Řekli o nás:
Mgr. Eva Krejsková

"...Na setkání knihovníků , které se uskutečnilo ve dnech 22. až 24.6.2006, jsem nabyla dojem, že se všem zúčastněným v Kostomlatech líbilo. Pomohli jste prezentovat naši obec v široké veřejnosti - 26.6.2006"
|
Píše Bláha Miroslav |
     Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského vyzval všechny školy a knihovny ke spolupráci na 2. ročníku projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti.
     Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.
     Kostomlatská knihovna přihlásila do tohoto projektu nejen kostomlatské prvňáčky, ale také dvě první třídy ze školy v nedalekých Hostomicích. Čtenářské dovednosti si knihovníci ověřovali nejen při besedách, ale také ve škole v přírodě. Odměnou za vynaloženou námahu byla dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Ve školním roce 2009/2010 to je knížka předního spisovatele Jiřího Kahouna „Legrační dům“, kterou ilustroval známý ilustrátor Jiří Fixl. Slavnostní předání knihy i s malými dárky se uskutečnilo v hostomické škole první červnový den a kostomlatští prvňáci si slavnostní chvíli užili na školní slavnosti 29. června 2010.

Pamětní list pro hostomické prvňáčky


Hostomická 1.A


A tady je 1.B


Kytička kostomlatských prvňáčků


Ze slavnostního předání v Kostomlatech
Odešla knihovnická osobnost

17. ledna 2020
Píše Bláha Miroslav | Vážení přátelé, dnes jsme se rozloučili s paní Jaroslavou Biolkovou,, ...

Natáčení ČT v knihovně

13. ledna 2020
Píše Bláha Miroslav | Pondělní dopoledne 13. ledna bylo plné očekávání. Měla přijet Česká televize...

Program Zákon vs.4.0

1. ledna 2020
Píše Bláha Miroslav | Díky firmě "Počítačová škola Bárta, spol. s r.o." je v naší knihovně...

Posezení se seniory

18. prosince 2019
Píše Bláha Miroslav | Závěrečnou akcí knihovnického roku bylo posezení se seniory, které 18. prosince...Vstup do zámku ve Velkém Meziříčí
Vstup do zámku ve Velkém Meziříčí
Pomlázku z osmi proutků předvedl hajný
Pomlázku z osmi proutků předvedl hajný