Řekli o nás:
Daniela Wimmerová

"Moc děkujeme za pozvání do Kostomlat a za vlídné přijetí, vzornou péči a mnoho inspirace do další knihovnické práce - Co venkovské knihovny umějí a mohou - setkání v Kostomlatech - 22. až 24.6.2006"
|
Píše Bláha Miroslav |

     V podvečer, první adventní neděli vládl na parku ve středu obce čilý ruch. Do připravených stánků se stěhovali "jarmarečníci", většinou školní děti, se svými výrobky a také nádoby s lahodnými nápoji a pánve se sladkostmi. Svoje místo měly i krabice s knihami, které škole k prodeji věnovala knihovna. V kostele sv. Vavřince zatím zněly skladby klasiků v podání varhan a příjemného sopránu. Na pódiu v parku se pak střídalo vystoupení dětí z "mateřinky" a školáků. Vystoupila také s několika koledami skladatelka a zpěvačka paní Marta Němcová - Březinová. A to už se rozzářil bohatě ozdobený vánoční smrk. Jen to počasí moc nepřálo - avizované ochlazení se silným větrem se dostavilo přesně dle předpovědi. Ještě že příjemně vytopená a betlémy vyzdobená knihovna nabízela pohostinnou náruč. Vystoupení paní Marty pokračovalo v knihovně a účastníci pohodového večera se jen neradi v pozdních hodinách rozcházeli. Vystavené betlémy, doplněné o další ze sbírky paní knihovnice, budou v knihovně k vidění a soutěžnímu počítání až do Tří králů.Vzpomínka na paní knihovnici

1. srpna 2022
Píše Bláha Miroslav | Prvního srpna uplyne 100 let od narození paní Jarmily Mengrové - knihovnice a také...

Odešla PhDr. Libuše Hourová

18. června 2022
Píše Bláha Miroslav | S lítostí oznamujeme, že zemřela paní PhDr. Libuše Hourová, která učila na...

Rozloučení s mateřinkou

16. června 2022
Píše Bláha Miroslav | Rozloučení s mateřskou školou si kostomlatsští předškoláci užili 16. června...

Knížka pro prvňáčka 2022

14. června 2022
Píše Bláha Miroslav | První stupeň kostomlatské školy uspořádal 14. 6. 2022 akademii, při které byly...A takhle ji vystavěly hradištské děti
A takhle ji vystavěly hradištské děti
A zase další lesnický testík
A zase další lesnický testík