Řekli o nás:
Markéta Zinnerová

"Gratuluju k ocenění knihovny, že je nejlepší v kraji. - Že nejenom v kraji, to vím už dávno - srpen 2004"
|
Píše Bláha Miroslav |

     Letošní andersenovské Nocování v kostomlatské knihovně bylo oproti předcházejícím ročníkům přece jen trochu jiné. K 18 dětským nocležníkům (2. až 5. třída), 5 středo- a vysokoškolákům (pomocníkům při organizování programu) 2 pracovníkům Lesů ČR, s. p. (lesní pedagogika) 2 paním učitelkám a 2 knihovníkům přibyla ještě milá návštěva - 4 pracovníci Velvyslanectví Dánského království v čele se zástupcem velvyslance panem Perem Brixenem. Význam návštěvy dokládala spolupráce Obce, Sboru dobrovolných hasičů, Spolku pro záchranu hradu Kostomlaty, Klubu seniorek, souboru muzikálu Jakoubek a Místní lidové knihovny při zajišťování průběhu pobytu.
     Přivítání proběhlo v Multifunkčním kulturním centru, kde žáci 2. stupně ZŠ připravili pěknou výstavu o Dánsku. Před zaplněným hledištěm byli hosté knihovníkem představeni a starostka obce je přivítala. Po roztomilém vystoupení dětí z mateřské školy předal návštěvě květiny a dárky kostýmovaný žáček, který se představil jako H. Ch. Andersen junior. Pan Brixen poděkoval za pozvání a rovněž předal dárky. Program zakončilo promítnutí videopísničky z pohádek H. Ch. Andersena.
     Po krátkém posezení s představiteli obce a knihovníkem se hosté vydali na projížďku po obci se zastávkou u budoucí nové knihovny a pokračovali na kostomlatský hrad, kde již byli žáci 2. stupně ZŠ, kteří si zatím zkoušeli různé rytířské dovednosti. Před výstupem na hradní věž si hosté ještě vyslechli výklad o historii hradu a také ochutnali právě dopečené buřty. Krásný, jasný den nabídl z ochozu věže jak daleké výhledy, tak i pohled na Kostomlaty. Po sestupu je v hradní krčmě chutným gulášem a pivem obsloužila krčmářka v kostýmu z muzikálu Jakoubek. Při návratu do knihovny ještě zhlédli poutní kapličku se zázračným pramenem.
     V knihovně je už očekávala paní knihovnice se svými pomocnicemi a téměř dvacítkou pilně pracujících nocležníků, kteří milou návštěvu hned obklopili. Pracovnice konzulátu, paní Anna Koláčková pak děti formou videoprezentace seznámila s Dánskem, pamětihodnostmi i přírodou. Nejvíce znalostí projevily děti, když se představil dánský fenomén – Lego. A to už se pan Brixen a jedna z pomocnic pohodlně usadili a připravili se na dánsko – český přednes pohádky Císařovy nové šaty, která letos slaví 180. výročí prvního vydání. Po tomto, pro děti nevšedním zážitku, podepsali milí návštěvníci pamětní listy pro každého účastníka kostomlatské Noci s Andersenem. Děti se odvděčily zpěvem písničky Pohádkový svět pana Andersena, jejíž autor do knihovny právě zavítal. V čítárně se zatím objevily dárečky, které přivezla návštěva – plyšová zvířátka a figurky z Lega. I nocležníci předali své dárečky, mezi kterými nechyběla písnička o Andersenových pohádkách. A pak přišlo loučení, vzájemné poděkování pana Brixena a paní starostky a závěrečný přípitek, při kterém se děti naučily asi jediné dánské slovíčko, a to Skol! Určitě to byl pro obě strany nezapomenutelný zážitek.
     Ve stejnou chvíli se ozval Český rozhlas, který reportáž z kostomlatské knihovny zařadil do celovečerního živého vysílání, věnovaného právě probíhající Noci s Andersenem. A to už se děti připravovaly na noční výpravu, která se tentokrát odehrávala na novém náměstí a fotbalovém hřišti. Soutěže připravili pracovníci Lesů ČR, s. p. jak jinak syn knihovníků se svojí přítelkyní, kteří se zabývají lesní pedagogikou. Soutěží, které byly náročné, ale zábavné se zúčastnili i žáci 2. stupně ZŠ, kteří nocovali ve škole. Na hřišti se děti leccos dozvěděly o životě lesní zvěře a pěstování lesa. Odměnou jim byly opečené buřty a lampiony štěstí, které na závěr vypustily.
     V knihovně paní knihovnice se svým vnukem zatím připravili místo pro pelíšky pro nocležníky. Dětí bylo tentokrát více než v minulých ročnících, tak byl rébus kam je všechny uložit. Ale nakonec zalehly a do usínání je provázel film Čtyřlístek ve službách krále. Kupodivu po jedné v noci už všechny spaly. Ráno po nezbytné hygieně a snídani, jejímž hlavním chodem byl andersenovský dort od jedné z maminek, došlo na vyhodnocení soutěží a předávání odměn a pamětních listů. A pak už balení a loučení, což je vždycky nejsmutnější okamžik každého Nocování s Andersenem. Snad jim letošní, výjimečný zážitek nadlouho utkví v paměti.
     Nezbývá než poděkovat všem, kdo se na hladkém průběhu letošní akce podíleli. Kromě již v úvodu vyjmenovaných to byli i další, kteří přispěli radou, pomocí i sponzorským darem. Velké poděkování patří také Čtyřlístku, který byl patronem letošní Noci s Andersenem.

Výstava o Dánsku v předsálí Centra


Přivítání v Kulturním centru


Vystoupení kostomlatské mateřinky


Sál Centra byl zcela zaplněný


Společné foto s Klubem seniorek


Krátké pobesedování v Kulturním centru


Společné foto se sochou čtenářky před budoucí knihovnou


Výklad o historii kostomlatského hradu


Na ochozu hradní věže


Poslední snímek při odchodu z hradu


Provázeli nás starší žáci


Přivítání v knihovně


Návštěva byla na roztrhání


Videoprezentace o Dánském království


Společné čtení pohádky Císařovy nové šaty


Podepisování pamětních listů


Zpíváme písničku o pohádkách pana Andersena


Dárky od přátel z Dánska


Předávání dárků


Za všechno díky a Skol!


Přípitek na rozloučenou


Ještě jednou velký dík!


Tak, šťastnou cestu...


Vyrážíme na noční hru


Kutálet kuličku na cíl po šikmém asfaltu - těžká věc


Soutěže na náměstí


Proháníme kuličky po asfaltu


Přednáška pana hajného


Tak si něco přejte...


Hezky do zlatova opéct


Nocležníci se ukládají k spánku


Skoro škoda ho načínat


Tak došlo i na andersenovský dort


Snídáme andersenovský dort


Uhádnete kolik nás bylo...


To jsou patroni letošní Noci s Andersenem


Přehlídka vyrobených masek


Dárečky pro vzpomínku na milou návštěvu


Společné foto Čtyřlístkových postaviček


Předávání odměn a pamětních listů


Ještě si rychle prohlédnout dárky


Čteme si poselství Davida Matáska


Výzva z Národního divadla k hlasitému čtení


Sbaleno, čekáme na rodiče


Ranní rozcvička při písničce Bobík


Synové a vnučka - chvíle klidu po odchodu posledního nocležníka


Pamětní list pro knihovnu: "Děkujeme za pěknou návštěvu a neuvěřitelnou pohostinnost!".


Pamětní list všem nocležníkům


Vzácné podpisy na pamětním listě


Díplom - vítězové byli všichni


Rozdělení účastníků na Třesky a Prsky


Visačka - průkazka každého účastníka včetně hostů


Snad se podařilo naplnit celý program


Ale, že to byl náročný měsíc...
Knihovna roku 2021

14. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Dne 14. října 2021 proběhlo v Zrcadlové kapli pražského Klementina vyhlášení...

Drakiáda 2021

6. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Předpověď počasí byla sice nejistá, ale i tak se na kostomlatském hřišti sešlo...

Beseda o knihách pro mateřinku

5. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Jednou z akcí Týdne knihoven byla i realizace projektového dne s tématem "Příroda...

Senior roku 2021

3. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Dne 3. října proběhlo v kulturním centru Pražská křižovatka, ocenění...Knihovnice v obležení knihovnic
Knihovnice v obležení knihovnic
Večerníčková pohoda u Rozárky
Večerníčková pohoda u Rozárky