Řekli o nás:
Alena Otrubová

"Vážení a milí manželé Bláhovi, setkání u Vás bylo velmi milé, inspirativní a perfektně připravené. Obdivuji Vaši nekonečnou energii a elán! - Co venkovské knihovny umějí a mohou - setkání v Kostomlatech - 22. až 24.6.2006 - mail z 28.8.2006"
|
Píše Bláha Miroslav |

     S obavami sledovali organizátoři ranní oblohu v sobotu 15. května 2010, zda neproprší i Den s Lesy České republiky, který pro veřejnost připravili pracovníci Lesní správy Litoměřice ve spolupráci se Správou CHKO České středohoří, Občanským sdružením pro záchranu hradu Kostomlaty, Mysliveckým sdružením Bžany a Místní lidovou knihovnou Kostomlaty pod Milešovkou. Déšť nahradilo chladné povětří, ale ani to neodradilo téměř dvě stovky účastníků od absolvování trasy od hájovny až na kostomlatský hrad s několika zastávkami nabízejícími poučení o lesnické a myslivecké práci. Dětem se za prokázané znalosti plnily účastnické průkazy barevnými razítky a s posledním dostaly na hradě i buřtíka k opečení. Na cestě se setkaly i lesními vílami a Bílou paní a mohly si prohlédnout i plyšový minizvěřinec.
     Příroda na úpatí Českého středohoří přivítala účastníky nejen z blízkého okolí, ale i Českých Budějovic, SRN a dokonce i poutníky na pěší pouti Praha - Jeníkov. Snad i jejich přímluvou počasí tentokrát přálo. Tak brzy zase nashledanou!

Jak běží čas lesu a jak lesníkovi - poučné povídání o výsadbě a pěstování lesa


Po dešti z minulého dne ani památky, zato zima byla pořádná - zvláště lehce odděným vílám


Návštěvníci všech věkových kategorií byli na konci cesty odměněni teplem ohýnku a chutným vuřtem
Setkání knihovníků na Moldavě

27. června 2020
Píše Bláha Miroslav | Od roku 2005 se scházejí knihovníci teplického regionu v některé z knihoven. Letos...

Akce v závěru školního roku

25. června 2020
Píše Bláha Miroslav | Podivné jaro letošního roku ve stínu protivného koronaviru nedovolilo uskutečnit...

Vzpomínka na M. Stingla

13. května 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzpomínka na Miloslava Stingla. Smutná zpráva o úmrtí pana Miloslava Stingla,...

Obnovení provozu knihovny

5. května 2020
Píše Bláha Miroslav | Díky obecnímu úřadu a darům od příznivců z řad hasičů i čtenářů a také...A takhle se dostanete do našeho katalogu
A takhle se dostanete do našeho katalogu
Rozdělení na Dubáčky a Borováčky
Rozdělení na Dubáčky a Borováčky