Řekli o nás:
Markéta Zinnerová

"Milí Bláhovi ani při svém spisovatelství vám neumím říct, jak je nám s vámi vespolek krásně. Díky za všechno, máme vás rády... (s Petrou Jelenovou)- 10.10.2001"
|
Píše Bláha Miroslav |
     Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského vyzval všechny školy a knihovny ke spolupráci na 2. ročníku projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti.
     Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.
     Kostomlatská knihovna přihlásila do tohoto projektu nejen kostomlatské prvňáčky, ale také dvě první třídy ze školy v nedalekých Hostomicích. Čtenářské dovednosti si knihovníci ověřovali nejen při besedách, ale také ve škole v přírodě. Odměnou za vynaloženou námahu byla dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Ve školním roce 2009/2010 to je knížka předního spisovatele Jiřího Kahouna „Legrační dům“, kterou ilustroval známý ilustrátor Jiří Fixl. Slavnostní předání knihy i s malými dárky se uskutečnilo v hostomické škole první červnový den a kostomlatští prvňáci si slavnostní chvíli užili na školní slavnosti 29. června 2010.

Pamětní list pro hostomické prvňáčky


Hostomická 1.A


A tady je 1.B


Kytička kostomlatských prvňáčků


Ze slavnostního předání v Kostomlatech
Setkání knihovníků na Moldavě

27. června 2020
Píše Bláha Miroslav | Od roku 2005 se scházejí knihovníci teplického regionu v některé z knihoven. Letos...

Akce v závěru školního roku

25. června 2020
Píše Bláha Miroslav | Podivné jaro letošního roku ve stínu protivného koronaviru nedovolilo uskutečnit...

Vzpomínka na M. Stingla

13. května 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzpomínka na Miloslava Stingla. Smutná zpráva o úmrtí pana Miloslava Stingla,...

Obnovení provozu knihovny

5. května 2020
Píše Bláha Miroslav | Díky obecnímu úřadu a darům od příznivců z řad hasičů i čtenářů a také...Tak na zdraví a na shledání!
Tak na zdraví a na shledání!
Tak si vás vyzkouším z Drdových hádanek
Tak si vás vyzkouším z Drdových hádanek