Řekli o nás:
Mgr. Zlata Houšková

"...Málokdy si může člověk říci, že viděl v reálu splněné představy. V Kostomlatech se to knihovníkovi podaří - Co venkovské knihovny umějí a mohou - setkání v Kostomlatech - 22. až 24.6.2006"
|
Píše Bláha Miroslav |
     Již tradičně se vydávají severočeští knihovníci - členové (i nečlenové) regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků na prohlídku zajímavých knihoven u nás i za hranicí. Tentokrát byly jejich cílem dvě pražské knihovny, které dělí několik staletí. Nejdříve to byla nová, loni otevřená Národní technická knihovna v Dejvicích a poté knihovna Strahovského kláštera.
     Po krkolomném příjezdu univerzitní čtvrtí k nové budově NTM se účastníci ve dvou skupinách vydali na komentovanou prohlídku všemi patry knihovny. Účelně vybavené prostory dokreslovala netradiční grafická výzdoba. V knihovně se nachází kromě jiného i noční studovna. Prostě je pamatováno na všechno, včetně individuelních uživatelských kabinek.
     Historií naopak dýchají studovny knihovny Strahovského kláštery. Filosofická knihovna právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí, ale i nahlédnutí pod ruce restaurátorů bylo velmi zajímavé. Čas zbývající do odjezdu věnovali účastníci procházce po Petříně s krásnými výhledy na Prahu.

Atrium Národní technické knihovny zdobí zajímavá grafika


U vstupu do knihovny v areálu Strahovského kláštera


Kostomlatská knihovnice připravila pro účastníky již tradiční pamětní list
Odešla knihovnická osobnost

17. ledna 2020
Píše Bláha Miroslav | Vážení přátelé, dnes jsme se rozloučili s paní Jaroslavou Biolkovou,, ...

Natáčení ČT v knihovně

13. ledna 2020
Píše Bláha Miroslav | Pondělní dopoledne 13. ledna bylo plné očekávání. Měla přijet Česká televize...

Program Zákon vs.4.0

1. ledna 2020
Píše Bláha Miroslav | Díky firmě "Počítačová škola Bárta, spol. s r.o." je v naší knihovně...

Posezení se seniory

18. prosince 2019
Píše Bláha Miroslav | Závěrečnou akcí knihovnického roku bylo posezení se seniory, které 18. prosince...Tady by člověk nechal výplatu (důchod)
Tady by člověk nechal výplatu (důchod)
A tady jsme byli na lyžařském výcviku...
A tady jsme byli na lyžařském výcviku...