Řekli o nás:
Karina Strnadová

"...jsem moc ráda, že jsem se stala impulsem pro tento Váš opravdu zasloužený úspěch a ocenění. Doufám, že Vám vydrží ještě moc dlouho síla pro předávání nadšení další generaci - Vyhodnocení soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje - Podlesice 19.8.2004"
|
Píše Bláha Miroslav |

     Dříve než se rozdají vysvědčení a zavřou dveře tříd, probíhají na mnohých školách akademie a školní slavnosti. I v Kostomlatech pod Milešovkou se vystřídaly všechny třídy včetně mateřské školy. Z důvodu odjezdu do školy v přírodě zahajoval 1. stupeň ZŠ už v polovině června. Návštěvníci ve zcela zaplněném hledišti Multifunkčního kulturního centra zhlédli scénky z pohádek a televizních seriálů v podání žáků i školní družiny. Prvňáčci, kteří se prostřednictvím Místní lidové knihovny zúčastnili projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, byli na čtenáře pasováni samotným králem Karlem IV. v podání pana místostarosty. Odnášeli si kromě královské koruny i výjimečnou publikaci Knihožrouti, pamětní list a fidorkovou medaili se svou fotografií. V závěru akademie se páťáci rozloučili se svojí paní učitelkou. Učitelé, zástupci obce, knihovníci a příznivci odcházeli z akademie s květinovým dárkem.
     Na předposlední červnový den pozvali žáci 2. stupně své rodiče a známé na svoji akademii. Úvodem byly vyhodnoceny celoroční soutěže a byly odměněny nejlepší třídy. A pak již následovala vystoupení jednotlivých tříd – zpěv, známé scénky i parodie na dění ve škole. Školní akce v průběhu roku přiblížilo pěkně zpracované video. Na akademii navázalo rozloučení žáků deváté třídy s kostomlatskou školou. Odcházejícím žákům předávali dárky jak učitelé, tak starostky Kostomlat, Bžan i Světce a pamětní listy připravila i paní knihovnice. Rozlučku ukončilo společné fotografování na kostomlatském parku.
     Kostomlatská mateřská školka si akademii schovala až na poslední červnový den. Motto akademie bylo - Pohádková školka, aneb taneček přes několik pohádek. Půvabné scénky ze známých pohádek byly doprovázeny častým potleskem. Pohádkový rej zakončilo rozloučení s odcházejícími předškoláky. Budoucí školáci si kromě hezké šerpy odnášeli drobné dárečky i pamětní list od knihovníků.
     Všechny uvedené akce byly knihovníky zdokumentovány a zájemcům jsou záznamy k dispozici. Knihovnu nyní také čekají přípravy na návštěvu celostátní komise soutěže Knihovna roku, do které byla nominována krajskou komisí Vesnice roku.

     Příjemné prázdniny a dovolené přejí Hana a Miroslav Bláhovi, Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou
Knihovna roku 2021

14. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Dne 14. října 2021 proběhlo v Zrcadlové kapli pražského Klementina vyhlášení...

Drakiáda 2021

6. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Předpověď počasí byla sice nejistá, ale i tak se na kostomlatském hřišti sešlo...

Beseda o knihách pro mateřinku

5. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Jednou z akcí Týdne knihoven byla i realizace projektového dne s tématem "Příroda...

Senior roku 2021

3. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Dne 3. října proběhlo v kulturním centru Pražská křižovatka, ocenění...Foto z hradu Kostomlaty na památku
Foto z hradu Kostomlaty na památku
Ale to nám na výletě pěkně vyhládlo!
Ale to nám na výletě pěkně vyhládlo!