Řekli o nás:
Jiří Šulc-hejtman ÚK

"Upřímě děkuji. Vydržte! - Co venkovské knihovny umějí a mohou - setkání v Kostomlatech - 23.6.2006"
|
Píše Bláha Miroslav |
     "Noc s Andersenem zrušena" - takový nápis na dveřích kostomlatské knihovny vítal příchozí. Ale zaváhaly jen dvě maminky, dětem bylo jasné, jaké datum je právě v kalendáři. Motto Noci s Andersenem bylo "Čtvrtek v pátek i v sobotu" a tak se knihovna začala plnit nejen ruksáčky, taškami a dobrotami od maminek a babiček, ale i skřítkovskými kloboučky ve stylu pohádek Václava Čtvrtka. Alespoň na chvilku se přišla podívat i paní starostka. Hned po přivítání se děti dozvěděly mnoho zajímavého o životě a díle našeho českého "Andersena" z vyprávění paní Aleny Silnicové, učitelky na penzi. Mezi ní a nejmladším účastníkem, malou Viktorkou, byl rozdíl více jak sedmdesát let. Seznámení s postavičkami Čtvrtkových pohádek přinesla i písnička s příznačným názvem Kostomlatské Čtvrtkování, pro čtení a pro zpívání, kterou pro tento účel složili Jarmila a Václav Faiglovi.
     Pak už se děcka rozdělila na dvě družstva, Dubáčky a Borováčky. A ze žaludů (pouzdra z Kindervajíček), zavěšených na dubové větvi (ta borová byla hned vedle) si vyjmula obrázky nerozlučných dvojic z pohádek V. Čtvrtka. A v těch dvojicích a družstvech se soutěžilo celé odpoledne a večer. Každé družstvo mělo ještě svého "patrona" z řad deváťáků. Začalo se s malováním pohledů, které jsou vždy rozeslány známým osobnostem z řad spisovatelů a samozřejmě přátelům a příznivcům knihovny. Následovalo luštění křížovky na téma Čtvrtkových pohádek a další kvízy. Ještě před výrobou skřítkovských škrabošek si děti daly první večeři, kterou připravily paní učitelky. Protože už poněkolikáté je kostomlatská Noc společným dílem knihovny a Lesů České republiky, přišel mezi děti pan hajný - lesní pedagog a vyzkoušel si jejich znalosti o lese a jeho obyvatelích formou doplňovaček a popisů kartiček se zvířaty a rostlinami. Blížila se desátá hodina a rychle se dokončovaly úbory skřítků z prostěradel a papírového lupení.
     A to už dorazila skupina nocležníků z nedalekých Hostomic, rovněž v úžasných úborech z přírodnin, na které padla část zahrádky paní učitelky. Ještě se připojili starší kamarádi z druhého stupně kostomlatské školy a více jak půl sta dětí a dospělých vyrazilo s lampiony kolem kostela a starého hřbitova na hřiště, kde jim jejich patroni připravili další soutěž - na zastávkách osvětlených loučemi a svítícími tyčinkami si opsali písmenka, z kterých potom skládali větu. A pak ještě pracně odpovídali otázky na osoby a události z filmu My tři a pes z Pětipes. Opodál už hasiči připravili pořádný oheň a tak druhou večeři si účastníci opekli na rožni. Najednou se nebe rozzářilo nádherným, barevným ohňostrojem. Za raketami ještě vzlétly horkovzdušné balóny s přáníčky. Stejnou cestou se vracel průvod do knihovny, kde je uvítala paní knihovnice s občerstvením.
     Po krátké "hygieně" nastala skládačka karimatek, ale všichni – a bylo jich šestnáct, se vešli a mohli sledovat film My tři a pes z Pětipes. Ještě dlouho po půlnoci se trousili nocležníci - tu pro jídlo nebo pití, tu na záchod, ale mezi třetí a čtvrtou vše ztichlo, jen klávesnice tiše klapala hlášení do ústředí Noci v knihovně v Uherském Hradišti a paní knihovnice vypisovala diplomy a pamětní listy. Ráno se nocležníci trousili ke stolu plnému dobrot a nejdéle se čekalo na ty noční štěbetalky. Pak už se hodnotilo a oceňovalo. I když bylo vyhlášeno pořadí družstev i jednotlivců – vítězi byli všichni. A všichni také obdrželi odměny , které jim připravila paní knihovnice s vnučkou. Hezké dárky poskytly i Lesy České republiky. Hodnocení bylo také vhodnou příležitostí pro předání ocenění Dětský Čtenář roku 2011. Všichni ocenění byli mezi nocležníky, neboť nominace účastníků na Noc s Andersenem je podmíněna právě čtenářskou aktivitou.
     No a pak se balilo a postupně se účastníci nocování, či spíše ponocování, rozcházeli domů. Tak za rok nashledanou!!! Závěrem bychom chtěli poděkovat učitelkám ze základky i mateřinky za spolupráci, deváťákům Petrovi a Jirkovi za pomoc při soutěžích a branné hře, konzumu U Kasalů za sponzorované potraviny, čtenáři ze vzdáleného Chlumce za pamlsky pro děti, maminkám a babičkám za tu spoustu dobrot, fotbalovému klubu za vstup na hřiště a péči, kostomlatským hasičům za přípravu opékací vatry, paní starostce a přítomným zastupitelům za podporu, panu hajnému za přednášku a ohňostroj a Lesům ČR za ceny do soutěží. Díky i „spoluspáčům“ z Hostomic a z 2. stupně kostomlatské školy za účast na lampionovém průvodu a noční hře.

Fotogalerie Vám přiblíží aktivní pohodu kostomlatské andersenovské Noci.
Další ztráta pro knihovnictví

13. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Velice nás zarmoutila smutná zpráva o úmrtí Mgr. Marie Mudrové. S Marií jsme se...

Program Zákon vs.4.0

1. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Díky firmě "Počítačová škola Bárta, spol. s r.o." je v naší knihovně...

Knihovna roku 2020

26. listopadu 2020
Dne 26. listopadu 2020 byly vyhlášeny ceny "Knihovna roku 2020". Knihovnou roku 2020 v kategorii "základní...

Odešel malý, velký knihovník

13. října 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzrůstem menší postavy, ale duší velký knihovník. To byl pan Zdeněk Pavlíček z...V pozadí
V pozadí "budoucí" Městská knihovna
Vsetínský zámek - muzeum Valašska
Vsetínský zámek - muzeum Valašska