Řekli o nás:
Zpravodaj 12/2004

"..."To že dokáží dva zapálení nadšenci?" Dokáží. A my jim za to děkujeme - Kostomlatský zpravodaj - prosinec 2004"
|
Píše Bláha Miroslav |
     Měsíc březen je znám svými přídomky jako Měsíc knihy, nověji Měsíc Internetu a poslední dva roky také jako Měsíc čtenářů. Tuto celostátní aktivitu vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a v centru zájmu je čtenář a čtení ve všech jeho formách. Cílem je nabídnout čtenářům a dalším návštěvníkům co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury v rámci Maratonu čtení a v letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovat nejlepší čtenáře a vybrat „Čtenáře roku“. Zjistit situaci s reálným ne/čtenářstvím v ČR - proč potenciální čtenáři do knihoven nechodí, případně změnit prostředí, fondy, služby, vstřícnost personálu. Posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a informačních center, nabídnout moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani.
     Pro své čtenáře, návštěvníky a příznivce připravila Místní lidová knihovna v Kostomlatech pod Milešovkou na měsíc březen program, který nabízí výběr z celostátních aktivit – vyhlášení „Čtenáře roku“, setkání se seniory se společným čtením, besedy s „mateřinkami“ z Ledvic a Kostomlat o oblíbeném Krtečkovi a jeho autorovi a zakončení oblíbenou Nocí s Andersenem. Besedy se školní mládeží jsou směrovány až na duben z důvodu připravované rekonstrukce školní budovy.
     Zahajovací akcí bylo Jarní posezení v sobotu 5. března 2011 za účasti téměř čtyř desítek čtenářů (spíše čtenářek) a příznivců kostomlatské knihovny. V úvodu setkání proběhlo vyhlášení Čtenáře roku. Kritériem byl počet návštěv, výpůjček a zapojení čtenáře do aktivit knihovny. Pro rok 2010 se Čtenářem roku stala paní Jaroslava Přibylová, které ocenění a knižní dárek předala starostka obce spolu s pozváním do krajského kola v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n/L. Při Noci s Andersenem bude vyhlášen ještě dětský Čtenář roku. Kostomlatští knihovníci ovšem nezůstali u této oficielní ceny – ocenění obdrželi i další účastníci – nejstarší čtenářka, které bude letos již 90 let a také čtenářka nejvěrnější, která knihovnu navštěvuje od roku 1962, kdy v knihovně začínala současná knihovnice. Čtyřgenerační, čtenářský, rodinný tým přivedla dlouholetá čtenářka paní Pechová.
     Pohádku o líných strašidlech z hradu Sukoslavu z knihy pohádek z Českého středohoří přečetly Radanka s Barčou – školačky z třetí a páté třídy kostomlatské školy. Písničky o krásách našeho kraje z vlastní tvorby zazpíval Václav Faigl – synovec paní knihovnice. V pohodové atmosféře přátelských rozhovorů a při chutném občerstvení neodbytně plynul čas, takže se ani nedostalo na připravené promítání videa z představení kostomlatských ochotníků. Při odchodu dostaly účastnice setkání kytičku s přáním k svátku žen.

Pozvánky se rozběhly jak po obci, tak i ke vzdálenějším čtenářům


Čítárna kostomlatské knihovny byla zaplněna do posledního místečka


Čtenář roku 2010 - paní Jaroslava Přibylová, přebírá knižní dar


Barča a Radanka čtou z knihy pohádek z Českého středohoří


Čtyřgenerační, čtenářský, rodinný tým


Zasvěcení malé Michalky do tajuplného světa knížek


Písničky Václava Faigla o rodném kraji jsou velmi žádané


Se Čtenářkou roku se sejdeme na krajském kole v Ústí nad Labem


Diplom, který obdrželi nejstarší a nejvěrnější čtenáři kostomlatské knihovny


Tablíčko z předávání čtenářských diplomů - nejsečtělejší, nejstarší a nejvěrnější Čtenář


Pár snímků snad přiblíží pohodovou atmosféru jarního setkání


Podpisy účastníků setkání - mezi Karolínou a malou Michalkou je rozdíl 88 let!
Další ztráta pro knihovnictví

13. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Velice nás zarmoutila smutná zpráva o úmrtí Mgr. Marie Mudrové. S Marií jsme se...

Program Zákon vs.4.0

1. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Díky firmě "Počítačová škola Bárta, spol. s r.o." je v naší knihovně...

Knihovna roku 2020

26. listopadu 2020
Dne 26. listopadu 2020 byly vyhlášeny ceny "Knihovna roku 2020". Knihovnou roku 2020 v kategorii "základní...

Odešel malý, velký knihovník

13. října 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzrůstem menší postavy, ale duší velký knihovník. To byl pan Zdeněk Pavlíček z...První účastníci v prostějovské knihovně
První účastníci v prostějovské knihovně
Předání dárků loňské hostitelce
Předání dárků loňské hostitelce