Řekli o nás:
Zdena Nepilová

"Zdravím všechny čtenáře v Kostomlatech a těším se, že někdy poznám i knihovnu - 18.12.2003"
|
Píše Bláha Miroslav |

     Motto letošní Noci s Andersenem 3. a 4. dubna 2009 v kostomlatské knihovně bylo „Od Drdy k Nejkrásnější hádance“ Celé andersenovské konání bylo zaměřeno v duchu pohádek Jana Drdy, které byly předlohou stejnojmenného filmu, natáčeného v roce 2007 také na kostomlatském hradě, coby sídle loupežnické tlupy pod Madlafousovým vedením. Po přivítání a rozdělení do soutěžních tlup – loupežníků a lapků, děti zasedly k Drdově knize České pohádky a s paní učitelkou A. Silnicovou si četly zejména z hádankami překypující pohádky Jak princezna hádala až prohádala. A pak se děti pustily do luštění křížovek s pohádkovými a přírodními výrazy.
      Ostatně příroda přišla za nimi do knihovny v podobě pana hajného P. Bláhy s rukama plnýma kvítků, větviček - i choroš se našel. Výklad hajného děcka doplňovala překvapivými znalostmi. Nenechala se zahanbit ani při určování stop lesní zvěře. Lesy České republiky tak dostály svému patronátu nad naší Nocí a přispěly i spoustou dárků na odměny při hodnocení. Nocležníky navštívila i paní starostka se svou vnučkou. Obě se zapojily do soutěží zaměřených na šikovnost i postřeh, ve kterých děti sbíraly zlaťáky a dukáty pro závěrečné hodnocení.
      A to už pomocnice, paní Kalivodová, donesla kufřík plný vařeček, barevných papírů, provázků a nákresů pro výrobu figurek loupežníků. Nůžky ani tavná pistole se nezastavily a výstavka se plnila kníratými, zamračenými, po zuby ozbrojenými rabiáty. Jen co se smetly odstřižky byly rozdány andersenovské pohledy, na které měly děti nakreslit právě nějakého zbojníka. A to už zavoněla večeře z uzenin od pana Zimmermanna a pečiva z konzumu U Kasalů, našich místních sponzorů.
      A aby děti jen neseděly a nejedly, tak pan knihovník občas pustil z projektoru chytlavý klip Mňam, mňam, Bobík a celé osazenstvo se pěkně protáhlo. Spojení se světem zajišťoval od počítače další pomocník – V. Faigl mladší, který byl i k ruce při přípravě stravy pro nocležníky. Na desátou hodinu dorazily ke knihovně dvě skupiny ze spacích míst v bžanské knihovně a kostomlatské základní škole. A téměř padesát nebojsů vyrazilo na blízký hrad. Na několika zastávkách po cestě pak plnili úkoly v podobě pohádkových hádanek.
      Na hradě pak čekalo další překvapení - stezka odvahy, kdy se ve dvojicích vypravili pro loupežnické dukáty do hradního příkopu. A pak ti nejodvážnější vyrazili na hradní nádvoří pro poklad. Truhlice ukrývala zdravici od patrona kostomlatské Noci s Andersenem - režiséra Zdeňka Trošky a pro každého pamětní list a pohádkové pexeso. Po návratu lesem prozářeným měsíčním svitem se všichni sešli na parku, kde už bylo přichystáno něco k zakousnutí a přípitek. Celkem bouchlo skoro deset Rychlých špuntů.
      Zemdlení poutníci dorazili do knihovny a vypadalo to, že ulehnou, ale po chvíli se už zase dožadovali tanečků. Čas se však už notně přehoupl přes půlnoc, tak se srovnali na koberec a sledovali právě film Nejkrásnější hádanka a kolem třetí už byli v pánu. Knihovnice se pustila do psaní diplomů a knihovník až do svítání chatoval se spřízněnými knihovnami a to až na Slovensko. Ještě se musela pro statistiku sestavit a do andersenovského „ústředí“ v Uherském Hradišti odeslat zpráva. Ta sdělovala, že v kostomlatské knihovně pracovalo, bavilo se a trochu i spalo čtrnáct dětí od druhé do páté třídy a pomáhalo šest dospělých v knihovně a pět v "terénu", zejména při noční výpravě.
      První štěbetání mezi regály se ozývalo už po sedmé hodině. Tak rychle trochu té ranní hygieny a už je na stole čaj a vonící dobroty, které napekla paní Silnicová a Kunzová. Ještě rychle vybarvit pohledy, které budou poslány známým spisovatelům, ilustrátorům a spřáteleným knihovnám a už je tady vyhodnocení. Získané dukáty a zlaťáky, proměněné v body, sice určily vítězná pořadí, ale vítězi byli všichni, neboť se svojí ukázněností a spoluprací zasloužili o pohodový průběh celé akce. Batohy a tašky jsou sbaleny a jen neochotně opouštějí „andersenčata“ útulnou knihovnu.
Takže za rok Ahoj!

     Užijte si s námi prostřednictvím někulika obrázků pohodu kostomlatské Noci s Andersenem 2009
Další ztráta pro knihovnictví

13. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Velice nás zarmoutila smutná zpráva o úmrtí Mgr. Marie Mudrové. S Marií jsme se...

Program Zákon vs.4.0

1. ledna 2021
Píše Bláha Miroslav | Díky firmě "Počítačová škola Bárta, spol. s r.o." je v naší knihovně...

Knihovna roku 2020

26. listopadu 2020
Dne 26. listopadu 2020 byly vyhlášeny ceny "Knihovna roku 2020". Knihovnou roku 2020 v kategorii "základní...

Odešel malý, velký knihovník

13. října 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzrůstem menší postavy, ale duší velký knihovník. To byl pan Zdeněk Pavlíček z...A znáte tato říkadla od pana Lady?
A znáte tato říkadla od pana Lady?
Zkouška štíhlosti-průchod hradbami
Zkouška štíhlosti-průchod hradbami