Řekli o nás:
Miroslav Houra

"Vážení Kostomlatští! Mou ženu jste doslova uhranuli, nadchli svým kulturním podnikáním. Musíte být dobří, opakovaně mi o Vás vypráví. Fandím Vám taky...23.5.2004"
|
Píše Bláha Miroslav |

     V severních Čechách zaniklo z různých důvodů několik desítek obcí. Z větší části to bylo v důsledku těžby uhlí, případně i výstavbou vodních děl a průmyslových podniků. Na dohled od Kostomlat zaniklo pod výsypkou skrývkových zemin také několik obcí z nichž největší se jmenovala Radovesice po které byla i výsypka pojmenována. Archeologickým průzkumem před zasypáním bylo zjištěno dávné osídlení, keltské nevyjímaje. Historii obce, zachované předměty a archeologické nálezy přibližuje výstava v Jízdárně teplického zámku. Tam se také se žáky 2. stupně kostomlatské školy 15. října 2014 kostomlatští knihovníci vypravili. Úvodem zhlédli krátký film zachycující obce v radovesické kotlině krátce před likvidací. Poté je pracovník muzea Mgr. Hudec provedl historií archeologických výzkumů a přiřadil k jednotlivým údobím i předměty ve vitrínách. Přitom si i ověřil vědomosti žáků z historie. Venku mezitím přestalo pršet a tak se autobus mlhavým dnem vypravil na hřeben Krušných hor do Českého Jiřetína ke kostelu sv. Jana Křtitele, který sem byl přesunut ze zaniklé obce Fláje. Důvodem zániku obce byla výstavba vodního díla stejného jména. S pomocí místního občana mohli navštívit i samotný kostel, ve kterém je expozice o zaniklých obcích a o výstavbě vodního díla. Interiér kostela rozjasnilo sluníčko a tak se mohli vydat na hráz Flájské přehrady, kde se leccos dozvěděli z informační tabule. Ještě nezbytné foto a přes hráz k autobusu a domů. Výlet provázený rozmarným počasím jim snad přinesl spoustu zajímavých informací z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Vstupenky do teplického muzea jsou malá umělecká díla


Nad místy ze zhlédnutého filmu se dnes prohánějí na kolech nebo se chodí i koupat


Výklad pracovníka muzea populární formou přibližoval dávnou historii


Keltské období dokládaly i na dnešní dobu krásné šperky


Úkryt před deštěm poskytnul dřevěný altán. V pozadí kostel sv. Jana Křtitele přemístěný v šedesátých letech z Flájí


Z připravených referátů se účastníci dozvěděli mnoho zajímavého o Flájích, přehradě i o plavebním kanálu z Flájí do blízkého Saska


Interiér kostela je jednoduše zařízen, ale expozice o historii zaniklých obcí stojí za zhlédnutí


Informace o výstavbě unikátní přehrady v takovém rozsahu jsou k vidění jenom tady


Technické údaje o pilířové hrázi se lze dočíst i přímo na koruně hráze


Na hrázi Flájské přehrady se sluníčkem v zádech


Pod hladinou vpravo od hráze byla obec, která dala přehradě jméno
Vzpomínka na M. Stingla

13. května 2020
Píše Bláha Miroslav | Vzpomínka na Miloslava Stingla. Smutná zpráva o úmrtí pana Miloslava Stingla,...

Obnovení provozu knihovny

5. května 2020
Píše Bláha Miroslav | Díky obecnímu úřadu a darům od příznivců z řad hasičů i čtenářů a také...

Program Zákon vs.4.0

1. května 2020
Píše Bláha Miroslav | Díky firmě "Počítačová škola Bárta, spol. s r.o." je v naší knihovně...

Den darování knih 2020

14. února 2020
Píše Bláha Miroslav | Čtrnáctý únor je stále vnímán jako svátek sv. Valentina - svátek zamilovaných....O pohoštění bylo dobře postaráno
O pohoštění bylo dobře postaráno
Poděkování ing. Haně Študentové - VKOL
Poděkování ing. Haně Študentové - VKOL