Řekli o nás:
Pan Per Brixen

"Tak for et dejligt beseg og en utrolig gostfubed - Děkujeme za pěknou návštěvu a neuvěřitelnou pohostinnost! - zápis návštěvy z Velvyslanectví Dánského království do knihovnické kroniky - Noc s Andersenem 2017"
|
Píše Bláha Miroslav |
     Knihovnou roku 2011 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice vedená paní Olgou Hájkovou. Veselická knihovna působí v obci Vavřinec tvořené čtyřmi místními částmi, z nichž tři mají vlastní knihovnu. V místní části Veselice žije 272 obyvatel, z nichž více než 20 % jsou čtenáři knihovny. Přestože je knihovna vedena dobrovolnou knihovnicí, míra jejích aktivit vysoce převyšuje standard služeb poskytovaných knihovnami v tak malých obcích. Knihovna je umístěna v rekonstruované víceúčelové budově a její dispozice i vnitřní vybavení jsou mimořádně dobře architektonicky a designově řešeny. Dokonale se zde naplňují estetické požadavky, účelnost pro knihovnické služby a přívětivost ke čtenářům všech věkových kategorií. Knihovna se podílí na celém kulturním a společenském životě obce a spolupracuje při tom s občanskými sdruženími, vedením obce i jednotlivými občany; je v obci mimořádným integrujícím prvkem. Je skvělým příkladem významu knihovny pro život v malé obci.
     Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získala dále Místní knihovna v Miletíně z Královéhradeckého kraje a Obecní knihovna Jaroměřice z Pardubického kraje.
     Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Moravská zemská knihovna v Brně za on-line zpřístupnění Mollovy sbírky a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro prezentaci starých map, která má pro ČR význam i v mezinárodním kontextu. Zvláštní ocenění a diplom obdržela Regionální knihovna Karviná za přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny.
     „Městskou knihovnou roku 2011“ se stala Městská knihovna Louny. Tuto zvláštní cenu uděluje SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a firma Skanska a.s.

Z tiskové zprávy SKIPu

Chvíle napjatého očekávání pro nominované a přátelského setkávání pro laureáty minulých ročníků a lidi spřízněné knihovnickou profesí.


Výprava z Vavřince - Veselic na stupínku nejvyšším


Severočeské želízko v soutěži o cenu pro Městskou knihovnu roku 2011 - Městská knihovna Louny


První gratulace a přátelské rady od Knihoven roku z předchozích ročníků


Napětí opadlo a tak je chvíle na něco dobrého k zakousnutí a přátelským rozhovorům


Pamětní list od kostomlatské knihovny bude účastníkům připomínat slavnostní chvíle v krásném prostředí Zrcadlové kaple v Klementinu
Další ztráta pro knihovnictví

13. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Velice nás zarmoutila smutná zpráva o úmrtí Mgr. Marie Mudrové. S Marií jsme se...

Program Zákon vs.4.0

1. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Díky firmě "Počítačová škola Bárta, spol. s r.o." je v naší knihovně...

Knihovna roku 2020

26. listopadu 2020
Dne 26. listopadu 2020 byly vyhlášeny ceny "Knihovna roku 2020". Knihovnou roku 2020 v kategorii "základní...

Odešel malý, velký knihovník

13. října 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzrůstem menší postavy, ale duší velký knihovník. To byl pan Zdeněk Pavlíček z...Ale, že to rybářkám sluší?
Ale, že to rybářkám sluší?
No hladem jsme rozhodně netrpěli
No hladem jsme rozhodně netrpěli