Řekli o nás:
Arnošt Goldflam

"Čtenářům z Kostomlat, aby se jim knížka líbila - Autogramiáda knihy Tatínek není k zahození - Svět knihy Praha - 7.5.2005"
|
Píše Bláha Miroslav |

     Předpověď počasí nevěstila nic dobrého, ale přesto se do Kostomlat pod Milešovkou na akci Den s Lesy České republiky sjelo více jak 400 žáků ze škol teplického a litoměřického okresu. Déšť sice v průběhu pátečního dopoledne 14. května 2010 sílil, ale všichni účastníci absolvovali trasu se stanovišti na kterých se dozvěděli zajímavé informace o pěstební a těžební činnosti a práci lesníků obecně.

Děti poznávaly les za deště…
Při každé akci pro děti v lese pod širým nebem si vždy toužebně přejeme, aby nám přálo počasí. Celý rok naše aktivity lesní pedagogiky provázelo na Lesní správě Litoměřice počasí příznivé a lehce pršelo snad jen jednou. Netušili jsme, že se karta obrátí při akci, na kterou jsme přímo potřebovali, aby bylo hezky a bez deště. Jednalo se o Den s Lesy České republiky, s podtitulem „pro školy“. Tato akce se konala v pátek 14. května a předcházela hlavnímu Dnu s Lesy, který byl o víkendu. Obě akce byly směrovány do Týdne lesů a měly sloužit především k prezentaci práce lesníků a ukázce krásné jarní přírody Českého středohoří. Partnery nám byla Místní lidová knihovna Kostomlaty a Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Pozvali jsme sedm základních škol z našeho regionu, které s námi dlouhodobě spolupracují. Netušili jsme ovšem obrovský zájem o účast na této akci a museli tudíž přizpůsobit program pro 26 ! tříd. Původně pro jednotlivce zamýšlený pracovní list nakonec vypracovávaly jednotlivé třídy spolu se svými pedagogy. Akce byla opět zasazena do krásného prostředí okolí Kostomlat pod Milešovkou. Trasa vedla z obce plné pamětihodností (kostel, kaple u pramene léčivé vody, hrad Kostomlaty) do lokality U rybníčků, kde začíná nejen Naučná stezka Březina, ale i většina lesních procházek a aktivit lesní pedagogiky během celého roku, a končí na již zmíněném hradě. Den předem jsme připravili poznávačku lesních dřevin a bylin. Po celé trase jsme u rostlin rozmístili cedulky s čísly, ke kterým děti doplňovaly v pracovním listu jejich názvy. Zároveň byly tyto rostliny i předmětem prvního stanoviště, kde se děti zmíněné druhy učily rozeznávat. Viděly tak až třikrát jednotlivý druh a myslím, že si tím dobře zapamatovaly třeba pro ně dosud neznámou mařinku vonnou, hrachor jarní, jilm drsný, borovici vejmutovku a mnoho dalších, ne až tak známých a přesto charakteristických představitelů zdejší flóry. Druhé stanoviště bylo zaměřené na pěstební činnosti v lese, zejména na zalesňování a výchovu porostů. Povídání vhodně doplnily ukázky sadebního materiálu a čerstvě nasbíraných semenáčků zdejších dřevin. Velmi oblíbenou pomůckou se už staly i tabule Jak roste les. Následovalo stanoviště o těžbě a ochraně lesa s ukázkou těžebních pomůcek, popisem práce lesníka při zadávání těžeb, příjmu a označování dřeva. Lesníci dětem dokumentovali mravenčí nekonečnou práci v ochraně lesa proti škodlivým činitelům, hlavně proti hmyzím škůdcům. Vedle stanoviště mohly děti vidět třeba funkční lapák nebo lapač proti lýkožroutu smrkovému. Jak už jsme uvedli na začátku, ráno jsme se probudili do deště, který bohužel neustal po celý den. Zkrápěné májovým vytrvalým deštíkem přesto přijelo a celou trasu absolvovalo celkem 395 dětí a 28 pedagogů. Všichni se s vervou zapojili do vyplňování pracovních listů a doplňování kontrolních otázek vzešlých z výkladu. Listy byly posléze vyhodnocovány a ti nejlepší odměňováni. Přesto, že déšť usilovně bušil do přístřešků stanovišť i pláštěnek dětí, které až na drobné vyjímky přišly do lesa dobře vybavené, dokázali jsme z něho udělat přednost. Zjistili jsme, že za deště do lesa opravdu nikdo dobrovolně nechodí a tak jsme dětěm přiblížili kouzlo mokrého lesa. Viděli jsme stružky vody na cestách, zvláštní pohyb listů pod tíhou dopadajících kapek, lesknoucí se trávu a jemné vlnění hladiny rybníka. Děti zjistily, že v lese musíme pracovat za každého počasí a představily si též život lesní zvěře za těchto podmínek. Všichni jsme to přežili ve zdraví a věříme, že tyto děti se k nám opravdu rádi vracejí a vrátí, že se společně setkáme znova, třeba za tepla a se sluníčkem .
Lesu a jeho kouzlu, zdar.
Petr Bláha, LS Litoměřice

Hostomičtí prvňáci byli do nepohody vzorově ustrojeni


Pozor! Kdo při této akci ztratil dětské dioptrické brýle, ať se přihlásí na tel.č. 731324725

Tak jak jsme slíbili, uveřejňujeme správné odpovědi na testy z pracovních listů a piktogramy.

Test-1.strana, test-2.strana, piktogramy.

Konečně si můžete prohlédnout výsledky Vašeho snažení ze zmoklého Dne s Lesy ČR v Kostomlatech pod Milešovkou


I přes nepřízeň počasí se děti na stanovištích dozvěděly spoustu zajímavostí


Tablíčka od paní knihovnice budou připomínat náročný ale zajímavý den
Setkání knihovníků na Moldavě

27. června 2020
Píše Bláha Miroslav | Od roku 2005 se scházejí knihovníci teplického regionu v některé z knihoven. Letos...

Akce v závěru školního roku

25. června 2020
Píše Bláha Miroslav | Podivné jaro letošního roku ve stínu protivného koronaviru nedovolilo uskutečnit...

Vzpomínka na M. Stingla

13. května 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzpomínka na Miloslava Stingla. Smutná zpráva o úmrtí pana Miloslava Stingla,...

Obnovení provozu knihovny

5. května 2020
Píše Bláha Miroslav | Díky obecnímu úřadu a darům od příznivců z řad hasičů i čtenářů a také...Prohlídka košťanské knihovny
Prohlídka košťanské knihovny
Pamětníci školní historie
Pamětníci školní historie