Řekli o nás:
Erich von Däniken

"Sehr herzlich für die Leser in Kostomlaty! - E.v.D., Praha, 13.5.2012"
|
Píše Bláha Miroslav |

     Když v roce 2006 nečekaně spadl obci Kostomlaty do klína zpola zdevastovaný areál bývalého statku řešila se otázka jeho dalšího využití. Demolicí beznadějných objektů se uvolnil prostor, který nabízel možnost vytvoření návsi nebo náměstí, které Kostomlatům chybělo. Následně v obci proběhla diskuze o možném využití vzniklého prostoru a také zbývajících budov. Bylo rozhodnuto, že se na místě bývalého statku vybuduje nové náměstí s multifunkční plochou pro pořádání kulturních akcí a shromažďování občanů, z objektu bývalého kravína vyroste nová knihovna. V objektu bude dále vybudováno muzeum obce a hradu, budou se zde nacházet startovací byty pro mladé rodiny a dále zde bude vybudován nový objekt, ve kterém budou malometrážní byty pro seniory a dále se zde budou nacházet prostory pro služby (jídelna, kadeřník, ordinace praktického lékaře atd. Byl proto zpracován projekt s názvem Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou. V roce 2015 byla realizována s dotačním přispěním první část zahrnující obnovu inženýrských sítí a úpravy ploch a komunikací. Realizace dalších záměrů je závislá na financování z dotačních titulů a prostředků obce. V tomto roce proběhne ještě výběrové řízení na zpracování projektu objektu knihovny.

Náměstí je ohraničeno zámkem, kostelem, farou a školními budovami


Objekt ve středu náměstí by v budoucnu měl sloužit jako informační centrum


Pohled přes náměstí na vrcholky Českého středohoří a kostomlatský hrad


Tak to je objekt budoucí knihovny - kravín. Ale knihovna už sídlila v bývalém lokále a teď se nachází v bývalém krámě, tak proč ne kravín


Budoucí vstup do knihovny - oblouk bývalého vjezdu se vybourá a prosklí


Současný "interiér" budoucí knihovny. Tak uvidíme za nějaký čas
Knihovna roku 2021

14. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Dne 14. října 2021 proběhlo v Zrcadlové kapli pražského Klementina vyhlášení...

Drakiáda 2021

6. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Předpověď počasí byla sice nejistá, ale i tak se na kostomlatském hřišti sešlo...

Beseda o knihách pro mateřinku

5. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Jednou z akcí Týdne knihoven byla i realizace projektového dne s tématem "Příroda...

Senior roku 2021

3. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Dne 3. října proběhlo v kulturním centru Pražská křižovatka, ocenění......a pohádku o Popelce znáte?
...a pohádku o Popelce znáte?
Poslední metry v zámecké věži nám daly!
Poslední metry v zámecké věži nám daly!