Řekli o nás:
Miloslav Stingl

"Milí Bláhovi, moc Vám děkuji za přátelství i za nádherné přijetí v K. a přeji hodně zajímavého na veletrhu! V příloze autogramy od mého mnohaletého velkého přítele Ericha. Srdečně Váš M. Stingl - Praha, 18.5.2012"
|
Celostátní setkání knihovnických seniorů SKIP v Liberci

Autor:
• KROULÍKOVÁ, Dana
Číslo:
• 2017, ročník 26, číslo 2
Rubrika:
• Z regionů
Klíčová slova:
• knihovníci / informační pracovníci, Krajská vědecká knihovna v Liberci, senioři
Region:
• 07 Liberecký region

     13. celostátní setkání knihovnických seniorů SKIP se uskutečnilo v Liberci, a to ve dnech 20. až 22. června 2017. Pořadatelem byla regionální organizace SKIP Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že program byl situován do Liberce a jeho podstatná část se konala přímo v knihovně, byla velmi významným partnerem Krajská vědecká knihovna v Liberci. Ta poskytla nejenom prostory pro jednání, prezentace a přednášky, ale také zázemí pro catering i personál, který zajišťoval nezbytný organizační i programový servis.
     Setkání knihovnických seniorů se zúčastnilo celkem 43 osob, z toho 39 využilo nabízené možnosti ubytování a čtyři účastníci využili vlastního ubytování v místě. Program byl koncipován tak, aby se účastníci co nejvíce seznámili s městem Liberec i regionem, který pozvání inicioval. Za tímto účelem byly hned v úvodu zajištěny prezentace o městě, Liberecku i regionální organizaci SKIP. V rámci programu si účastníci také prohlédli ojedinělou budovu Krajské vědecké knihovny v Liberci a seznámili se se službami, které tato mimořádná instituce poskytuje. Vzhledem k tomu, že součástí objektu liberecké knihovny je i synagoga, byla účastníkům umožněna návštěva i tohoto velmi specifického prostoru.
     K velmi osobnímu a příjemnému zastavení patřila návštěva liberecké radnice, kde byli účastníci přijati náměstkem primátora a poté měli příležitost prohlédnout si historické prostory liberecké radnice. Snad největší dojem zanechal radniční balkon, z něhož se všichni mohli kochat pohledem na jedinečnou dominantu Liberce – Ještěd.
     Odpolední program druhého dne byl věnován návštěvě Krajského úřadu Libereckého kraje, kde jsme využili možnosti prohlédnout si Liberec z ptačí perspektivy – vyhlídková plošina v 16. patře krajského úřadu nabídla úžasný pohled nejen na město pod námi, ale zejména na okolní Jizerské hory a opětovně impozantní Ještěd s vysílačem. Následná prohlídka iQLANDIE – libereckého moderního vědeckého centra s planetáriem a stovkami originálních interaktivních exponátů byla sice náročná, ale svět vědy a techniky účastníky doslova uhranul. Chytrou zábavu v podobě fascinujících experimentů si všichni užili a mnozí i vyzkoušeli.
     Oba večery jsme strávili ve velkém sále krajské knihovny, kde byl vždy připraven zajímavý program. Nejprve Věra Vohlídalová zavzpomínala na náročné období realizace projektu stavby Krajské vědecké knihovny v Liberci (Stavby smíření) a účastníci zhlédli film o tom, jak se celá stavba realizovala. Závěr prvního večera byl korunován zábavnou exkurzí noční knihovnou – pracovníci knihovny ve spolupráci s divadelním spolkem Orel na několika stanovištích připravili vtipná, nápaditá, občas i lehce eroticky laděná scénická čtení. Druhý společenský večer patřil ukázce vzácných tisků, které má liberecká knihovna ve svém fondu, i stavu a rozsahu digitalizace.
     Program druhého dne byl završen interaktivní dílnou zaměřenou na zábavné pokusy, vědecké hračky a hlavolamy. Pořad, který liberecká knihovna nabízí školám a realizuje v pravidelných termínech veřejnosti, je příkladem, jak lze netradičním, ale velmi atraktivním a hravým způsobem zaujmout návštěvníky knihovny doslova všech kategorií a jak osvěžit přemýšlivost, zručnost a nápaditost a také jak vrátit do hry širokou nabídku našich fondů v oblasti populárně naučné dětské literatury.
     Dopoledne posledního dne jsme navštívili knihovnu Severočeského muzea v Liberci a poté hned v sousedství výstavní a kulturní prostor, který v Libereckém kraji nemá obdoby. Objekt z přelomu 19. a 20. století, který původně sloužil jako městské lázně, se s citem a vkusem podařilo proměnit ve výstavní prostory světového formátu. Ne nadarmo také autoři rekonstrukce získali prestižní ocenění Grand Prix architektů pro rok 2014. Účastníci setkání si mohli prohlédnout impozantní prostory, které slouží jak stálé expozici, tak příležitostným výstavám i široké škále kulturních a edukativních projektů, workshopům, výtvarným a animačním programům pro školy a zájmové skupiny.
     Tato důstojná programová tečka uzavřela tři dny společných zážitků, sdílených dojmů a prožitků. Uzavřela neobyčejně osobní setkání nabité pozitivní energií, radostí ze společných aktivit a důvěrných vztahů založených na společné pracovní zkušenosti a lásky ke knihovnickému řemeslu. Obdiv patří všem účastníkům, kteří nevynechali jediný z nabízených bodů programu, což si s ohledem na mimořádně vysoké teploty, které v daných dnech panovaly, zaslouží zvláštní uznání. Zvláštní uznání patří i kolektivu liberecké Krajské vědecké knihovny v Liberci, zejména paní ředitelce Mgr. Blance Konvalinkové a jejímu nejbližšímu týmu, kteří nám po tři dny poskytovali skvělé zázemí a dokonalý servis. Bez toho bychom celostátní setkání knihovnických seniorů jen stěží dokázali připravit a realizovat.

Převzato z Bulletinu SKIPu 2017, roč. 26, č. 2

Pamětní list, který pro účastníky připravila kostomlatská knihovnice

Prezence účastníků v liberecké knihovně


Setkání přátel z minulých setkání


Ty schody nás jen tak tak pobraly


Přivítání hlavních organizátorek a zástupce Svazu knihovníků a informačních pracovníků


Krátké představení města a regionu


Na místě bývalé synagogy dnes stojí liberecká knihovna


Otevření nové knihovny bylo slavnostní a důstojné


Parter knihovny - to lehátko vlevo je opravdu využíváno


Vyrážíme na prohlídku knihovny s paní ředitelkou


Relaxační koutek pro nejmenší návštěvníky


Celostátní setkání bylo propagováno i na průčelí knihovny


Přicházíme do nové synagogy, která je začleněna do budovy knihovny


O historii i současnosti života Židovské obce v Liberci jsme se dozvěděli v prostorách motlitebny


Bylo nám umožněno spatřit i tóru


Fragment původního zdiva v suterénu synagogy


Lavička Václava Havla zvala k odpočinutí


Hladem ani žízní účastníci rozhodně netrpěli


O přípravách a výstavbě nové liberecké knihovny vyprávěla bývalá ředitelka...


...ale nejdříve byl přípitek na zdar setkání


Večerní překvapení - procházka noční knihovnou s lehce erotickou dramatizací literárních příběhů


Zapojili se pracovníci knihovny a členové divadelního spolku


Musely se uhodnou postavy příběhu a na každém stanovišti se vybraly dvě knihy, ale k čemu?


Z názvů vybraných knih sestavit krátkou básničku - to je tedy úkol


Část divadelního souboru


Do oken knihovny nahlížel osvětlený Ještěd


V závěru večera se rozdávala obrázková tablíčka a DVD z minulého setkání v Klatovech


Snídaně ve studentské menze Unihotelu


V obřadní síni liberecké radnice


Přivítal nás náměstek primátora Liberce s paní ceremoniářkou


Takhle vypadala první liberecká radnice


Vitráže jsou darem ctihodných občanů


Na balkóně liberecké radnice


Výhled přes liberecké střechy na Ještěd


Zase jedny šikovné schody na focení


Liberecká radnice se do formátu těžko vměstnává


Torzo kolejí - památka na tramvajovou dopravu v Liberci


Oběd v Radničním sklípku


Opět jeden z výhledů na Ještěd - z vyhlídkové plošiny na střeše Krajského úřadu


Vyhlídková plošina na střeše Krajského úřadu


Vcházíme do areálu IQLANDIE


Vítá Vás Centrum Babylon - IQLANDIA


Hra s tisíci volty


Tyčinková stěna nabízela různá povyražení


Klasika národního kutilství


Tak s tímhle robotem jsme si parádně popovídali


Barevná fontána přes několik pater


Posezení s Albertem


Knihovnická kavárna lákala k posezení


Unavení, poučení usedáme opět v knihovně


Večeře na talířek


Nabíráme nové síly


Prezentace starých tisků z fondu knihovny


Vystoupení knihovnického kolegy


Běžné potřeby a kolik fíglů se s nimi dá dělat


Ráno posledního dne


Přátelství napříč republikou (i napodél)


Tak, kde se sejdeme příště?


V knihovně libereckého muzea


Poděkování za zajímavý výklad


Už ta naše parta nějak prořídla


Bývalé lázně, nyní Severočeská galerie


Výklad ředitele Galerie v budově bývalých lázní


V expozici holandských mistrů


Výstava o rodu Liebigů


Lázně Františka Josefa - věnování panovníkovi


Chtělo by to celý den, ne jen hodinku


Expozice jsou rozsáhlé


Bývalý bazén, dnes rovněž výstavní prostor


Nedejte se zmást, jsou tam fakt obrazy


Další z průhledů na Ještěd


Poděkování jedné z organizátorek


Tak příště na shledanou!
Další ztráta pro knihovnictví

13. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Velice nás zarmoutila smutná zpráva o úmrtí Mgr. Marie Mudrové. S Marií jsme se...

Program Zákon vs.4.0

1. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Díky firmě "Počítačová škola Bárta, spol. s r.o." je v naší knihovně...

Knihovna roku 2020

26. listopadu 2020
Dne 26. listopadu 2020 byly vyhlášeny ceny "Knihovna roku 2020". Knihovnou roku 2020 v kategorii "základní...

Odešel malý, velký knihovník

13. října 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzrůstem menší postavy, ale duší velký knihovník. To byl pan Zdeněk Pavlíček z...Ochrana smrkových porostů proti kůrovci
Ochrana smrkových porostů proti kůrovci
Setkání bývalých kolegyň
Setkání bývalých kolegyň