Řekli o nás:
Kantoři - senioři

"Díky za krásné chvíle spojené se vzpomínkami na první kroky v našem "učitelování". Rádi vzpomínáme. Mimořádné díky patří manželům Bláhovým za jejich obětavost a péči při zajišťování našich už tradičních setkáváních - 24.5.2003"
|
Převzato z časopisu Čtenář č.12/2017

     Společná setkávání knihovníků venkovských knihoven Co venkovské knihovny umějí a mohou se konají bez přestávky už 13 let. Jak je všeobecně známo, akce navazuje na soutěž Knihovna roku. Vítězná knihovna získává spolu s oceněním také právo uspořádat setkání pracovníků „malých knihoven“. Zatím se žádná této pocty nevzdala a setkání bylo vždy pro účastníky přínosem. Určitě je to tím, že se do přípravy setkání zapojují také zřizovatelé, pro které se tato akce stává prestižní záležitostí.
     Pravidelní účastníci – a někteří opravdu absolvovali všech 13 ročníků! – měli již za dobu trvání akce možnost poznat rozmanité krásy naší vlasti. Stejně tak i zajímavé knihovny, které svou činností dovedou inspirovat návštěvníky. Není pochyb, že právě tito knihovníci, kteří většinou (někteří dokonce na stupni nejvyšším) prošli výše zmíněnou soutěží, vždy objeví nějakou novou inspiraci, kterou neváhají použít později ve své knihovně.
     Třinácté (šťastné) setkání připravili ve spolupráci zástupci města Hroznětín, pracovnice Městské knihovny Hroznětín (Knihovna roku 2015), pracovníci Krajské knihovny Karlovy Vary a zástupci SKIP. Vše se seběhlo ve dnech 14.–16. 9. 2017, a to tradičně za podpory Ministerstva kultury.

14. 9. 2017
     Zahájení se uskutečnilo v Krajské knihovně Karlovy Vary. Účastníky přivítal nejen ředitel knihovny, ale také radní za město Karlovy Vary a další organizátoři – hostitelé z Hroznětína a SKIP. Nečekaným překvapením byla přítomnost generálního ředitele Národní knihovny ČR Martina Kocandy, který se zúčastnil čtvrtečního programu. Své pocity vyjádřil v zápisu do naší kroniky: „Děkuji za pozvání na 13. ročník setkání knihovníků venkovských knihoven. Národní knihovna ČR není sice tak docela venkovskou knihovnou, ale právě zde si velmi intenzivně uvědomuji potřebnou propojenost všech knihoven knihovního systému naší země. Budu se maximálně snažit o to, aby se Národní knihovna stala skutečnou pomocí knihovníkům venkovských knihoven.“
     Po prohlídce krajské knihovny se knihovníci vydali centrem Karlových Varů na komentovanou procházku se znalkyní místní historie Věrou Říhovou. Počasí nebylo moc vlídné. Vedle lázeňských pramenů patří k městu Karlovy Vary hlavně sklářství. Vyhlášená sklárna Moser zde působí již více než 160 let. Návštěva muzea, kde lze vidět křišťálová díla, do nichž vtiskli nezaměnitelný rukopis mistři skláři, brusiči, malíři či rytci, patřila k nezapomenutelným zážitkům, a což teprve možnost podržet v rukou hlavní cenu karlovarského filmového festivalu!
     Následoval přesun do hotelu. Ubytování bylo tentokrát velmi nestandardní – v hotelu Zámek Lužec, který je stylizovaný do podoby loveckého zámečku a slouží současně jako wellness centrum. Je třeba dodat, že pobyt v tomto zařízení by pro knihovníky nebyl možný, kdyby vedení města Hroznětín, především pan starosta Martin Maleček, nezajistilo příspěvek sponzorů.
     Bližší seznámení s regionem pokračovalo v průběhu večera, kdy se Petr Mikšíček zaměřil na tajemno a záhady kraje ve svém vystoupení Krušnohorské pověsti. Psané slovo bylo velmi vhodně doplněno fotografiemi a filmovými ukázkami. Úplný závěr večera pak patřil neúnavnému dokumentátorovi všech setkání, panu Miroslavu Bláhovi, který promítl DVD z loňského setkání v Horní Lidči.

15. 9. 2017
     Druhý den byl věnován odbornému programu a probíhal v budově hroznětínské knihovny. Byl připraven nejen pro účastníky akce, ale také pro knihovníky malých knihoven z blízkého okolí. Poprvé za trvání těchto setkání se stalo, že žádný knihovník z okolí nedorazil. Není zřejmé, zda byl připravený program pro tento region málo atraktivní, nebo zda nenastala někde chyba v propagaci akce. V každém případě byla škoda, že tato příležitost k poznání nejen práce oceněné knihovny, ale i zkušeností knihovníků z celé republiky, nebyla využita.
     Program zahájil pan starosta Martin Maleček. Pomocí virtuální procházky provedl návštěvníky městem Hroznětín a seznámil je nejen s historií města, ale i s jeho současným životem. V následujícím vystoupení Lokální historie a knihovna připomněla Zlata Houšková, jak je důležité (hlavně v malých knihovnách) pracovat s regionální literaturou, propagovat historii regionu a významné osobnosti daného místa.
     Známou pravdu, že Veřejné knihovny se musí měnit, připomněl Vít Richter. Pokud by knihovny trvaly na starém zavedeném způsobu činnosti, stagnovaly či dokonce odmítaly nové technologie a vývojové trendy, hrozí jim zcela jistě zánik. Nezapomněl však podotknout, že tato situace se určitě netýká přítomných knihovníků, o čemž jasně hovoří výsledky jejich práce.
     Proměny Krušnohoří v posledních letech, zajímavosti z historie, krásu místní architektury a „obnovu života“ v této před časem tak zubožené krajině popsal ve své přednášce Z historie karlovarského kraje historik architektury Lubomír Zeman. V dalším příspěvku starosta obce Rapotín Pavel Žerníček a knihovnice Lenka Drechslerová představili rozmanitou činnost své knihovny (Knihovna roku 2016). Současně také všechny pozvali na příští setkání v Rapotíně. Dopolední část programu uzavřela návštěva hroznětínské knihovny a velmi příjemná akce Muzicírování s Janan, kdy Janan Ježková předvedla ukázku z muzikoterapie.
     Po obědě pokračoval program návštěvou Ostrova nad Ohří. Po prohlídce zámku a zajímavé výstavy o rodu Šliků následovala prohlídka městské knihovny a bližší seznámení s její pestrou činností. Nejvíce však zaujalo dětské oddělení. Společenský večer proběhl opět v prostorách zámku. Závěrečné hodnocení doplnila ochutnávka regionálních specialit.

16. 9. 2017
     Poslední den byla na programu návštěva kláštera v Teplé, a to zejména jeho krásné knihovny. Bylo zajímavé sledovat, jak se klášter postupně znovu obnovuje. Právě se zde konala pouť za přítomnosti předních církevních hodnostářů, a tak zde bylo plno návštěvníků.
     Jako vždy, i tentokrát byl průběh celé akce průběžně monitorován. Příští rok obdrží účastníci DVD a budou mít také možnost zavzpomínat si nad stránkami pravidelně doplňované kroniky. Na závěr je nutné poděkovat všem organizátorům a zájemce pozvat na setkání čtrnácté, které se uskuteční v Rapotíně na Šumpersku v září 2018.

DANIELA WIMMEROVÁ Wimmerova.D@seznam.cz

Společné foto před hroznětínskou knihovnou


Na zámeckých schodech knihovny v Ostrově


Podpisový list účastníků setkání
Den darování knih 2020

14. února 2020
Píše Bláha Miroslav | Čtrnáctý únor je stále vnímán jako svátek sv. Valentina - svátek zamilovaných....

Besedy pro 2.stupeň ZŠ

30. ledna 2020
Píše Bláha Miroslav | Poslední den před pololetkami se do nové knihovny přišli postupně podívat i...

Odešla knihovnická osobnost

17. ledna 2020
Píše Bláha Miroslav | Vážení přátelé, dnes jsme se rozloučili s paní Jaroslavou Biolkovou,, ...

Natáčení ČT v knihovně

13. ledna 2020
Píše Bláha Miroslav | Pondělní dopoledne 13. ledna bylo plné očekávání. Měla přijet Česká televize...Známý šanson v podání malé zpěvačky
Známý šanson v podání malé zpěvačky
Představení jednotlivých účastníků
Představení jednotlivých účastníků