Řekli o nás:
Erich von Däniken

"Sehr herzlich für die Leser in Kostomlaty! - E.v.D., Praha, 13.5.2012"
|
Píše Bláha Miroslav |

     Již po devatenácté se v sobotu 19. května 2018 sešli v kostomlatské knihovně učitelé, kteří v padesátých až sedmdesátých letech přicházeli z různých koutů republiky do kostomlatské školy. I když neúprosný čas každoročně zasahuje do počtu účastníků, vládla v knihovně výborná nálada a mnozí jen neradi odjížděli. Přivítat se se svými pedagogy přišli i někteří žáci. Snad se podaří naplnit i příslib dvacátého setkání v příštím roce...Připomínkou jim bude pamětní list připravený paní knihovnicí.

Pozvánka se rozletěla do různých koutů republiky


První se dostavil nejstarší a nejvzdálenější účastník setkání


Od první chvíle bylo o čem povídat


Srdečné přivítání bývalých kolegů


Knihovna se na chvíli změnila v jídelnu


Účastníků přibývalo


Vzpomínání nad kronikou dosavadních setkání


Sečtený věk se blíží k dvoustovce


Přivítat účastníky přišla i paní starostka


Zamyšlení nad kronikou setkání


Bude-li nám sloužit zdraví, tak příští rok nashledanou


Už se schází další generace, aby si odvezla účastníky setkání
Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...

Odešla PhDr. Libuše Hourová

18. června 2022
Píše Bláha Miroslav | S lítostí oznamujeme, že zemřela paní PhDr. Libuše Hourová, která učila na...

Rozloučení s mateřinkou

16. června 2022
Píše Bláha Miroslav | Rozloučení s mateřskou školou si kostomlatsští předškoláci užili 16. června...

Knížka pro prvňáčka 2022

14. června 2022
Píše Bláha Miroslav | První stupeň kostomlatské školy uspořádal 14. 6. 2022 akademii, při které byly...Pavlovická delegace při obědě na ranči
Pavlovická delegace při obědě na ranči
Stánek hlavního sponzora - firmy 3M
Stánek hlavního sponzora - firmy 3M