIPu


V sále krumlovské prelatury


Na nádvoří Městské knihovny v Českém Krumlově


V oddělení pro dospělé


Výhled na Vltavu z okna knihovny


Přednáška o staré Šumavě


Před restaurací pivovaru Eggenberg


Jeden z krásných průhledů na zámeckou věž


Přes náměstí jsme se prošli několikrát


Pozdrav od nejmladší účastnice našich setkání


Rozdávání vzpomínek na minulé setkání v Liberci


Přátelské přípitky napříč republikou


Noční pohled na zámeckou věž


Uličky nočního Krumlova


Snídaně v našem penzionu


Naše útočiště po tři dny


Vstup do Muzea J. Seidela


Konečně pořádné schody pro společné foto


Pan fotograf si jen na chvilku odskočil...


Řemeslná ulička do krumlovských klášterů


Kovář v pilné práci


Krumlov jako na dlani v podkroví kláštera


U kuliček není věk podstatný


Zásobárna v podzemí kláštera


V klášterním kostele (snad mi ten snímek prominou)


Pohodička v klášterní kavárničce


Vstup do knihovny hlídá malý čertík - najdete ho?


Výhled na zámek z parkánů


Naše paní průvodkyně Krumlovem


Vyprávění pod deštníky


Procházka zmoklým Latránem


Večeře u Eggenbergů


Vystoupení Krumlovských pištců


Přivítání v Městské knihovně v Kaplici (za okny přívalový déšť)


Poděkování organizátorce setkání


Kaplická knihovna voní novotou


Na výstavě vltavínů v kulturním domě


V Galerii Krampus


Film o Krampus Show


Film o Kaplici a okolí


Kostýmy na pasování prvňáčků


Oběd v restauraci Slovanský dům


Poslední okamžiky setkání, tak za rok...


Podpisový list účastníků a průvodců setkání
Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...

Odešla PhDr. Libuše Hourová

18. června 2022
Píše Bláha Miroslav | S lítostí oznamujeme, že zemřela paní PhDr. Libuše Hourová, která učila na...

Rozloučení s mateřinkou

16. června 2022
Píše Bláha Miroslav | Rozloučení s mateřskou školou si kostomlatsští předškoláci užili 16. června...

Knížka pro prvňáčka 2022

14. června 2022
Píše Bláha Miroslav | První stupeň kostomlatské školy uspořádal 14. 6. 2022 akademii, při které byly...Lákadla byla na každém kroku
Lákadla byla na každém kroku
Vcházíme do boskovické synagogy
Vcházíme do boskovické synagogy