Řekli o nás:
Markéta Zinnerová

"Když chci potkat lidi zlatý, navštěvuju Kostomlaty...např. 12.5.2004 - Vaše M.Z. a P.J."
|
Píše Bláha Miroslav |

     Dovolujeme si přetisknout článek z časopisu Čtenář 11/2009, který nejlépe vystihuje pohodu a zároveň náročnost třídenního setkání.

Seminář „malých venkovských knihoven“ přivítal rekordní počet účastníků

Text a foto DANIELA WIMMEROVÁ > Sekce veřejných knihoven SKIP

     Páté setkání knihovníků s názvem Co venkovské knihovny umějí a mohou? se uskutečnilo 17.-19. září 2009 v Kraji Vysočina. Jednalo se už o druhou návštěvu tohoto kraje - v roce 2007 proběhlo setkání v Havlíčkově Borové. Akce se uskutečnila za podpory Ministerstva kultury ČR. Na zdárné realizaci se podílely Sekce veřejných knihoven SKIP, Městská knihovna ve Velkém Meziříčí a Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou. Hlavním hostitelem však byla Obecní knihovna Bory (Knihovna roku 2007). Ústřední téma, na které byl zaměřen odborný program, bylo věnováno problematice Komunitní role knihovny v malé obci.
     Začátek celé akce se konal v Městské knihovně ve Velkém Meziříčí, kde knihovníky přijal starosta František Bradáč a vedoucí odboru školství a kultury Pavel Stupka. Ředitelka knihovny Mgr. Ivana Vaňková seznámila účastníky s činností městské knihovny a byla i originální moderátorkou večerního posezení se spisovatelkou Petrou Dvořákovou (nositelkou ceny Magnesia Litera 2007 v kategorii Publicistika).
     Večerní program pokračoval představením DVD ze setkání v uplynulém roce, které se uskutečnilo v Býšti (Pardubický kraj). Představil ho autor Miroslav Bláha, knihovník z Kostomlat pod Milešovkou (Knihovna roku 2004).
     Druhý den, věnovaný odbornému programu, probíhal v Borech. Této části programu se zúčastnili také další zájemci z blízkého i dalekého okolí. Byli to nejen knihovníci z malých knihoven, ale také profesionálové (většinou „metodici“), kteří zde hledali inspiraci pro další činnost. Účastníky přivítal starosta obce Josef Březka a ředitelka Krajské knihovny Vysočiny Ing. Jitka Hladíková. Přednášky zajišťovaly kvalifikované lektorky. Otázkou Být, či nebýt komunitní? zahájila setkání Mgr. Zuzana Ježková (NK ČR). Ukázalo se, že toto téma je v Borech velmi aktuální, protože zde působí Komunitní škola.
     Letošní seminář měl i svého zahraničního hosta. Mgr. Emília Antolíková z Hornozemplínské knihovny (Vranov nad Topľou) nejprve přiblížila přítomným současný stav knihoven v malých obcích na Slovensku a potom představila několik velmi zajímavých projektů. Ani na tomto setkání nemohla chybět Mgr. Milena Kodýmová (Knihovna Františka Pravdy v Jarošově nad Nežárkou). Představila nový komunitní projekt své knihovny Na skok do Sudet.
     Knihovnu roku 2008 - Obecní knihovnu v Pavlovicích u Přerova - přiblížili manželé Sklenářovi. Prezentace s ukázkami zajímavé činnosti této knihovny byla zároveň pozvánkou na setkání v příštím roce.
     Všichni přítomní využili možnosti nahlédnout do vystavených kronik, které svědčily o bohaté činnosti borské knihovny. Návštěva hostitelské knihovny byla nedílnou součástí programu. Nemalý zájem byl také o exponáty místního muzea.
     O zajímavé odborné zpestření dopoledne se svým vystoupením postarala PhDr. Bohumíra Jozífková, která prezentovala tiskovou zprávu agentury DEMA. Jednalo se o výsledky průzkumu, který proběhl u příležitosti setkání v Kraji Vysočina. Respondenti odpovídali na otázku „co očekávají od knihovny“. Většina občanů Vysočiny souhlasí s názorem, že veřejné knihovny lze označit za kulturně vzdělávací centra obcí. Bylo konstatováno, že knihovny plní řadu funkcí přesahujících rozsah základních knihovnických a informačních služeb, ale především mají obrovský potenciál kulturní a kreativní, informační a vzdělávací, v neposlední řadě pak komunitní.
     Důležitost evidence statistických údajů v činnosti knihovny potvrdila ve svém vystoupení Potřebují malé knihovny statistiku? Mgr. Ladislava Zemánková (NK ČR).
     Odpoledne se vydali knihovníci do přírody. Vyzkoušeli si na vlastní kůži jednu ze zajímavých akcí hostitelské knihovny. Pod vedením manželů Křížových, kteří si na pomoc vzali Mgr. Milana Daďourka, prošli naučnou stezkou Šebeň. Odborný výklad, podaný velmi příjemnou a osvěžující formou, objasnil návštěvníkům život lesních mravenců. Pro lepší pochopení otázek - kdo jsou mravenci, vztahy mezi mraveništi, potrava mravenců, jejich rozmnožování či jejich význam - využívali průvodci literatury knihovníkům blízké - oblíbené četby z dětství (Ferda Mravenec od Ondřeje Sekory). Konfrontace odborného výkladu a známé dětské knihy se tak staly zdrojem poučení i zábavy. Pěkné počasí celý zážitek umocnilo.
     Večerní program byl věnován neformální výměně zkušeností. Vzhledem k tomu, že někteří účastníci absolvovali setkání již popáté, bylo o čem povídat. Také tady B. Křížová nabídla ukázku z činnosti knihovny a dala všem možnost ověření svých dovedností za pomoci několika hlavolamů. Program byl nabitý a stejně jako v minulých letech se knihovníkům nedostávalo času.
     Třetí, poslední den setkání byl věnován poznávání krás Vysočiny. První zastávkou byla Galerie paní Bukáčkové ve Sněžném. Tady si mohli účastníci prohlédnout zajímavá místa, kam se z časových důvodů nedostali, alespoň na obrazech různých umělců.
     Cesta pokračovala do Žďáru nad Sázavou. Nejprve to byla exkurze do Knihovny M. J. Sychry. Vlídnou průvodkyní byla paní ředitelka Mgr. Danuše Štefková. Po krátké výměně zkušeností pokračovali všichni do Muzea knihy. Nahlédnutí do historie knižní kultury potěší srdce každého knihovníka.
     Čas neúprosně pádil a i setkání se blížilo ke svému konci. Posledním bodem programu byla společná návštěva kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památka UNESCO).
     Letošní seminář potvrdil potřebu setkávání knihovníků na všech úrovních. Rekordní návštěvnost (odborný program navštívilo 65 zájemců) na jedné straně organizátory potěšila, ale na druhé straně poněkud narušila možnost lepší vzájemné komunikace. Naštěstí účastníci tento dojem neměli a odjížděli spokojeni. Svědčí o tom nejen jejich příznivé ohlasy, ale i zájem o příští setkání v Pavlovicích u Přerova. Potěšující je, že do Borů přijel také pavlovický pan starosta Vlastimil Bia, aby se seznámil s průběhem setkání a mohl knihovně pomoci s jeho organizací v následujícím roce.
     V zájmu objektivity je třeba dodat, že účast starostů, kteří doprovázejí své knihovníky, se stává již tradicí. V průběhu celé akce se vydatně natáčelo a fotilo. Bude doplněna kronika a vznikne nové DVD. Všichni zúčastnění obdrželi také pamětní list.
     Setkání opět potvrdilo, že dobře fungující knihovna se obci vždy vyplatí.

Kdo si chcete připomenout pohodu těch tří dnů podívejte se sem. U posledního snímku si prosím zkontrolujte "osoby a obsazení" a dejte vědět co změnit a doplnit. Díky!

Pokud bude mít někdo zájem o fotografie ve větším rozlišení a bez vodoznaku, nechť se ozve mailem.
Komu jsme něco slíbili, ať nám to raději mailem připomene!

     
Další ztráta pro knihovnictví

13. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Velice nás zarmoutila smutná zpráva o úmrtí Mgr. Marie Mudrové. S Marií jsme se...

Program Zákon vs.4.0

1. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Díky firmě "Počítačová škola Bárta, spol. s r.o." je v naší knihovně...

Knihovna roku 2020

26. listopadu 2020
Dne 26. listopadu 2020 byly vyhlášeny ceny "Knihovna roku 2020". Knihovnou roku 2020 v kategorii "základní...

Odešel malý, velký knihovník

13. října 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzrůstem menší postavy, ale duší velký knihovník. To byl pan Zdeněk Pavlíček z......a jeho posluchači
...a jeho posluchači
S paní ředitelkou v odd. pro dospělé
S paní ředitelkou v odd. pro dospělé