Řekli o nás:
Adolf Dudek

"Za vřelé přijetí a rodinnou pohodu od srdce věnuje Adolf Dudek - ilustrátor dětských knih - beseda v MLK - 8.12.2005"
|
Píše Bláha Miroslav |

     Už pojedenácté se 16. května 2015 sešli knihovníci, či spíše knihovnice teplického regionu. Tentokrát byla hostitelem obec Světec. Setkání bylo zahájeno ve zrekonstruované knihovně v osadě Chotějovice, kde účastníky přivítala starostka obce a kde probíhal i odborný program. Kromě organizačních novinek a statistik byl odborný program zaměřen na e-knihy a čtečky. Po chutném občerstvení se účastníci přesunuli do světecké knihovny, která je umístěna v budově bývalé školy. Následovala prohlídka kostela sv. Jakuba Staršího, obřadní síně a galerie Vojtěcha Preissiga. V přátelských rozhovorech u dobrého jídla setkání pomalu končilo. Připomínkou bude účastníkům pamětní list zpracovaný kostomlatskou knihovnicí.

Chotějovická knihovna je jako ze škatulky


Přivítání světeckou paní starostkou


Tak co je nového pro knihovny v teplickém regionu?


Prezentace o e-knihách a čtečkách. Jak se asi ujmou v našich knihovnách?


Knihovna je chloubou paní knihovnice


Objekt bývalé světecké školy je v neutěšeném stavu, ale knihovna žije


Historii objektu i další plány přiblížila paní starostka


Přes nevzhledný příchod je knihovna útulná a dobře vybavená


Poutavý výklad o světeckém kostele


Kostel byl součástí kláštera kanovnic Božího hrobu ve Světci


Účastníci si prohlédli i výstavu kněžských ornátů


Na kostelním kůru si zahrát na varhany netroufl nikdo


Věže skrývají ještě původní románské detaily


Konečně místečko na společnou fotografii před světeckým zámkem


V krásné obřadní síni světeckého zámku


Přivítání ve zrekonstruované bývalé faře dnes Galerii Vojtěch Preissiga


V Galerii právě probíhala výstava malíře Petra Velvarského


Hostitelé překvapili tímto krásným a také chutným dortem


Zbyla chvíle i na přátelské popovídání


Část našich hostitelů a průvodců - díky!
Knihovna roku 2021

14. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Dne 14. října 2021 proběhlo v Zrcadlové kapli pražského Klementina vyhlášení...

Drakiáda 2021

6. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Předpověď počasí byla sice nejistá, ale i tak se na kostomlatském hřišti sešlo...

Beseda o knihách pro mateřinku

5. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Jednou z akcí Týdne knihoven byla i realizace projektového dne s tématem "Příroda...

Senior roku 2021

3. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Dne 3. října proběhlo v kulturním centru Pražská křižovatka, ocenění...Přivítání ředitelem přerovské knihovny
Přivítání ředitelem přerovské knihovny
Pamětní list pro účastníky zájezdu
Pamětní list pro účastníky zájezdu