Řekli o nás:
Jiří Žáček

"Ať žije družba mezi Prahou a Kostomlaty - 18.12.2003"
|
Píše Bláha Miroslav |
     Již tradičně se vydávají severočeští knihovníci - členové (i nečlenové) regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků na prohlídku zajímavých knihoven u nás i za hranicí. Tentokrát byly jejich cílem dvě pražské knihovny, které dělí několik staletí. Nejdříve to byla nová, loni otevřená Národní technická knihovna v Dejvicích a poté knihovna Strahovského kláštera.
     Po krkolomném příjezdu univerzitní čtvrtí k nové budově NTM se účastníci ve dvou skupinách vydali na komentovanou prohlídku všemi patry knihovny. Účelně vybavené prostory dokreslovala netradiční grafická výzdoba. V knihovně se nachází kromě jiného i noční studovna. Prostě je pamatováno na všechno, včetně individuelních uživatelských kabinek.
     Historií naopak dýchají studovny knihovny Strahovského kláštery. Filosofická knihovna právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí, ale i nahlédnutí pod ruce restaurátorů bylo velmi zajímavé. Čas zbývající do odjezdu věnovali účastníci procházce po Petříně s krásnými výhledy na Prahu.

Atrium Národní technické knihovny zdobí zajímavá grafika


U vstupu do knihovny v areálu Strahovského kláštera


Kostomlatská knihovnice připravila pro účastníky již tradiční pamětní list
Setkání knihovníků na Moldavě

27. června 2020
Píše Bláha Miroslav | Od roku 2005 se scházejí knihovníci teplického regionu v některé z knihoven. Letos...

Akce v závěru školního roku

25. června 2020
Píše Bláha Miroslav | Podivné jaro letošního roku ve stínu protivného koronaviru nedovolilo uskutečnit...

Vzpomínka na M. Stingla

13. května 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzpomínka na Miloslava Stingla. Smutná zpráva o úmrtí pana Miloslava Stingla,...

Obnovení provozu knihovny

5. května 2020
Píše Bláha Miroslav | Díky obecnímu úřadu a darům od příznivců z řad hasičů i čtenářů a také...Vyrážíme do Sloupsko-šošůvské jeskyně
Vyrážíme do Sloupsko-šošůvské jeskyně
Vánoční půjčování s vnoučaty
Vánoční půjčování s vnoučaty