Řekli o nás:
Miloslav Stingl

"Milým a milovaným Haničce a Mirkovi Bláhovým, nejlepším českým knihovníkům za všechno děkuje - beseda v MKC 10.5.2012"
|
Píše Bláha Miroslav |

Senioři po osmé!

Milena Kodýmová

     Ano, již tolikrát se zopakovala skvělá myšlenka naší milé kolegyně Jaroslavy Biolkové, která v roce 2004 odstartovala pravidelné setkávání knihovníků seniorů v různých místech České republiky.
     Letos přijali pozvání do Loun. Jejich hostitelkou byla nositelka titulu Městská knihovna 2011 a po celé tři dny dokazovala, že si tento titul opravdu zaslouží. Navíc se tu senioři mohou cítit opravdu jako v ráji, protože možnosti realizace, které tamní knihovna této věkové kategorii nabízí, jsou vskutku bohaté, ať už se jedná o "rukodělný" Spolek paní, dam a dívek, amatérský divadelní soubor ověnčený mnoha uznáními či vzdělávací aktivitu Třetí věk, která se těší nebývalému zájmu a dokazuje, že senioři jsou vděčnými příjemci nabízených služeb.
     Sjelo se nás do Loun 19 "ubytovaných" a přidalo se i několik dalších z místa i blízkého okolí. Letos to sice byla s výjimkou pana Miroslava Bláhy z Kostomlat pod Milešovkou výlučně dámská záležitost, ale doufám, že díky svému přátelskému naturelu (a naší nevtíravé pozornosti) snad mezi námi netrpěl. Nejstarší seniorkou byla jednaosmdesátiletá paní Věra Pazderková z Českého Krumlova, nejmladší ve svých třiašedesáti já. Všichni beze zbytku jsme zvládli náročnou zkoušku Matky Přírody, která na nás vyrukovala se čtyřicetistupňovými vedry. Neuspěla, zvládli jsme to bez větších potíží. Připravený program byl zajímavý a my všichni jsme se prezentovali jako vnímaví příjemci. Opět jsme dokázali, že stojí za to seniorům věnovat svůj čas, protože i my jej rádi ostatním věnujeme. Vždyť řada z nás je stále aktivní v profesi, ve spolkové práci nebo dokonce stíhá obojí. Proto nás potěšila i návštěva pražských profesionálů v čele s "hlavou SKIPu" Vítkem Richtrem, se kterými jsme strávili poslední hodiny našeho setkání.
     Všichni jsme si z Loun odvezli nejen krásné zážitky, ale i dárky od pořadatelské knihovny, nádherné pamětní listy vyrobené skvělými manželi Bláhovými a také pozvání na příští rok do Šumperka. Už teď se tam těšíme a přejeme si, abychom se tam všichni ve zdraví setkali.
     Ještě jednou ale velké poděkování do Loun, bylo tam jak u maminky...

Převzato z Bulletinu SKIPu č. 3/2012

Tak, to je ona, hostitelská Městská knihovna Louny


Ve vstupní hale knihovny bylo chvílemi pěkně rušno


Průvodkyní knihovnou byla paní ředitelka


Dětské oddělení je nejenom prostorné, ale i pohodlné


Posezení "na peci" by se dalo čekat spíše v nějakém skanzenu než v knihovně


Procházku městem znepříjemňovala rozpálená dlažba


V prostorách lounského archivu bylo naopak velmi příjemně


Tvořivá dílna pod vedením dobrovolnic ze Spolku paní, dam a dívek


Restaurace Na hradbách byla po celý pobyt naším kulinářským útočištěm


Divadelní soubor Třetí věk Louny předvedl představení Včera se mi zdálo


Svižné a vtipné představení získává mnohá ocenění na divadelních festivalech


Noční silueta kostela Sv. Mikuláše nás provázela po oba dny


Je zajímavé, že nám to vždy vyšlo až na poslední autobus


Ranní posezení u snídaně na "dvorku" lounské knihovny


Až k té věžičce v dáli vedou naše kroky - a sluníčko pálí a pálí


Vítaný odpočinek v barokním sále Nového Hradu v Jimlíně


Nástroje z muzea vesnice leckterá seniorka ještě za mlada používala


Pohled z věže Nového Hradu na "kudrnatý" obzor Českého středohoří


Při představování účastníků setkání v hradní restauraci se užilo dost legrace


Poutavá přednáška o hudbě cítolibských mistrů v kostele Sv. Jakuba


Sloup Nejsvětější Trojice z dílny Matyaše Brauna zdobí cítolibskou náves


Společná fotografie na schodech bývalé cítolibské fary, nyní kulturního centra obce


Poslední metry propoceného výletu vedly po břehu řeky Ohře


Znavené nohy došly úlevy ve fontáně v atriu lounské knihovny


Vystoupení knihovníka - pisničkáře Pavla Jonáka


Literární zakončení dlouhého a parného, srpnového dne


Snídaně v občerstvení Jeroným


Milá návštěva z lounského magistrátu


Roman Giebisch seznámil účastníky s akcemi SKIPu


Účastníky setkání pozdravil i kolega Ladislav Kurka


Městská knihovna z výšin věže kostela Sv. Mikuláše


Blížící se průtrž mračen ukončila sérii parných dní


Fototablíčko od paní knihovnice shrnuje události dnů setkání


Druhý a třetí den setkání ve fotografiích
Setkání seniorů v Plzni

25. srpna 2022
Celostátní setkání knihovnických seniorů v Plzni Autor: • HENDRYCHOVÁ, Hana Číslo: • 2022,...

Jubileum nejstarší čtenářky

9. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | V hasičské klubovně v Kostomlatech pod Milešovkou se v sobotu 6. srpna sešli...

Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...

Návštěva z Litvínova

20. července 2022
Píše Bláha Miroslav | V nejparnějším letošním dni, 20. 7. 2022 se do Kostomlat vypravila skupina sokolek...Výklad buchlovického pana místostarosty
Výklad buchlovického pana místostarosty
Komu se poštěstí držet Křišťálový globus
Komu se poštěstí držet Křišťálový globus