Řekli o nás:
Markéta Zinnerová

"Gratuluju k ocenění knihovny, že je nejlepší v kraji. - Že nejenom v kraji, to vím už dávno - srpen 2004"
|
Píše Bláha Miroslav |
     Tradiční setkání knihovníků seniorů z celé České republiky hostilo letos ve dnech 24. – 26. srpna 2010, Ústí nad Labem. O organizační zajištění se zasloužila Severočeská vědecká knihovna a regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Patronát nad setkáním převzala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a účastníky přivítala krajská radní Bc. Jana Ryšánková. Program tří dnů byl naplněn jak odbornými a profesními informacemi a návštěvami památných míst ve městě i okolí, tak zejména přátelskou atmosférou a pohodou. Účastníci se rozjížděli do svých domovů plni příjemných dojmů. Kraj, jehož mediální podání není vždy lákavé, se s rolí hostitele vyrovnal více než výtečně.

     Dovolujeme si přetisknout článek z Bulletinu SKIP č.3, 2010, který nejlépe vystihuje pohodu třídenního setkání.

Setkání knihovnických seniorů

     Již tradiční setkání knihovnických seniorů - členů SKIP se uskutečnilo v srpnu v Ústí n. Labem. Uspořádání se ujal regionální výbor SKIP Severočeského kraje za vydatné pomoci SVKUL. Když jsem před rokem slyšela od Zlaty Houškové, kde se setkání uskuteční, měla jsem obavy, že moje kolegyně tak daleko odmítnou jet. Překvapila mě však jejich reakce, že to přece není konec světa a rozhodně se zúčastníme. Z loňských deseti účastnic se přihlásilo osm, ale ze zdravotních důvodu se dvě před odjezdem omluvily. Mrzelo nás to, protože jsme se měly v krásném kraji mezi dobrými lidmi opravdu krásně. V pohodě a za pěkného počasí jsme do Ústí přijely a již na nádraží vše klapalo dle zaslaných pokynů. Mladí knihovníci nám pomohli se zavazadly, předali nám informace o místní dopravě a usadili do auta knihovny. Po ubytování nás v knihovně uvítal její ředitel Aleš Brožek a předsedkyně regionálního výboru Alžběta Tománková. Provedli nás krásnou budovou, kde se k nám připojil i člen VV SKIP Roman Giebisch. Projížděl městem a přišel nás pozdravit. Potěšil nás svým zájmem o nás a společně jsme viděli i další budovu knihovny a významné stavby města. Večerní posezení v knihovně nám svým vystoupením zpříjemnil mladý pracovník knihovny, který hrál a zpíval vlastní písně.
     Další den jsme byli přivítáni zástupkyní krajského úřadu, která vyřídila i pozdravy hejtmanky Ústeckého kraje, pod jejíž záštitou celé setkání probíhalo. Velmi nás zaujaly i prezentace knihoven v Děčíně, Litoměřicích a Teplicích a vynikající jako vždy byla i Zlata Houšková. Ocenili jsme i fakt, že mezi nás přišel předseda Svazu spisovatelů pan Muška. Odpoledne jsme navštívili skanzen v Zubrnicích a zámek ve Velkém Březně. Večer byl pro nás připraven pěvecký koncert skupiny Belcanto. Správně naladěni jsme pokračovali ve společném posezení při zpěvu, vyprávění a konzumaci připravených lahůdek.
     Poslední den jsme se podívali na vyhlídku do Dubic, na pomník Přemysla Oráče ve Stadicích a navštívili MěK v Trmicích.
     Ještě před odjezdem jsme poděkovali řediteli knihovny a předsedkyni RV SKIP za milé přijetí, výborný program a všem pracovnicím za jejich péči o nás. Všichni byli skvělí a my jsme cítili jejich upřímný zájem o nás.
     Zvláštní poděkování patřilo i zástupci ředitele, který nás doprovázel na našich cestách a věnoval maximální pěči naší obživě. Další naše díky patřily i manželům Bláhovým z Kostomlat pod Milešovkou. Vždy zajišťují fotodokumentaci, kterou nezištně předávají při dalších setkáních. Naše díky patřily i VV SKIP, který se na organizaci našich setkání podílí.
     Při našem loučení bývá i trochu smutku, ale už teď víme, že příští rok v srpnu se sejdeme ve Vyškově, kam nás zve ředitel MěK Vladislav Raška.
     A my rádi přijedeme, protože už dávno víme, co řekl jeden moudrý člověk: vidět rád lidi, to je hobby, pro které stojí za to žít.

Jaroslava Biolková

Společné foto jako pamětní list obdrželi účastníci před odjezdem domů


Fototablíčka paní knihovnice budou připomínat pestrý program setkání


Zvláště druhý den byl velmi náročný


Poslední den nás počastoval jak sluníčkem, tak deštěm, ale na dobré náladě to neubralo


Pamětní list setkání s podpisy účastníků bude milou připomínkou
     
Knihovna roku 2021

14. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Dne 14. října 2021 proběhlo v Zrcadlové kapli pražského Klementina vyhlášení...

Drakiáda 2021

6. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Předpověď počasí byla sice nejistá, ale i tak se na kostomlatském hřišti sešlo...

Beseda o knihách pro mateřinku

5. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Jednou z akcí Týdne knihoven byla i realizace projektového dne s tématem "Příroda...

Senior roku 2021

3. října 2021
Píše Bláha Miroslav | Dne 3. října proběhlo v kulturním centru Pražská křižovatka, ocenění...Prezence k odbornému programu
Prezence k odbornému programu
Představuje se organizační tým
Představuje se organizační tým